ReGeneration2030 Ālandu salās

Biedrības BJC “Dari Vari” Valdes priekšsēdētājs Edgars Muktupāvels (arī LJP Valdes loceklis) kopā ar biedrības “Latvijas jaunatnes padome” (LJP) prezidentu Emīlu Anškenu laikā no 17.-19.augustam piedalās konferencē “ReGeneration2030” Ālandu salās (Mariehamm, Somija).

Konferences (samita) dalībnieki kopā izveidos manifestu par risinājumiem un vēstījumiem, kas vēlāk tiks apspriesti ar politiķiem un svarīgām sabiedrības iesaistītajām pusēm. Manifests būs pamats, lai izveidotu nepārtrauktu rīcības plānu, lai sasniegtu 2030.gada darba kārtības 12.mērķi – rīcības plānu, kas neaprobežojas tikai ar augstākā līmeņa sanāksmēm, bet kas turpinās visu gadu un kurā visi sabiedrības locekļi var iesaistīties.

Pēc samita, kad tiks pieņemts rīcības plāns, dalībnieki organizēs saistošus pasākumus savās valstīs un reģionos, lai iesaistītu vietējos iedzīvotājus, lai vietējā līmenī turpinātu stiprināt kustību 12.mērķa sasniegšanai.
Samitā piedalās Dānijas, Igaunijas, Farēru salu, Somijas, Vācijas, Grenlandes, Islandes, Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Polijas, Krievijas, Zviedrijas un Ālandu salu jaunatnes organizāciju pārstāvji.

Galvenā augstākā līmeņa sanāksmes tēma 2018.gadā ir ANO 2030.gada programmas “Ilgtspējīgs patēriņš un ražošanas modeļi” 12. mērķis. Ir svarīgi, lai mēs izceltu problēmas mūsdienu ražošanas un patēriņa modeļos un radītu labākus apstākļus starppaaudžu dialogam, lai sasniegtu ilgtspējīgāku dzīvesveidu.

BJC “Dari Vari”

This entry was posted in darivari.lv. Bookmark the permalink.