Projekts “Kā es ietekmēju pasauli un kā pasaule ietekmē mani”

Erasmus+ jaunatne darbībā, mobilitātes projekts jauniešiem “Kā es ietekmēju pasauli un kā pasaule ietekmē mani” Nr.2019-3-LV02-KA105-002892, radās pirms 2 gadiem jaunietei Lindai Ibelgauftei, kas piedalījās biedrības BJC “Dari Vari” rīkotajā jauniešu apmaiņā un pēc tās uzņēmās iniciatīvu uzrakstīt pašai savu projektu. Projekta pamatā bija doma par iekļaujošu sabiedrību, neiecietības izskaušanu un starp paaudžu dialoga veicināšanu. Viņa brauca uz apmācībām, meklēja risinājumus internetā un ar BJC “Dari Vari” aktīvo biedru līdzdalību projekta pieslīpēšanā, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras ieteiktajām korekcijām, pagājušā gada decembrī projekts tika apstiprināts. Projekta norise bija plānota no šā gada 10.marta līdz 21. martam, ar norises vietu Līvānos, viesnīca “Gamma”!

            Savus grozījumus projekta norisē jau no paša sākuma ieviesa vīruss, kas sāka plosīties Ķīnā un nonāca Eiropā tajā brīdī, kad projekta aktivitāšu norisi vairs nevarēja mainīt, jo bija jau samaksāts gan par transporta biļetēm, gan viesnīcu, gan ēdināšanu, kā arī par pārējiem pakalpojumiem, kas bija paredzēti veiksmīga un kvalitatīva projekta norisei.

             Poļu partneriem, vīrusa draudu dēļ, atkrita liela daļa dalībnieku un līdz pēdējai dienai BJC “Dari Vari” projekta menedžeris nezināja cik dalībnieku gaidīt no Polijas, jo arī informācija, ko saņēmām bija skopa, izmaiņas ieviesās arī lietuviešu un igauņu partneru pusē, tā kā marts ir gripas un dažādu vīrusu laiks, valstīs mainījās dalībnieki. Tā bija veiksme Latvijas komandas pusei, jo projektā varēja piedalīties 14 jaunieši un 2 līderi, lai arī pēdējā brīdī, bet grupa bija nokomplektēta tieši dienu pirms brauciena uz projektu.

             Projektā no Priekuļu puses devās 10 aktīvie jauniešu centra “Apelsīns” apmeklētāji un  4 Biedrības BJC “Dari Vari” jaunieši. Projektā tika iesaistīti jaunieši vecumā no 13-21 gadam, no kuriem lielākai daļai šī bija pirmā Ersamus+ jaunatne darbībā, pieredze.

            Otrdien, 10.03.2020., plkst. 16:30 no Liepas izbrauca busiņš ar 10 jauniešiem un 1 līderi.  Lielākajai daļai no šiem jauniešiem nebija nekādas nojautas, kas notiek šādos projektos, tikai tik cik viņa bija dzirdējuši kopīgajās tikšanās reizēs no jauniešiem ar projekta pieredzi. Visiem bija doti lielāki vai mazāki mājasdarbi, kuri jāsagatavo pirms projekta aktivitāšu sākuma, arī jauniešiem, kuri projekta aktivitātēs “ieleca” pēdējā brīdī. Tās bija spēles, “enerdžaizeri” un “Ledlauži”, visiem jauniešiem bija dots uzdevums padomāt par to kā prezentēt Latviju, kādas aktivitātes un ēdienus piedāvāt kultūras dienā, visiem bija jāpadomā par sportiskajām aktivitātēm rīta rosmju laikā, kā arī jauniešiem vēl bija laiks sagatavot savu prezentāciju, kā viņi lauž stereotipus un neiecietību, kā veicina starp paaudžu dialogus, jaunieši bija atraduši informāciju par tuvākās apkārtnes aktivitātēm kuras satuvina cilvēkus dažādās paaudzēs, ko viņi paši ir darījuši lietas labā un kā ieviest jaunas kopīgas tradīcijas. Šādu pašu informāciju un mājasdarbus darīja arī citu valstu pārstāvji. Mājasdarbs  bija  uzdots, lai veicinātu jauniešu izpratni par neiecietības rašanās iemesliem dažādu paaudžu vidū, kā arī tika rasti risinājumi, par ko runāt ar dažādām paaudzēm un kas mūs satuvina veidojot sarunas- viena no šādām metodēm ir galda spēles, kuras kopīgi spēlējot veidojas sarunas un pazūd aizspriedumi. Jaunieši projekta laikā gatavojās izstrādāt lielformāta galda spēli pansionātu iemītniekiem Līvānu alternatīvās aprūpes centram “Rožlejas”, diemžēl šiem plāniem izmaiņas ieviesa krīzes situācija ar vīrusu, un jauniešiem nebija iespēja pabeigt iesākto darbu. 

         

Ierodoties viesnīcā, visi tika sadalīti pa istabām, lielākoties istabās kopā dzīvoja dažādu tautību pārstāvji, lai jaunieši vairāk savstarpēji komunicētu un sadraudzētos.

            Latvijas pārstāvjiem, kā uzņēmējorganizācijai bija jāuzņemas saimnieku loma un jāpalīdz ar dažādiem praktiskiem darbiņiem, vakariņu galdu klāšana, 1. tikšanās apļa izveidošana visiem dalībniekiem.

            Pirmo tikšanos adīja Latvijas grupas līderis Edgars Muktupāvels, viņš uzrunāja dalībniekus, izstāstīja galvenos noteikumus un visi tika pie projekta T-krekliem, kuru dizainu kopīgā darbnīcā bija izstrādājuši Latvijas grupas jaunieši kopīgi ar @thisissmartart dizaineri Elīnu Grāvelsiņu.

            Pirmā aktivitāšu diena pienāca nemanot, un Latvijas grupa uzņēmās pienākumu novadīt 1. kopīgo rīta rosmi ar jogas un stiepšanās elementiem. Tālākajā dienas daļā jaunieši tika sadalīti 8. mix grupās, šajā variantā ģimenēs, katrā no tām pa pieciem dalībniekiem. Tā kā projekts notika Latvijā, tad katrai ģimenei bija savs Latviskais uzvārds: Kalniņu, Ozoliņu, Salmiņu, Saliņu, Vanadziņu, Eglīšu, Upīšu, Vērdiņu ģimenēs, šīm ģimenēm bija jārūpējas vienai par otru projekta laikā, kā arī katrai ģimenei bija doti dažādi uzdevumi, kas jāpilda un jāievēro projekta laikā.

            Nākošais svarīgākais uzdevums visiem sākt strādāt pie kārtības un drošības uzdevumiem projekta laikā, katra grupa sarakstīja sev svarīgākos noteikumus, kurus visiem jāievēro projekta laikā. Jaunieši apvienojās lielākās grupās un izveidoja no visu grupu iegūtajiem rezultātiem vienu kopīgu noteikumu sarakstu. Tā kā šī diena bija veltīta noteikumiem, projekta aktivitāšu plāna izklāstam, atrašanās vietas iepazīšanai, tad pēc aktivitātēm iekštelpās jaunieši devās izpētīt Līvānu pilsētu, iepazīties ar svarīgākajām un skaistākajām vietām, kā arī kur atrodas projekta aktivitāšu realizēšanas vietas, tuvākie veikali, lai brīvajā brīdī varētu nopirkt kādu suvenīru. Diena tuvojās noslēgumam un atgriežoties viesnīcā jauniešiem tika izdalītas kladītes, pildspalvas un zīmuļi. Klades projekta laikā bija jāveido kā dienasgrāmatas, katru projekta vakaru tajā bija jāveic savas piezīmes, kā arī jāizpilda dažādi mainīgi vakara uzdevumi, un katrai projekta ģimenei bija jāizpilda vakara uzdevums un pirmajam vakaram tas bija, teātra skečs, kur jauniešiem bija jāiziet no savas komforta zonas un kopīgi jāizdomā kā parādīt neiecietību un stereotipu laušanu sabiedrībā, protams sākās pirmie strīdi un nepatika pret uzdevumu, jo jaunieši vēl viens otru tik labi nepazina, bija bail par savām angļu valodas zināšanām, un bailes no tā ka netiks pareizi saprasti, līderiem atlika vien skaidrot un mierināt, pēc vakariņām nacionālo grupu un pēc tam līderu sapulcēm visi pulcējās, lai prezentētu savus uzdevumus, visas ģimenes uzdevumu bija izpildījuši. Ģimenes uzdevumus gatavoja visu doto laiku, dažas ģimenes atrada kopīgu valodu pēc strīdiem un izpildījušas uzdevumu pēdējās minūtēs.

            Otrā projekta aktivitāšu diena bija veltīta iepazīšanās spēlēm, kurās jaunieši vairāk sāka sarunāties viens ar otru caur dialoga veicināšanas aktivitātēm, caur mākslinieciskām un radošām aktivitātēm, iepazina viens otra izskatu, caur sportiskām aktivitātēm mācījās draudzēties un rēķināties viena ar otra spējām. Vakarā refleksijas laikā  visiem bija jāvelta laiks sev un vakara uzdevuma laiks bija jāvelta, lai sagatavotu deju kurā visiem ir vienlīdzīgas iespējas sevi pierādīt un parādīt, bija atļauts ģimenēm arī apvienoties vienā dejā. Šajā vakarā visi kopīgi apvienojās Mazo putniņu dejā, un Just Dance kustībās, kas pārauga kārtīgā dejošanā visa vakara gaitā līdz vēlam vakaram!

          

  Trešā diena iesākās ar stresu, kas lika mainīt dienas plānus, tika paziņots par situāciju Polijā, Lietuvā, Igaunijā un Latvijā par skolu slēgšanu vīrusa dēļ un dažādu pasākumu ierobežošanu. Kamēr Līderi noskaidroja situāciju, jaunieši veltīja laiku dažādiem enerdžaizeriem, lai vēlāk uzsāktu nacionālās dienas, valstu prezentācijas, katra valsts bija sagatavojusi, dažādus priekšnesumus un aktivitātes, prezentācijas par valsti, īsfilmas par vēsturi un citiem faktiem, jauniešiem ļoti patika Latvijas un Igaunijas Kahoot jautājumu un atbilžu spēles, kurā varēja vinnēt garšīgas balvas, un Poļu komandu spēli, kurā jaunieši ieguva suvenīrus, Latvijas un Igaunijas pārstāvji bija sagatavojuši nelielas rotaļas, Poļu komanda novadīja dejas “Polonēzes” nodarbību!

Vislielāko sajūsmu izsauca Lietuvas komandas sagatavotais muzikālais priekšnesums, un tautu dejas! Šī diena bija tik intensīva un aizraujoša, ka ievilkās līdz vakariņām kopējā vakara stunda tika pavadīta bez vakara uzdevumiem, bet jaunieši pavadīja kopīgi spēlējot spēles un draudzējoties mierīgākā gaisotnē.

            Ceturtās dienas rīts sākās ar rīta vingrošanu, brokastīm, enerdžaizeru un radošo darbnīcu, kurā jaunieši sāka veidot lielformāta UNO spēļu kārtis pansionāta iemītniekiem, diemžēl projekta laikā uzzinājām, ka pansionātā ir izsludināta karantīna un netiksim tajā ielaisti, bet spēli nodosim pansionāta atbildīgajām personām. Visi aktīvi strādāja, lai kārtis iznāktu pēc iespējas skaistākas, un nekas neliecināja par briestošo krīzes situāciju, darbs darbnīcās turpinājās intensīvi, tikmēr grupu līderi bija uzsākuši aktīvas sarunas ar savām organizācijām, jo visām dalībvalstīm tika paziņots par robežu slēgšanu, un visi aktīvi meklēja transportus un informāciju, kā tikt uz mājām. Latvijas grupas līderis un atbildīgais par projektu Edgars sazinājās gan ar Igaunijas, Lietuvas un Polijas ārlietu ministrijām, kā arī ar Lietuvas robežsardzes vadību, lai noskaidrotu, kas notiek uz robežām, kādi ir robežu šķērsošanas noteikumi. Lielu paldies jāsaka ne tikai Latvijas ārlietu ministrijas informatīvā tālruņa operatoram un sniegtajai informācijai, kas šajā krīzes situācijā palīdzēja atrast un noskaidrot nepieciešamo informāciju, bet arī visu dalībvalstu ārlietu ministriju atbildīgajām amatpersonām par laipnību, izpratni.

            Vakara sapulcē jauniešiem tika paziņota bēdīgā ziņa, ka projekts beidzas, un šis būs viņu pēdējais kopīgais vakars, lai arī jaunieši ļoti saskuma, viņi ar pilnu sparu metās iekšā pēdējā vakara uzdevumā, un katrs savā ģimenē veidoja Erasmus+, jaunatne darbībā formastērpu, daži to veltīja KOVID-19 vīrusa tērpa izstrādei, lai varētu turpināt piedalīties projektos. Ar grandiozu modes skati noslēdzās projekts, vēl bija laiks sarakstīt atvadu vēstulītes, aizpildīt dienasgrāmatu, apmainīties kontaktiem. Nevienam negribējās šķirties, negribējās pazaudēt jauniegūtos draugus, gribējās turpināt projektu!

            Piektās dienas rītā visi devās atvadīties no Poļu un Igauņu komandām. Poļi bija ieguvuši lidmašīnas biļetes, Igauņiem komandai agri no rīta bija pakaļ busiņš, asaras un atvadu vārdi, solījumi atkal tikties, pēc šķiršanās nevienam nebija garastāvoklis kaut ko darīt. Pēc pusdienām arī Lietuviešu komanda devās ceļā uz Lietuvu, Latvijas komanda palika hotelī viena, vēl bija jāveic kārtošanas darbi, jo mājās došanās notika tikai nākošajā dienā pēc pusdienām. Lai izvēdinātu galvu, sakopotu domas visa Latviešu grupa devās 2 stundu pastaigā pa Līvāniem, ārā spīdēja saulīte un tika nolemts doties uz Dubnas ieteku Daugavā, atgražoties visi noguruši aizgāja atpūsties, lai pēc tam sāktu kārtot mantas mājupceļam!

Nākošajā rītā pēc brokastīm jaunieši vēl pārbaudīja visas istabiņas un salasīja atstatās mantas, kuras vēlāk ceļos uz Igauniju un Lietuvu pie īpašniekiem kopā ar Youthpass un projekta krekliem dalībniekiem, kuri projektā ieleca pēdējā brīdī. Visas mantas tika sanestas foajē un visi Latviešu dalībnieki nosprieda, ka pašiem viņiem busiņā nepietiks vieta! Pusdienas laiks pienāca nemanot, vēl atvadu vārdi no biedrības BJC “Dari Vari” jauniešiem, kuri devās savā ceļā uz mājām, neviens no grupas neiztika bez asarām! Un tad jau ceļš mājup!

            Lai arī projekts bija īsāks nekā plānots, projekts sasniedza paredzēto mērķi, kas bija plānots katrā aktivitātes dienā. Apmēram 90% jauniešu šī bija pirmā Erasmus+ pieredze, 1. pieredze lietot angļu valodu ārpus skolas, 1. pieredze tik tuvu iepazīt citas valsts jauniešus, vēsturi un kultūru. Kā projekta vadītājiem un līderiem, bija tik patīkami katru dienu dzirdēt frāzi: “Es šodien runāju ar citiem jauniešiem angļu valodā, es nekautrējos un mēģināju!”, vai redzēt jaunieti, kurš stresā ka neko nav varējis izdarīt, spēj saņemties un atgriezties un darīt vairāk, redzēt to kā attīstās jauniešu redzesloks un paplašinās interešu loks!

            Kā attīstās sevis pasniegšanas prasmes un spēja izkāpt no savas komforta zonas, lai izdarītu to kas nepadodas vai nepatīk ikdienā, un redzēt to prieku par sevi, to pārliecības celšanos katrā jaunietī, attīstīt spēju būt tolerantam, iecietīgam! Atvērties kaut kam jaunam, nepieredzētam. Jā – arī veselīgi sevi pakritizēt un saprast savas kļūdas! Pašās beigās šķiršanās asaras un vārdi pasaka visu, kāpēc ir vajadzīgi Erasmus+ projekti jauniešiem!

Jaunieši uzdeva man un Edgaram jautājumu, kāpēc mēs veltam savu laiku un enerģiju šo projektu realizācijai, uzraudzībai, darbam ar jauniešiem, kopā ar jauniešiem rakstam un ceram, ka mūsu projekti iegūs finansējumu, lai varam realizēt šos projektus? Ko mēs no tā iegūstam? Mūsu atbilde jauniešiem bija pēdējā dienā, lūk jūsu asaras, prieks, šķiršanās skumjas un jūsu apziņa, ka vēl vēlaties piedalīties projektos, tas ir mūsu atalgojums, tas ir mūsu dzinulis ar Jums strādāt.

Vēlamies pateikt paldies:

Priekuļu novada domei un amatpersonām

Līvānu viesnīcai “Gamma” SIA “Bork” valdes loceklim Henrikam Bork-Ržečickim un viņa komandai par sapratni un izpratni šajā smagajā situācijā,

Līvānu novada domei un amatpersonām,

SIA “Jēkabpils autobusu parks”,

SIA “Gamma AD”,

Līvānu novada JIC “Kvartāls”,

Līvānu jauniešu domes pārstāvjiem

Un visiem citiem, kuri mums palīdzēja, lai projekts varētu notikt!

This entry was posted in darivari.lv. Bookmark the permalink.