“Jaunietis un politiķis – sava novada attīstībai”

Biedrībai “Bērnu un jauniešu centrs “Dari Vari” ir apstiprināti divi projekti, ko finansē Izglītības un zinātnes ministrija Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam ietvaros. Biedrība ir iesniegusi divus projektus un noslēgusi līgumus par projektu realizāciju, kas tiks realizēti Vidzemē (Līgums par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam 1.5.apakšsadaļas “Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana” ietvaros īstenojamo projektu – “Jaunieši un viņu loma politikā” Nr.2-25/46) un Latgalē (Līgums par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam 1.5.apakšsadaļas “Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana” ietvaros īstenojamo projektu “Jaunietis un politiķis – sava novada attīstībai” Nr.2-25/43).
Ar prieku informējam, ka projekta aktivitātes jau tiek realizētas Vidzemes reģionā ar sadarbības partneri Priekuļu novada Jauniešu Iniciatīvas centru “Rest[e]”. 24.11.2017 Priekuļos notika projekta aktivitāte “Projektu nakts ar politiķi”, kuras laikā jaunieši uzzināja vairāk par Erasmus+ programmas sniegtajām projektu iespējām, par projektu iespējām pašvaldības līmenī, kā arī par Līdera projektiem. Aktivitātē piedalījās 19 jaunieši vecumā no 13-25 gadiem, kā arī politiķi, jauniešu centru vadītāji un dažādu nozaru speciālisti. Uz aktivitāti aicinājām visus, kam bija interese kopīgi ar jauniešiem strādāt pie projektu idejām. Kopā tika radīti trīs projekti, kas būtu iesniedzami Erasmus+ programmas ietvaros, divi apmaiņas projekti un viens Brīvprātīga darba projekts, kas saistīts ar labdarību.
Vēlos izteikt visiem dalībniekiem lielu paldies par piedalīšanos, uzdrīkstēšanos un vēlmi dalīties savās zināšanās, idejās, kā arī par izturību, jo aktivitāte notika visu diennakti, kas prasīja lielu enerģiju, lai izturētu līdz galam. Ļoti ceru, ka jaunieši saņemsies un līdz 2018.gada 1.februārim (pl.12:00 pēc Briseles laika) iesniegs iecerētos projektus un saņems tiem finansiālu apstiprinājumu.

Untitled-3-01 pn-01

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.

Edgars Muktupāvels,
BJC “Dari Vari” valdes priekšsēdētājs

This entry was posted in darivari.lv. Bookmark the permalink.