PROJEKTS “E @ jaunietis”

Biedrība ir saņēmusi apstiprinājumu projektam “E @ jaunietis” un to sāks realizēt ar 30.06.2020.

PROJEKTA MĒRĶIS:Projekta mērķis ir iesaistīt jaunatnes darbā pēc iespējas vairāk jauniešu, veicinot viņu interešu loka attīstīšanos, Priekuļu novadā un iepazīstināt viņus ar pieejamām iespējām, veidojot video un foto materiālus no dažādām aktivitātēm, un tālāk prezentējot sevi gan vietējos, gan citos jauniešu centros, iepazīstināt viņus ar digitālo prasmju attīstīšanu, kas nākotnē var noderēt jaunatnes darbā, Erasmu+ jaunatne darbībā, projektos un iespējams nākotnes karjeras izvēlē.

Šis projekts noteikti būs kā pievienotā vērtība jaunatnes darbam gan novada vadības, gan deputātu, gan jauniešu izpratnes veicināšanai par jaunatnes darbu. Tas radīs izpratni, ka jauniešu organizācijas nav paredzētas tikai brīvā laika pavadošai neformālā vidē, bet arī sniegs priekštatu par iespējām iesaistīties un izstrādāt dažādus projektus, tādējādi veicinot prasmi mācīties, matemātiskās prasmes, sastādot dažādus plānus un tāmes, izpētes darbu, un tā nepieciešamību, dažādu cilvēku iepazīšanu, karjeras izpēti, caur dažādām organizatoriskām darbībām.

Projekta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no13-25 gadiem, uzsvaru liekot uz jauniešiem kuriem nav ikdienā pieejamas jauniešu centru aktivitātes, jo viņi atrodas tālu no jauniešu centriem un dzīvo lauku teritoriju mazajos pagastos. Uz jauniešiem vērstajām organizācijām un jaunatnes darbiniekiem, parādot tiem projektu plašās iespējas jaunatnes jomā, prezentējot prasmes, ko jaunieši iegūst darbojoties dažādos projektos, kā arī dodot jauniešiem iegūt informāciju par Youthpass kompetencēm liekot uzsvaru uz – digitālo pratību.

Projekta nepieciešamība: Jauniešiem lauku novados ir mazāk iespēju kā pilsētās, kurām ir pieejams plašāks budžets un iespēja piedāvāt daudzveidīgus laika pavadīšanas veidus, tāpēc liela nozīme ir dažādu projektu pieejamība tiem, kurus realizējot jauniešiem tiek sniegta iespēja izmēģināt jaunas, prasmes, aktīvi piedaloties tajos pašiem, tādējādi saprotot gan projekta nepieciešamību, izraisot interesi pašiem tādus rakstīt, un piesaistītos līdzekļus izmantot jaunu, sev interesējošu prasmju attīstīšanai, tā ir lieliska iespēja izmēģināt jaunas lietas, paplašināt savu redzes un interešu loku.

Projekta ietekme: Biedrībai “BJC “Dari Vari”” šī būs lieliska iespēja  iesaistīt jaunatnes darbā ne tikai jauniešus, bet arī veidot sadarbības loku ar pašvaldības jaunatnes  lietu speciālistiem nākotnes sadarbības veicināšanai un tādējādi piesaistīt vairāk jauniešu jaunatnes darbam, vecināt viņu interesi par jaunatnes politiku, tās attīstību, Eiropas projektu izstrādi un vadību, vietējā mēroga projektu izstrādi un vadību, iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā gan vietējā gan ārzemju mērogā, tādējādi popularizējot un iesaistoties arī biedrības darbībā.

Projekts tiks īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam budžeta finansējuma ietvaros.

This entry was posted in darivari.lv. Bookmark the permalink.