“Kafija ar politiķiem” Preiļos

preili

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam 1.sadaļas “Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās” 1.5.apakšsadaļa “Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana” aktivitāte “Kafija ar politiķi” notiks Strukturētā dialoga VI.cikla vietējā līmeņa konsultācijas ar tematisko prioritāti “Jaunieši Eiropā – kas tālāk?” Preiļos, un tiks izstrādātas rekomendācijas, pamatojoties uz NWG apstiprinātajiem jautājumiem:
1.Kas varētu palīdzēt jauniešiem izvirzīt nākotnes mērķus?
2.Kas varētu palīdzēt jauniešiem tikt galā ar stresa situācijām un krīzes periodiem?
3.Kas palīdzētu jauniešiem attīstīt kritisko domāšanu un mediju pratību?
4.Ko varētu darīt, lai palīdzētu jauniešiem no atstumtām sabiedrības grupām pilnībā iekļauties sabiedrībā?
5.Kam būtu jāmainās, lai padarītu lauku reģionus pievilcīgākus jauniešiem?
6.Kādu lomu jaunieši var spēlēt dabas aizsardzībā?
7.Kādām fiziskām telpām ir jābūt pieejamām jauniešiem, lai veicinātu to personisko, kultūras un politisko attīstību?

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

This entry was posted in darivari.lv. Bookmark the permalink.