Projekti

APSTIPRINĀTS JAUNIEŠU APMAIŅAS PROJEKTA IESNIEGUMS 

„Dari un māci, ko tu proti (Do and teach what you know)”

2016.gada 11.jūlijā valsts aģentūra „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” apstiprināja Biedrības “Bērnu un Jauniešu centrs “Dari Vari”” jauniešu apmaiņas projekta iesniegumu „Dari un māci, ko tu proti (Do and teach what you know)”, projekta No.2016-2-LV02-KA105-001270, kas tika iesniegts programmas „Erasmus+” ietvaros. Projekta galvenā tēma ir veicināt  jauniešu līdzdalību sabiedriskajā un politiskajā dzīvē, komunikācija, ikdienas dzīves dažādošana, kā arī savu zināšanu pilnveidošana, valodas pilnveidošana un citu valstu kultūras izzināšana dažādās Eiropas valstīs. Šis mūsu Biedrībai ir otrais projekts, kas šoreiz tiks īstenots kopā ar Priekuļu novada jauniešiem.

Starptautiskais jauniešu apmaiņas projekts “Dari un māci, ko tu proti” norisināsies Priekuļu novadā, Priekuļos. Projektā piedalīsies 8 līderi un 32 jaunieši vecumā no 13-25 gadiem. Kopā no katras valsts projektā piedalīsies pa 10 dalībniekiem. Jaunieši ieradīsies no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un no Polijas. Projekta norises laiks – no 24.10.2016 – 02.11.2016, kopā 10 dienas.

Projekta mērķis ir:

Aktivizēt jauniešus, kuriem ir mazāk iespēju paaugstināt savas prasmes, caur to veicinot jauniešu līdzdalību demokrātiskajā dzīvē, kopīgu darbošanos neformālā vidē, citu valstu kultūras iepazīšana, svešvalodu prasmju uzlabošana, dalīšanās savā pieredzē par neformālo izglītību, kā arī izzināt citu jauniešu pieredzi un kopīgi ģenerēt idejas.

Projekta uzdevumi:

Radināt jauniešus uzņemties iniciatīvu, nevis stāvēt malā.

Radīt jauniešiem iespēju komunicēt ar citu valstu jauniešiem, dalīties savās zināšanās un mācīties vienam no otra.

Atrast vienādo un atšķirīgo, darot vienu un to pašu, un atrast vēl kādu alternatīvu šī mērķa sasniegšanai.

Būt radošiem un nebaidīties izteikt savu viedokli.

Uzaicināt vietējos iedzīvotājus uz kopīgi veidoto teātra izrādes noskatīšanos, iesaistīt vietējos iedzīvotājus sporta dienas aktivitātēs.

Izzināt katru valsti prezentāciju laikā.

Projekta apmaiņas laikā dalībnieki veidos prezentācijas par savu valstu kultūru, tradīcijām, tādējādi papildinot prasmi uzstāties un sevi prezentēt. Sevišķi šīs prasmes un kultūras iepazīšana būs nacionālajās prezentācijās, kur katras valsts dalībniekiem būs iespēja dalīties ar informāciju par savu valsti un rosināt to iepazīt vēl vairāk.

Tiks izmantotas neformālās izglītības metodes jauniešu saliedēšanā (grupu darbs, “Ledus laušana”, kontaktēšanās caur rotaļām un mūziku) un grupu sadalījumā. Svarīgi būs, lai jaunieši labāk iepazīst viens otru, lai izrādes gatavošanā un tās izrādīšanā jaunieši būtu atbrīvojušies no kautrīguma, no bailēm uzstāties, no bailēm runāt nepareizā angļu valodā, jo projekta laikā sarunu valoda būs angļu valoda. Tāpat jauniešiem būs jāiemācās pieņemt citas valsts kultūru, uzvedību un attieksmi.

Rezultāts būs jauniešu vēlēšanās veidot dažādus projektus kopā ar citu valstu partneriem un pilnveidot savu ikdienas vidi.

Šis projekts tiks finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu.

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.  

BJC „Dari Vari” Valdes priekšsēdētājs Edgars Muktupāvels

Rīgā. 2016.gada 6.augustā.

==========================================================

2014.gadā ir sākusi darboties Eiropas Komisijas jaunā Eiropas Savienības izglītības, mācības, jaunatnes un sporta programma Erasmus+.

Erasmus+ apvieno vienā programmā vairākas pašreizējās ES atbalsta programmas (tajā skaitā Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Erasmus, Jean Monnet, Mācību braucienu apakšprogrammas, Erasmus Mundus, Tempus, u.c.) un aizstāj tās ar vienu. Programma ilgs no 2014. līdz 2020. gadam.

Izstrādājām un iesniedzām projektu „Saulgrieži dažādās Eiropas valstīs, to tradīcijas un paražas senāk un mūsdienās”.

DSC_4092

Projekta komanda vienkopus. Rožupē, Līvānu novadā.

Projekta aktivitātes notika laikā no 2015.gada 19.jūnija līdz 25.jūnijam.

Projekts tika veiksmīgi īstenots ārpus Vecpiebalgas novada – Līvānu novada Rožupē.

Sirsnīgs paldies visiem Rožupes pamatskolas darbiniekiem, īpašs paldies skolas direktoram Gundaram Kucenčeiram un skolas pavārēm.

DSC_2852

Mažeiķu mūzikas skolas projekta dalībnieku grupa (Lietuva).

DSC_4227

Viesi no Bulgārijas – “Zvaigznes – talanti”.

Projektā piedalījās Taurenes pagasta, Inešu pagasta un Dzērbenes pagasta jaunieši, kā arī jaunieši no Bulgārijas un no Lietuvas.

DSC_2533

Uz tikšanos nākošajos projektos!