Dari un māci, ko Tu proti II

Realizēts apmaiņas projekts „Dari un māci, ko tu proti II

(Do and teach what you know II)”

2017.gada jūlijā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra apstiprināja Biedrības “Bērnu un Jauniešu centrs “Dari Vari”” jauniešu apmaiņas projekta iesniegumu „Dari un māci, ko tu proti II (Do and teach what you know II)”, projekta No.2017-2-LV02-KA105-001738, kas tika iesniegts programmas „Erasmus+” ietvaros. Projekta galvenās tēmas –  veicināt  jauniešu līdzdalību sabiedriskajā un politiskajā dzīvē, komunikācija, ikdienas dzīves dažādošana, kā arī savu zināšanu pilnveidošana, valodas pilnveidošana un citu valstu kultūras izzināšana dažādās Eiropas valstīs.

022

Šis mūsu Biedrībai ir trešais starptautiskais jauniešu apmaiņas projekts, kas tika īstenots kopā ar Priekuļu  novada un Līvanu novada jauniešiem, kuri dzīvo tālu no pagasta centra.

001

Starptautiskais jauniešu apmaiņas projekts “Dari un māci, ko tu proti II” norisinājās Līvānos, Līvānu novadā. Projektā piedalījās  8 līderi un 32 jaunieši vecumā no 13-25 gadiem. Kopā no katras valsts projektā piedalījās  pa 10 dalībniekiem.  Jaunieši ieradās no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un no Polijas. Projekta norises laiks – 26.10.2017 – 04.11.2017, kopā 10 dienas.

007 015 020

Projekta mērķi:

Aktivizēt jauniešus, kuriem ir mazāk iespēju paaugstināt savas prasmes, caur to veicinot jauniešu līdzdalību demokrātiskajā dzīvē, kopīgu darbošanos neformālā vidē, citu valstu kultūras iepazīšana, svešvalodu prasmju uzlabošana, dalīšanās savā pieredzē par neformālo izglītību un izzināt citu jauniešu pieredzi un kopīgi ģenerēt idejas.

Projekta uzdevumi:

Radināt jauniešus uzņemties iniciatīvu, nevis stāvēt malā.

Radīt jauniešiem iespēju komunicēt ar citu valstu jauniešiem, dalīties savās zināšanās un mācīties vienam no otra.

Atrast vienādo un atšķirīgo, darot vienu un to pašu, un atrast vēl kādu citu alternatīvu šī mērķa sasniegšanai.

Būt radošiem un nebaidīties izteikt savu viedokli.

Uzaicināt vietējos iedzīvotājus uz Talantu vakara noskatīšanos, iesaistīt vietējos iedzīvotājus sporta dienas aktivitātēs.

Izzināt katru valsti prezentāciju laikā.

Projekta apmaiņas laikā dalībnieki veidoja prezentācijas par savas valsts kultūru, tradīcijām, tādējādi papildinot prasmi uzstāties un sevi prezentēt. Sevišķi šīs prasmes un kultūras iepazīšana bija vērojama nacionālajās prezentācijās, kur katras valsts dalībniekiem bija iespēja dalīties ar informāciju par savu valsti un rosināt to iepazīt vēl vairāk.

Tika izmantotas neformālās izglītības metodes jauniešu saliedēšanā (grupu darbs, “Ledus laušana”, kontaktēšanās caur rotaļām un mūziku) un grupu sadalījumā. Svarīgi, ka jaunieši labāk iepazina viens otru, Talantu vakarā jaunieši bija atbrīvojušies no kautrīguma, no bailēm uzstāties, no bailēm runāt nepareizā angļu valodā, jo projekta laikā sarunu valoda bija angļu valoda. Jaunieši iemācījās pieņemt citas valsts kultūru, uzvedību un attieksmi.

Rezultātā jauniešos tika radīta vēlēšanās veidot dažādus projektus kopā ar citu valstu partneriem un pilnveidot savu ikdienas vidi.

Projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu.

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.  

 

BJC „Dari Vari” Valdes priekšsēdētājs Edgars Muktupāvels

Rīgā. 2017.gada 6.novembrī.

This entry was posted in darivari.lv. Bookmark the permalink.