Par mums

Biedrība “Bērnu un jauniešu centrs “Dari Vari”” reģistrēta 2013.gada 5.decembrī.

Biedrības “Bērnu un jauniešu centrs “Dari Vari”” valde:

Edgars Muktupāvels (valdes priekšsēdētājs), Elīna Krieviņa (valdes locekle), Jānis Kučinskis (valdes loceklis), Maija Ozoliņa (valdes locekle).

Biedrības “Bērnu un jauniešu centrs “Dari Vari”” biedri:

Mārtiņš Garolis, Jānis Kučinskis, Andrejs Mosjagins, Edgars Muktupāvels, Elīna Krieviņa, Maija Ozoliņa, Mārtiņš Ozoliņš-Korņējevs, Niks Ozoliņš, Rūdolfs Kivlenieks, Elīna Grāvelsiņa, Ņikita Pļehanovs, Ineta Kungule, Evija Griņeviča, Andris Ģēģeris, Rihards Svjatoslavs, Eva Mikšta, Ivita Hlopotina, Niks Ozoliņš.

Par biedrības “Bērnu un jauniešu centrs “Dari Vari”” biedru var kļūt jebkurš, kas ir ieinteresēts biedrības mērķu sasniegšanā un biedrības darbības atbalstīšanā.

Lai kļūtu par biedrības biedru ir jāraksta uz emailu info@darivari.lv un jums tiks nosūtīts iesniegums kļūšanai par biedru, pēc iesnieguma saņemšanas biedrības valde to izskatīs divu nedēļu laikā no tā saņemšanas brīža.

(Ar 04.01.2016 grozījumiem(Ar 29.08.2016 grozījumiem) (Ar 27.01.2017 grozījumiem)

Biedrības mērķi:

1. Lauku un pilsētu iedzīvotāju līdzdalība savas dzīves kvalitātes uzlabošanas veicināšanā.

2. Veselīga dzīvesveida organizēšana, aktīvā tūrisma, kultūras un neformālās izglītības pasākumu organizēšana.

3. Kultūrvēsturiskā mantojuma izkopšana un saglabāšana.

4. Jauniešu un bērnu iniciatīvas veicināšana.

5. Jauniešu līdzdalības veicināšana lēmumu pieņemšanā.

6. Jauniešu un bērnu iesaistīšana sabiedriskajā dzīvē.

7. Bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana.

8. Brīvprātīgais darbs

http://www.darivari.lv/wp-content/uploads/2021/09/Dari_Vari_Statuti-1.pdf

Biedrības valdes priekšsēdētājs – Edgars Muktupāvels.

Biedrība lūdz jauniešus piedalīties Biedrības rīkotajos pasākumos; piedāvāt un iesniegt savas idejas un piedalīties to realizācijā.