Projekts “Dari vari Aktīvi”

Biedrība ir veiksmīgi noslēgusi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas projektu “Dari vari Aktīvi” līgums DIKS -21-137-lī.
Projekta mērķi un plānotās nodarbības ir notikušas:
Pilsoniskās līdzdalības aktivitātes- patriotismu, pilsoņa pienākumu, brīvprātīgo darbu, iniciatīvu izrādīšanu un projektiem;
Centrs Marta izstrādāto “Drosme rūpēties” vardarbības prevencijas nodarbības ar neformālās izglītības metodēm;
Neformālā izglītības metodes interešu un talantu attīstīšanai, motivācijai un plāno šanai.

Uzskatām, ka ar notikušajām nodarbībām projekta mērķi un uzdevumi tika sasniegti, jo jaunieši labprāt izrādīja interesi par nodarbībām, ir jaunieši, kas jau ir izteikuši vēlmi izmēģināt sevi brīvprātīgo lomā un to ir jau izmēģinājuši biedrības rīkotajos pasākumos, kā vairāk cenšas interesēties par notiekošo sabiedrībā.
Viens jaunietis no Jauniešu atbalsta centra ir devies Erasmus+ apmācību projektā uz Poliju, kur ieguva jaunas zināšanas, valodas zināšanas un citu valstu kultūru.

Par to, ka ir sasniegti projekta mērķi liecina arī abu struktūrvienību jauniešu uzrakstīti mazie jaunatnes iniciatīvu projekti, kuri arī ir saņēmuši finansējumu. Jauniešiem bija liels izaicinājums projektu prezentēt komisijai, tāpat liels izaicinājums būs pašu projektu koordinācija un vadīšana piesaistot atbalsta personu.
Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

BJC „Dari Vari”
Valdes priekšsēdētājs Edgars Muktupāvels
Rīgā, 2021.gada 01.novembrī.

This entry was posted in darivari.lv. Bookmark the permalink.