Jauniešu apmaiņas projekts „Kā es ietekmēju pasauli un kā pasaule ietekmē mani”

Pro_pasaule_logo_jsap_er

 

Apstiprināts jauniešu apmaiņas projekta “Kā es ietekmēju pasauli un kā pasaule ietekmē mani” iesniegums.

 

2019.gada decembrī Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra apstiprināja Biedrības “Bērnu un Jauniešu centrs “Dari Vari”” jauniešu apmaiņas projekta iesniegumu  „Kā es ietekmēju pasauli un kā pasaule ietekmē mani”, kas tika iesniegts programmas „Erasmus+” ietvaros.

Projektā piedalīsies 8 līderi un 32 jaunieši vecumā no 13-21 gadiem. Kopā no katras valsts projektā piedalīsies pa 10 dalībniekiem. Jaunieši ieradīsies no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un no Polijas. Projekta aktivitāšu norises laiks – no 11.03.2020 – 20.03.2020, kopā 10 dienas.

Projekta mērķis ir mazināt neiecietību sabiedrībā un veicināt sociālās iekļaušanās  un starppaaudžu dialogu sabiedrības vidū.

Šis projekts tiek rakstīts kā turpinājums iepriekšējiem, šāda veida projektiem, kas tapuši un realizēti pēdējo 2 gadu laikā, kuri parādīja projekta nozīmību gan dažādu valstu organizāciju grupu līderiem, gan jauniešiem, kuri ir izteikuši vēlmi turpināt šāda veida projektu, jo viņi ir ieraudzījuši plašāku skatījumu uz neiecietību un neeksistējošo dialogu sabiedrībā, un tas ir sniedzis lielu ieguldījumu viņu pašizaugsmē un viņi vēlas šo problēmu mazināt izmantojot galda spēles kā vienojošo faktoru, šī dialoga veicināšanā.

Projekta uzdevumi:
1. Sagatavot visus nepieciešamos mājas darbus un atbildot uz jautājumiem, kas ir balstīti uz projekta mērķi, sadarbojoties ar savas valsts līderiem un grupām;
2. Klātienes projekta laikā, darbojoties grupā, izgatavot dažādas galda spēles, kuras var izmantot dažādu paaudžu dzimumu un nacionalitāšu cilvēki;
3.Veicināt sadarbību un dialogu ar vietējām organizācijām un institūcijām, stāstot par projektu un to nepieciešamību;
4. Gatavās galda spēles izmantot dažādās institūcijās un organizācijās, tādējādi veidojot komunikāciju ar vietējo kopienu un izmantot galveno galda spēļu priekšrocību- spēlē visiem spēlētājiem ir vienādas iespējas un vienādi noteikumi, kas padara vienlīdzīgus, tādējādi veicinot dialogu ar dažādām paaudzēm un iedzīvotāju grupām;
5. Iegūt videomateriālu, to samontēt un publicēt sociālajos tīklos, lai izplatītu iegūto rezultātu un projektu nepieciešamību visā pasaulē;
6. Izvērtēt un aprakstīt iegūtās prasmes, uzlabotās spējas un jaunās zināšanas YOUTHPASS sertifikātā, izmantojot dažādas neformālās izglītības metodes;
7. Pēc atgriešanās no projekta, izplatīt projekta rezultātus vietējā kopienā un pastāstīt par Erasmus+, jaunatne darbībā projektiem, kas parāda kā, balstoties uz kopēju mērķi, savstarpēji sadarbojas dalībnieki apmaiņas projektā, kā šādos projektos ir iespējams iesaistīt vietējo kopienu un veicināt dažādu problēmu risināšanu.

Projekta apmaiņas laikā dalībnieki veidos prezentācijas par savas valsts kultūru, tradīcijām, tādējādi papildinot prasmi uzstāties un sevi prezentēt. Sevišķi šīs prasmes un kultūras iepazīšana būs nacionālajās prezentācijās, kur katras valsts dalībniekiem būs iespēja vairāk dalīties ar informāciju par savu valsti un rosināt to iepazīt vēl vairāk.

Projektā uzmanība tiks pievērsta tam, lai jaunieši mācītos valodu un nekautrētos runāt nepareizā angļu valodā, jo projekta sarunvaloda būs angļu valoda. Projekta laikā jauniešiem būs jāiemācās pieņemt citas valsts kultūru, uzvedību un savstarpēju attieksmi.

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+ „Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu.
Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

BJC „Dari Vari”

Valdes priekšsēdētājs Edgars Muktupāvels

Rīgā, 2020.gada 02.01.2020.

This entry was posted in darivari.lv. Bookmark the permalink.