Novada deputāti un bērni – kas svarīgāks? PAPILDINĀTS

Cik „svarīgi” ir bērni un jaunieši novada deputātiem

(papildināts 10.02.2015)

Kā jau informējām, Bērnu un jauniešu centrs „Dari Vari”, kurš Taurenē darbojas jau otro gadu, un kurš ir iecienīts Taurenes, un ne tikai Taurenes, bērnu un jauniešu vidū, aizvadītā gada nogalē lūdza Vecpiebalgas novada deputātiem nelielu finansiālu atbalstu 2015.gada ieceru realizēšanai, tajā skaitā starptautiskā projekta „Erasmus+” realizēšanai.

Esam saņēmuši Vecpiebalgas novada domes lēmumus, kuros uz gandrīz trīs lapām sīkiem burtiem aprakstīts, ka Taurenes bērniem un jauniešiem nav absolūti nekāda likumīga pamata lūgt un saņemt šādu atbalstu.

Cita starpā tiek norādīts, ka Bērnu un jauniešu centram „Dari Vari” (pārfrāzējot) vispār nav absolūti nekāda sakara ar Vecpiebalgas novadu, kaut gan patiesībā joprojām ir spēkā Vecpiebalgas novada domes un BJC „Dari Vari” 2013.gada 28.decembra Sadarbības līgums, kura pamatuzdevums ir „veicināt jauniešu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību, iekļaušanos sabiedrībā un dzīves kvalitātes uzlabošanos”. Kā izriet no domes lēmuma par finansiālā atbalsta kategorisku atteikumu, šis līgums laikam paliek saistošs tikai mums pašiem, tikai ne novada domei un tās deputātiem – novada un pagastu nodokļu maksātāju ievēlētajiem un par nodokļu maksātāju naudu uzturētajiem.

Nevaram nepieminēt arī otru atteikuma iemeslu – proti, pēc mūsu finansiālā atbalsta lūgumu saņemšanas „uz karstām pēdām” ir sekojis Vecpiebalga novada domes 2014.gada 23.decembra lēmums Nr.8, ar kuru apstiprināts Vecpiebalgas novada pašvaldības Jaunatnes lietu nodaļas Nolikums. Šī Jaunatnes lietu nodaļa tagad nodrošināšot Jaunatnes politikas īstenošanu Vecpiebalgas novadā. Pārfrāzējot – Bērnu un jauniešu centrs „Dari Vari”, ar kuru pirms gada novada dome noslēdza sadarbības līgumu, pēc deputātu domām absolūti nekā neīstenoja jaunatnes politiku. Paliek retorisks jautājums – ko tad mēs visu šo gadu darījām? Pēc deputātu domām – NEKO, jo kamēr vien Taurenē darbojas BJC „Dari Vari”, neviens domes deputāts, nemaz nerunāsim par nodokļu maksātāju apmaksātu un uzturētu jaunatnes lietu speciālisti (Lelde Burdaja), neatrada par iespējamu aplaimot mūsu centru ar savu vizīti. Savukārt, kad šādu jautājumu bikli uzdevām novada domes Finanšu komitejas deputātiem, saņēmām vienu ļoti argumentētu atbildi – gribējām jau aizbraukt, bet… lija lietus!!!

Taču, kā lasāms minētajā Nolikumā, Taurenē darbojas arī pašvaldības bērnu un jauniešu centrs. Mēs izsludinājām konkursu – kurš pirmais atradīs šo pašvaldības bērnu un jauniešu centru? Pirmajam atradējam garantēta veicināšanas balva.

Ar finansiālā atbalsta atteikumu „sāga” nebeidzās. Lai mūs novestu „līdz pilnai laimei”, mums izsniedza rakstveida brīdinājumu par to, ka līdzšinējās iedalītās telpas (Sociālajā dienestā), kurās bērni un jaunieši pulcējās un par kurām patiešām bijām pateicīgi un priecīgi, mums „uz karstām pēdām” tiek atņemtas!!! Jo… tagad šajās telpās saimniekos novada domes jaunatnes lietu speciāliste, kura vēl joprojām pat „nezina ceļu” uz Taureni. Jo vairāku gadu garumā Taurenē viņu neviens nav redzējis.

Tāda ir mūsu sāpe, kas ar laiku pārsāpēs. Taču ļoti vēlamies, lai Taurenes pagasta (un arī Dzērbenes pagasta, jo pie mums darbojās arī šī pagasta bērni un jaunieši) vēlētāji, nodokļu maksātāji zina, kādus deputātus viņi ir ievēlējuši. Un lai zina, ka bērni un jaunieši Vecpiebalgā ir daudzkārt svarīgāki par bērniem un jauniešiem Taurenē un Dzērbenē. Ir pagājuši tikai daži gadi kopš pašvaldību reformas, taču novada deputāti jau ir aizmirsuši, ko solīja pievienojamo pagastu iedzīvotājiem, lai tikai viņi piekristu novada izveidošanai, iekļaujoties no jauna veidotajos novados.

Kopā ar juristiem mēs pašlaik apsveram iespējas tiesiskā ceļā aizstāvēt savas tiesības gan sakarā ar kategoriskajiem atteikumiem finansiālā atbalsta sakarā (domes lēmumi saskaņā ar likumu vēl ir pārsūdzami tiesā), gan sakarā ar agrāk piešķirto telpu atņemšanu, jo telpas tika piešķirtas ar domes lēmumu, taču par telpu atņemšanu vienpersonīgi izlēma novada domes izpilddirektors. Mums ar to jāsaprot, ka Vecpiebalgas novadā Likums par pašvaldībām nav saistošs, jo izpilddirektors vienpersoniski var atcelt domes lēmumus.

Paldies, ka izlasījāt.

Jūsu BJC „Dari Vari”

Papildinājums

Šī mūsu sniegtā ziņa ir publicēta portālā cesis.pilseta24.lv, un tā ir izraisījusi negaidīti lielu rezonansi un asas diskusijas novada sabiedrībā. 

Diskusijās internetā ir iesaistījušies gan tie cilvēki (diemžēl, anonīmi), kuriem rūp bērnu un jauniešu nākotne, gan arī cilvēki (arī anonīmi), kuri visiem spēkiem un ar dažādiem viszemiskākajiem paņēmieniem cenšas mūs nomelnot un psiholoģiski iznīcināt. 

Informējam Jūs, ka mūsu mērķi ir skaidri un patiesi, ka mēs atļāvāmies lūgt finansiālu palīdzību no mūsu pagasta bērnu vecāku samaksātās nodokļu naudas, un tāpēc neuzskatām sevi par vainīgiem nekādā gadījumā. Tikai laiks un to bērnu vecāki, kuri apmeklēja un turpinās apmeklēt mūsu Centru, izlems – būt mums vai nebūt turpmāk.

Mēs netaisnosimies un neatbildēsim uz zemiskajiem apvainojumiem, kas anonīmi tiek publicēti augstāk minētajā interneta mājas lapā.

This entry was posted in darivari.lv. Bookmark the permalink.