Pa dzīvi ar mūziku un teātri

logo_labots_2_jpg

Laikā no 2018.gada 4.-13.jūnijam norisinājās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras apstiprinātais Biedrības “Bērnu un Jauniešu centrs “Dari Vari”” jauniešu apmaiņas projekts “Pa dzīvi ar mūziku un teātri” (“To live with music and theater”), kas tika iesniegts programmas „Erasmus+” ietvaros.

Projekta galvenā tēma bija veicināt  jauniešu līdzdalību sabiedriskajā un politiskajā dzīvē, komunikācija, ikdienas dzīves dažādošana, kā arī savu zināšanu pilnveidošana, valodas pilnveidošana un citu valstu kultūras izzināšana dažādās Eiropas valstīs. Mūsu Biedrībai šis bija jau ceturtais jauniešu apmaiņas projekts, kas tika īstenots Aglonas novadā, viesu namā “Aglonas Alpi”.

07 06 05

Projektā piedalījās 8 līderi un 32 jaunieši vecumā no 13-18 gadiem. Kopā no katras valsts projektā piedalījās pa 10 dalībniekiem – no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un no Polijas.

Projekta apmaiņas laikā dalībnieki sniedza prezentācijas par savas valsts kultūru, tradīcijām, tādējādi papildinot prasmi uzstāties un sevi prezentēt. 

04 03 02

Tika izmantotas neformālās izglītības metodes jauniešu saliedēšanā (grupu darbs, “Ledus laušana”, kontaktēšanās caur spēlēm un mūziku) un grupu sadalījumā. Projekta sarunvaloda bija angļu valoda. Projekta laikā jaunieši iemācījās pieņemt citas valsts kultūru, uzvedību un savstarpēju attieksmi.

Rezultātā jaunieši izvēlējās veidot dažādus jaunus kopējus projektus.

01

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu.

Projekts „Pa dzīvi ar mūziku un teātri” („To live with music and theater)” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+ „Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

BJC „Dari Vari” Valdes priekšsēdētājs Edgars Muktupāvels

Rīgā, 2018.gada 29.jūnijā.

 

Posted in darivari.lv | Komentāri ir izslēgtiPa dzīvi ar mūziku un teātri

Jauns starptautiskās jauniešu apmaiņas projekts Aglonā

APSTIPRINĀTS JAUNIEŠU APMAIŅAS PROJEKTA IESNIEGUMS „Pa dzīvi ar mūziku un teātri” („To live with music and theater”)

logo_labots_2_jpg

2017.gada 8.decembrī Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra apstiprināja Biedrības “Bērnu un Jauniešu centrs “Dari Vari”” jauniešu apmaiņas projekta iesniegumu  “Pa dzīvi ar mūziku un teātri” (“To live with music and theater”), projekta No.2017-3-LV02-KA105-001847, kas tika iesniegts programmas „Erasmus+” ietvaros.

Projekta galvenā tēma ir veicināt  jauniešu līdzdalību sabiedriskajā un politiskajā dzīvē, komunikācija, ikdienas dzīves dažādošana, kā arī savu zināšanu pilnveidošana, valodas pilnveidošana un citu valstu kultūras izzināšana dažādās Eiropas valstīs. Mūsu Biedrībai šis ir ceturtais projekts, kas šoreiz tiks īstenots Aglonas novadā, viesu namā “Aglonas alpi”.

Projektā piedalīsies 8 līderi un 32 jaunieši vecumā no 13-18 gadiem. Kopā no katras valsts projektā piedalīsies pa 10 dalībniekiem. Jaunieši ieradīsies no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un no Polijas. Projekta norises laiks – no 04.06.2018 – 13.06.2018, kopā 10 dienas.

Projekta mērķis ir:

Aktivizēt jauniešus, kuriem ir mazāk iespēju parādīt savas prasmes un talantu, caur to veicinot citu jauniešu vēlmi veidot vietēja līmeņa teātra, mūzikas grupas, vēlmi radīt kopīgu neformālo vidi, iepazīt citu valstu kultūru, kā arī svešvalodu prasmju uzlabošana, dalīšanās savā pieredzē par neformālo izglītību, citu jauniešu pieredzes izzināšana un kopīgu ideju ģenerēšana.

Projekta uzdevumi:

Radināt jauniešus uzņemties iniciatīvu, aizstāvēt savas intereses un nestāvēt malā, vērojot ko dara citi, bet rīkoties pašiem.

Radīt jauniešiem iespēju komunicēt ar citu valstu jauniešiem reālajā dzīvē, ne tikai sociālajos tīklos, dalīties savās zināšanās un mācīties vienam no otra.

Atrast vienādo un atšķirīgo, darot vienu un to pašu, un atrast vēl kādu citu alternatīvu šī mērķa sasniegšanai.

Būt radošiem un nebaidīties izteikt savu viedokli un idejas.

Veidot kopīgu teātra izrādi, izmantojot savas idejas.

Uzaicināt vietējos iedzīvotājus uz teātra izrādes prezentāciju, iesaistīt vietējos iedzīvotājus sporta dienas aktivitātēs, radīt vidi neformālās izglītības metožu radīšanas iespējām.

Izzināt katru valsti prezentāciju laikā.

Projekta apmaiņas laikā dalībnieki veidos prezentācijas par savas valsts kultūru, tradīcijām, tādējādi papildinot prasmi uzstāties un sevi prezentēt. Sevišķi šīs prasmes un kultūras iepazīšana būs nacionālajās prezentācijās, kur katras valsts dalībniekiem būs iespēja vairāk dalīties ar informāciju par savu valsti un rosināt to iepazīt vēl vairāk.

Tiks izmantotas neformālās izglītības metodes jauniešu saliedēšanā (grupu darbs, “Ledus laušana”, kontaktēšanās caur spēlēm un mūziku) un grupu sadalījumā. Svarīgi būs, lai jaunieši labāk iepazīst viens otru, kā arī lai projektā iesaistītie jaunieši atraisītos no savas ikdienas, būtu atbrīvojušies no kautrīguma, no bailēm publiski uzstāties, spētu rast vēlēšanos kaut ko mainīt savā dzīvē, un arī caur iegūto informāciju spētu dalīties ar citiem jauniešiem. Tāpat, lai jaunieši caur šo projektu mācītos valodu un nekautrētos runāt nepareizā angļu valodā, jo projekta sarunvaloda būs angļu valoda. Projekta laikā jauniešiem būs jāiemācās pieņemt citas valsts kultūru, uzvedību un savstarpēju attieksmi.

Rezultāts būs jauniešu vēlēšanās veidot dažādus projektus vietējā sabiedrībā, kopā ar citu valstu partneriem, veidot savu ikdienas vidi un “rauties ārā” no negatīvisma, ko viņi dažkārt redz savā ikdienā. Lai mums visiem viss izdodas!

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu.

Projekts „Pa dzīvi ar mūziku un teātri” („To live with music and theater)” tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+ „Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

BJC „Dari Vari” Valdes priekšsēdētājs Edgars Muktupāvels

Rīgā, 2018.gada 16.maijā.

 

 

Posted in darivari.lv | Komentāri ir izslēgtiJauns starptautiskās jauniešu apmaiņas projekts Aglonā

Ziemas prieki Imantas Bērnu nama audzēkņiem

“Dari Vari” rīkoja jau otro labdarības akciju “Sniegs un bērna smaids”. Tā bija labdarības akcija Rīgas Pašvaldības Bērnu un Jauniešu centra „Imanta” (Imantas Bērnu nama) bērniem, kuri palikuši bez vecākiem.

IMG-20180215-WA0006

Ceturtdien, 15.februārī biedrība „Bērnu un jauniešu centrs Dari Vari” sadarbībā ar  Slēpošanas un atpūtas parku “Ozolkalns” Rīgas Pašvaldības Bērnu un Jauniešu centra „Imanta” bērniem sarīkoja ziemas priekus.

Šis ir biedrības otrais labdarības pasākums, kuras laikā bērniem bija iespēja bez maksas izmantot slēpes, snovborda dēļus un citu ziemas sporta inventāru. Kopā ar biedrības pārstāvjiem bērni pavadīja četras jautras stundas, kuru laikā varēja iemācīties slēpot, snovot un citus ziemas sporta veidus. Tā bija arī laba iespēja mums pašiem veltīt savu laiku bērniem, kuriem trūkst ģimenes siltuma un mīlestības. Tāpat biedrības pārstāvjiem tā bija papildus pieredze, kā sadarboties ar bērniem. Bija jāuzmana, lai bērni būtu drošībā un negūtu traumas, jo slēpošana – tas ir straujš sporta veids.

IMG-20180215-WA0018

IMG-20180215-WA0022

Bērnu nama audzēkņi bija lielā sajūsmā par doto iespēju, tas sagādāja arī patīkamas emocijas un neaizmirstamus mirkļus.

Pēc slēpošanas visiem dalībniekiem bija sagādāts cienasts Cēsu picērijā.

IMG-20180215-WA0009

Īpašu paldies „Dari Vari” komanda izsaka:

„Ozolkalna”  www.ozolkalns.lv direktoram Edijam Kravalim, kā arī administratorei Līgai Rokpelnei un, protams, visai „Ozolkalna” komandai par laipnību;

SIA “Studio Pizza”  http://www.studiopizza.lv valdes priekšsēdētājam Ģirtam Berginam un viņa komandai par gardajām picām un par atspirdzinošajiem dzērieniem.

Tāpat paldies izsakām JC “Imanta” direktorei Irai Vetrovai par sadarbību, audzītēm Laurai un Dzintrai par bērnu pavadīšanu un kopā būšanu šajā jaukajā pasākumā, kura laikā bija iespējams redzēt bērnu saulainās un smaidīgās sejas. Tāpat paldies sakām autobusa šoferim Aleksandram par bērnu atvešanu un aizvešanu.

Atsevišķs paldies Mārtiņam Garolim, Jānim Kučinskim, Aivitai Balodei un Renātei Kizānei.

Jāatzīmē, ka BJC „Dari Vari” valdes priekšsēdētājs Edgars Muktupāvels ir bijušais šī Bērnu nama audzēknis, un viņš labi zina, cik svarīgi ir veltīt šiem bērniem uzmanību, smaidu, labu vārdu.

Uz tikšanos nākamajos pasākumos! Esiet atvērti, līdzcietīgi un atsaucīgi!

BJC “Dari Vari”

Starptautisko sakaru un komunikāciju daļa

Posted in darivari.lv | Komentāri ir izslēgtiZiemas prieki Imantas Bērnu nama audzēkņiem

Jauniešu forums Līvānos

Bērnu un jauniešu centrs “Dari Vari” sadarbībā ar Līvānu novada MFC “Kvartāls” 17.janvārī pl.10 viesnīcā “Gamma” Līvānos (Stacijas ielā 5a, 2.stāvā) organizē jauniešu forumu. Projektu finansiāli atbalsta Izglītības un zinātnes ministrija, tas tiek īstenots IZM Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. 

Foruma_afisa

Foruma programmā:

Labās prakses piemēri darbā ar jaunatni (Ilūkste, Balvi).

Darbs tematiskajās grupās:

1.       Pašvaldības, iestāžu, uzņēmumu un jauniešu sadarbība Līvānu novadā;

2.      Jauniešu rosinātas un īstenotas lietderīgas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes Līvānu novadā;

3.      Jauniešu brīvprātīgais darbs Līvānu novadā. 

Laipni aicināti visi interesenti.

Slide1

BJC “Dari Vari” Starptautisko sakaru un komunikāciju daļa

Posted in darivari.lv | Komentāri ir izslēgtiJauniešu forums Līvānos

Annas Lindes fonda pateicība

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra direktores Dainas Sproģes personā ir izteikusi rakstveida Pateicību BJC “Dari Vari” Valdes priekšsēdētājam Edgaram Muktupāvelam par ieguldījumu Annas Lindes fonda Latvijas tīkla attīstībā.

20171219_201626

Edgars Muktupāvels ir Annas Lindes fonda Latvijas tīkla Vadības komitejas loceklis.

Starptautisko sakaru un komunikāciju daļa

Posted in darivari.lv | Komentāri ir izslēgtiAnnas Lindes fonda pateicība

“Kafija ar politiķiem” Priekuļos

KAFIJA_Priekuli

Priekuļu jauniešu iniciatīvu centrs REST[e] aicina piedalīties jauniešu un lēmumu pieņēmēju diskusijā “Kafija ar politiķiem”, kā arī aicina uz JIC “REST[e]” 10 gadu pastāvēšanas svinībām 8. decembrī. 

Strukturētais dialogs Priekuļos

8.decembrī pl.14:00 – Priekuļu vidusskolas aktu zālē

 

Priekuļu jauniešu centram “RESTe”, sadarbojoties ar biedrību Bērnu un Jauniešu centrs “Dari Vari”, projekta ietvaros ir piešķirts finansējums, pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu 2017.gadam, lai īstenotu aktivitāti Strukturētā dialoga VI.cikla vietējā līmeņa konsultācijas par ES noteikto prioritāti “Jaunieši Eiropā – kas tālāk”.

Šīs aktivitātes mērķis ir nodrošināt Strukturētā dialoga vietējās konsultācijas starp politikas veidotājiem un jauniešiem Priekuļu novadā pēc metodes “Kafija ar politiķiem”, kā rezultātā tiktu izstrādātas jaunatnes jomas rekomendācijas novada, nacionālā mērogā un Eiropas līmenī.

Aktivitātes laikā plānoti grupu darbi par aktualizētajiem jautājumiem Eiropas un Priekuļu novada kontekstā, izvirzīto rekomendāciju sagatavošana un prezentācijas. Pasākumu vadīs pieaicinātie moderatori un BJC “Dari Vari” pārstāvji.

Strukturētā dialoga VI.cikla vietējā līmeņa konsultācijas par tematisko prioritāti “Jaunieši Eiropā – kas tālāk?” Priekuļu novadā tiks īstenotas Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros, sadarbībā ar BJC “Dari Vari”.

  • Strukturētajā dialogā politikas veidotāji ar jauniešiem diskutē par dažādiem tematiem, lai ņemtu vērā jauniešu viedokli, veidojot ES jaunatnes politiku.
  • Strukturētais dialogs ir Eiropas Savienības partnerības instruments, kas jauniešiem, jauniešu politikas veidotājiem un īstenotājiem sniedz iespēju aktualizēt jaunatnes politikas problēmjautājumus vietējā, nacionālā un Eiropas līmenī.

Pasākuma programma: 

14:00 – 14:15 Ierašanās, reģistrēšanās, kafijas pauze, neformālas sarunas;

14:15 – 14:45 Atklāšana un iepazīšanās ar dalībniekiem;

14:45 – 16:45 Grupu darbs – notiek rotēšana pie galdiņiem (katra jautājuma);

16:45 – 17:15 Rekomendāciju sagatavošana grupās;

17:15 – 17:45 Rekomendāciju prezentēšana;

17:45 – 18:00 Noslēgums un neformālas sarunas.

Aicinām arī kopā atzīmēt Priekuļu Jaunatnes iniciatīvu centra „REST[e]” 10.gadadienu! 

Atskatīsimies uz paveikto, gaidīsim esošos un bijušos centra apmeklētājus, baudīsim jauniešu priekšnesumus, ēdīsim svētku torti un, kas zina, varbūt būs arī kāds pārsteigums!

Svinības norisināsies  8.decembrī plkst.19:00 Saieta nama zālē {Priekuļos, Cēsu prospektā 1).

Cieņā,

Priekuļu jauniešu inovāciju centrs REST[e]

Posted in darivari.lv | Komentāri ir izslēgti“Kafija ar politiķiem” Priekuļos

“Kafija ar politiķiem” Līvānos

 

Kafija_ar_politikiem_afisa

2017.gada 6.decembrī plkst.15.00 Līvānu novada Multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā “Kvartāls” (Lāčplēša iela 28) piedalīties Strukturētā dialoga diskusijā “Kafija ar politiķiem”, kurā aicināti piedalīties arī vietējie skolu jaunieši.

“Kafijas ar politiķiem” mērķis ir neformālā gaisotnē pie kafijas tases, diskutējot lēmumu pieņēmējiem un jauniešiem, izstrādāt reāli ieviešamas rekomendācijas vietējam, nacionālam un Eiropas līmenim par VI cikla tēmu “Jaunieši Eiropā: Kas tālāk?”. Moderatoru Rudītes Muraševas un Edgara Muktupāvela vadībā diskusijas gaitā runāsim par tādiem jautājumiem kā jauniešu izaugsmes iespējas, sociāli mazāk aizsargāto jauniešu integrēšana sabiedrībā, lauku reģionu pievilcības veicināšana jauniešu acīs, pagastu jauniešu ārpusskolas aktivitāšu iespējas, u. c.

Pasākuma provizoriskā programma:

  15.00 – 15.15      Reģistrācija, kafijas pauze

             15.15 – 15.45       Atklāšana un iepazīšanās ar projekta dalībniekiem

             15.45 – 17.45       Grupu darbs pēc rotācijas principa

             17.45 – 18.00      Kafijas pauze

             18.00 – 18.30     Rekomendāciju sagatavošana grupās

             18.30 – 19.00     Rekomendāciju prezentācijas

             no 19.00               Noslēgums un neformālas sarunas

 

“Kafija ar politiķiem” Līvānos būs jau trešais Strukturētā dialoga pasākums. Pirmo reizi šāda diskusija pie mums notika 2015. gada februārī, savukārt 2016. gada nogalē lēmumu pieņēmēji un jaunieši tikās kritiskās domāšanas darbnīcā “Domā gudrāk”.

“Kafija ar politiķiem” ir viena no aktivitātēm projektā “Jaunieši un viņu loma politikā”, ko biedrība „Bērnu un jauniešu centrs „Dari Vari”” īsteno Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Evija Pastare

JIC “Kvartāls” vadītājas p.i.

tālr.26575121

evija.pastare@kvartals.lv

www.kvartals.lv

Posted in darivari.lv | Komentāri ir izslēgti“Kafija ar politiķiem” Līvānos

“Kafija ar politiķiem” Preiļos

preili

Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam 1.sadaļas “Valsts atbalsta nodrošināšana jaunatnes politikas attīstībai pašvaldībās” 1.5.apakšsadaļa “Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana” aktivitāte “Kafija ar politiķi” notiks Strukturētā dialoga VI.cikla vietējā līmeņa konsultācijas ar tematisko prioritāti “Jaunieši Eiropā – kas tālāk?” Preiļos, un tiks izstrādātas rekomendācijas, pamatojoties uz NWG apstiprinātajiem jautājumiem:
1.Kas varētu palīdzēt jauniešiem izvirzīt nākotnes mērķus?
2.Kas varētu palīdzēt jauniešiem tikt galā ar stresa situācijām un krīzes periodiem?
3.Kas palīdzētu jauniešiem attīstīt kritisko domāšanu un mediju pratību?
4.Ko varētu darīt, lai palīdzētu jauniešiem no atstumtām sabiedrības grupām pilnībā iekļauties sabiedrībā?
5.Kam būtu jāmainās, lai padarītu lauku reģionus pievilcīgākus jauniešiem?
6.Kādu lomu jaunieši var spēlēt dabas aizsardzībā?
7.Kādām fiziskām telpām ir jābūt pieejamām jauniešiem, lai veicinātu to personisko, kultūras un politisko attīstību?

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Posted in darivari.lv | Komentāri ir izslēgti“Kafija ar politiķiem” Preiļos