“Jaunietis un politiķis – sava novada attīstībai”

Biedrībai “Bērnu un jauniešu centrs “Dari Vari” ir apstiprināti divi projekti, ko finansē Izglītības un zinātnes ministrija Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam ietvaros. Biedrība ir iesniegusi divus projektus un noslēgusi līgumus par projektu realizāciju, kas tiks realizēti Vidzemē (Līgums par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam 1.5.apakšsadaļas “Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana” ietvaros īstenojamo projektu – “Jaunieši un viņu loma politikā” Nr.2-25/46) un Latgalē (Līgums par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam 1.5.apakšsadaļas “Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana” ietvaros īstenojamo projektu “Jaunietis un politiķis – sava novada attīstībai” Nr.2-25/43).
Ar prieku informējam, ka projekta aktivitātes jau tiek realizētas Vidzemes reģionā ar sadarbības partneri Priekuļu novada Jauniešu Iniciatīvas centru “Rest[e]”. 24.11.2017 Priekuļos notika projekta aktivitāte “Projektu nakts ar politiķi”, kuras laikā jaunieši uzzināja vairāk par Erasmus+ programmas sniegtajām projektu iespējām, par projektu iespējām pašvaldības līmenī, kā arī par Līdera projektiem. Aktivitātē piedalījās 19 jaunieši vecumā no 13-25 gadiem, kā arī politiķi, jauniešu centru vadītāji un dažādu nozaru speciālisti. Uz aktivitāti aicinājām visus, kam bija interese kopīgi ar jauniešiem strādāt pie projektu idejām. Kopā tika radīti trīs projekti, kas būtu iesniedzami Erasmus+ programmas ietvaros, divi apmaiņas projekti un viens Brīvprātīga darba projekts, kas saistīts ar labdarību.
Vēlos izteikt visiem dalībniekiem lielu paldies par piedalīšanos, uzdrīkstēšanos un vēlmi dalīties savās zināšanās, idejās, kā arī par izturību, jo aktivitāte notika visu diennakti, kas prasīja lielu enerģiju, lai izturētu līdz galam. Ļoti ceru, ka jaunieši saņemsies un līdz 2018.gada 1.februārim (pl.12:00 pēc Briseles laika) iesniegs iecerētos projektus un saņems tiem finansiālu apstiprinājumu.

Untitled-3-01 pn-01

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.

Edgars Muktupāvels,
BJC “Dari Vari” valdes priekšsēdētājs

Posted in darivari.lv | Komentāri ir izslēgti“Jaunietis un politiķis – sava novada attīstībai”

Dari un māci, ko Tu proti II

Realizēts apmaiņas projekts „Dari un māci, ko tu proti II

(Do and teach what you know II)”

2017.gada jūlijā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra apstiprināja Biedrības “Bērnu un Jauniešu centrs “Dari Vari”” jauniešu apmaiņas projekta iesniegumu „Dari un māci, ko tu proti II (Do and teach what you know II)”, projekta No.2017-2-LV02-KA105-001738, kas tika iesniegts programmas „Erasmus+” ietvaros. Projekta galvenās tēmas –  veicināt  jauniešu līdzdalību sabiedriskajā un politiskajā dzīvē, komunikācija, ikdienas dzīves dažādošana, kā arī savu zināšanu pilnveidošana, valodas pilnveidošana un citu valstu kultūras izzināšana dažādās Eiropas valstīs.

022

Šis mūsu Biedrībai ir trešais starptautiskais jauniešu apmaiņas projekts, kas tika īstenots kopā ar Priekuļu  novada un Līvanu novada jauniešiem, kuri dzīvo tālu no pagasta centra.

001

Starptautiskais jauniešu apmaiņas projekts “Dari un māci, ko tu proti II” norisinājās Līvānos, Līvānu novadā. Projektā piedalījās  8 līderi un 32 jaunieši vecumā no 13-25 gadiem. Kopā no katras valsts projektā piedalījās  pa 10 dalībniekiem.  Jaunieši ieradās no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un no Polijas. Projekta norises laiks – 26.10.2017 – 04.11.2017, kopā 10 dienas.

007 015 020

Projekta mērķi:

Aktivizēt jauniešus, kuriem ir mazāk iespēju paaugstināt savas prasmes, caur to veicinot jauniešu līdzdalību demokrātiskajā dzīvē, kopīgu darbošanos neformālā vidē, citu valstu kultūras iepazīšana, svešvalodu prasmju uzlabošana, dalīšanās savā pieredzē par neformālo izglītību un izzināt citu jauniešu pieredzi un kopīgi ģenerēt idejas.

Projekta uzdevumi:

Radināt jauniešus uzņemties iniciatīvu, nevis stāvēt malā.

Radīt jauniešiem iespēju komunicēt ar citu valstu jauniešiem, dalīties savās zināšanās un mācīties vienam no otra.

Atrast vienādo un atšķirīgo, darot vienu un to pašu, un atrast vēl kādu citu alternatīvu šī mērķa sasniegšanai.

Būt radošiem un nebaidīties izteikt savu viedokli.

Uzaicināt vietējos iedzīvotājus uz Talantu vakara noskatīšanos, iesaistīt vietējos iedzīvotājus sporta dienas aktivitātēs.

Izzināt katru valsti prezentāciju laikā.

Projekta apmaiņas laikā dalībnieki veidoja prezentācijas par savas valsts kultūru, tradīcijām, tādējādi papildinot prasmi uzstāties un sevi prezentēt. Sevišķi šīs prasmes un kultūras iepazīšana bija vērojama nacionālajās prezentācijās, kur katras valsts dalībniekiem bija iespēja dalīties ar informāciju par savu valsti un rosināt to iepazīt vēl vairāk.

Tika izmantotas neformālās izglītības metodes jauniešu saliedēšanā (grupu darbs, “Ledus laušana”, kontaktēšanās caur rotaļām un mūziku) un grupu sadalījumā. Svarīgi, ka jaunieši labāk iepazina viens otru, Talantu vakarā jaunieši bija atbrīvojušies no kautrīguma, no bailēm uzstāties, no bailēm runāt nepareizā angļu valodā, jo projekta laikā sarunu valoda bija angļu valoda. Jaunieši iemācījās pieņemt citas valsts kultūru, uzvedību un attieksmi.

Rezultātā jauniešos tika radīta vēlēšanās veidot dažādus projektus kopā ar citu valstu partneriem un pilnveidot savu ikdienas vidi.

Projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu.

Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.  

 

BJC „Dari Vari” Valdes priekšsēdētājs Edgars Muktupāvels

Rīgā. 2017.gada 6.novembrī.

Posted in darivari.lv | Komentāri ir izslēgtiDari un māci, ko Tu proti II

“Dari Vari” rīko labdarības akciju “Sniedz prieku un esi blakus”

Tā bija labdarības akcija Rīgas Pašvaldības Bērnu un Jauniešu centra „Imanta” (Bērnu nama) bērniem, kuri palikuši bez vecākiem.

Sestdien, 22.aprīlī, kad visā Latvijā norisinājās „Lielā talka”, lai sakoptu kādu paša izvēlētu stūrīti, biedrība „Bērnu un jauniešu centrs Dari Vari” kopā ar Rīgas Imantas vidusskolas 12.klases audzēkņiem apciemoja Rīgas Pašvaldības Bērnu un Jauniešu centra „Imanta” bērnus. Jāatzīmē, ka BJC „Dari Vari” valdes priekšsēdētājs Edgars Muktupāvels ir bijušais šī Bērnu nama audzēknis, un viņš labi zina, cik svarīgi ir veltīt šiem bērniem uzmanību, smaidu, labu vārdu. Tāpēc radās ideja rīkot šādu akciju.

Par to, ka šis pasākums no mazas idejas pārvērtās par labdarības akciju, „Dari Vari” valdes priekšsēdētājs Edgars Muktupāvels lielu paldies saka Rīgas Imantas vidusskolas 12.klases audzēkņiem, kas atbalstīja šo ideju, kā arī skolas direktorei Ingūnai Helvigai  un 12.klases audzinātājai Gundegai Kozlovskai.

Pasākums tika atklāts ar Deju kolektīva „Debija”, ko vada Aija Vītoliņa, un meiteņu ansambļa „Unda”, ko vada Rita Birzule, priekšnesumiem. Pēc tam kopā ar bērniem skolas audzēkņi piedalījās sporta aktivitātēs. Bērni sadalījās 7 komandās, katrā komandā bija dažāda vecuma bērni. Lai atšķirtu komandas, bērniem ap roku tika apsieti krāsaini diegi, un komandas tika nosauktas pēc krāsām. Sanāca apmēram kā Imanta Ziedoņa „Krāsainās pasakas”.

Tika piedāvātas astoņas stacijas, kurās bija jāpierāda erudīcija, veiklība, ātrums, izdoma un arī zināšanas. Bērni izrādīja lielu interesi un atsaucību. Viņu acīs bija redzams azarts, prieks, dažkārt arī dusmas par to, ka kādā uzdevumā neveicās vai gāja grūtāk. Sporta spēlēs aktīvi piedalījās arī tie bērni, kuri parasti ir kautrīgi un stāv malā.

Pirmo trīs vietu ieguvējiem tika pasniegtas medaļas.  Pēc apbalvošanas bērniem bija iespēja našķēties ar „Dari Vari” sarūpēto šokolādes biezpiena kūku un multivitamīnu sulu.

Kad enerģija atkal bija atjaunota, JC „Imanta” bērni kopā ar viesiem spēlēja draudzības futbola spēli. Ļoti patīkams pārsteigums bija tas, ka futbola komandas sastāvā ļoti aktīvi bija Bērnu nama audzēkņi vecumā no 5 līdz 18 gadiem.

Īpašu paldies „Dari Vari” komanda un Imantas vidusskolas audzēkņi veltī JC „Imanta” audzinātājām (audzītēm, kā viņas mīļi sauc bērni) – par labiem vārdiem, ko viņas veltīja viesiem pēc pasākuma, arī par to, ka akcijas organizatori uzzināja – sporta spēlēs piedalījās arī tādi bērni, kas parasti nepiedalās nekādās aktivitātēs, kas ļoti iepriecināja arī pašas „audzītes”.

Akcijas ietvaros Rīgas Imantas vidusskolas audzēkņi, viņu vecāki un skolas pašpārvalde kopā ar BJC „Dari Vari” Bērnu nama audzēkņiem dāvināja dažādas noderīgas lietas – dvielīšus, dažādas galda spēles, zivju eļlu, vitamīnus u.c.

BJC „Dari Vari” sirsnīgi pateicas visiem, kuri atbalstīja šo pasākumu:

Rīgas Imantas vidusskolas kolektīvam un skolēnu vecākiem,

Deju kolektīva „Debija” jestrajām meitenēm, kolektīva vadītājai un bērnu vecākiem,

Meiteņu ansamblim „Unda”, ansambļa vadītājai un meiteņu vecākiem,

kā arī individuāli LIELS PALDIES:

Gundegai Kozlovskai, Mārtiņam Garolim, Kintijai Mārai Garančai, Elizabetei Pumpurai, Sintijai Aivai Gaidelei, Viktorijai Lapidus, Elizai Aizporei, Linardam Kluinim, Oskaram Freimanim, Kristapam Rubcovam, Edgaram Rončam, Matisam Lavrinovičam, Markam Križum, Artūram Leisānam, Jevgēnijam Timofejevam.

Uz tikšanos nākamajos pasākumos! Esiet atvērti, līdzcietīgi un atsaucīgi.

BJC “Dari Vari” Starptautisko sakaru un komunikāciju daļa

Posted in darivari.lv | Komentāri ir izslēgti“Dari Vari” rīko labdarības akciju “Sniedz prieku un esi blakus”

“Dari Vari” vadītājs Taurenes amatierteātrī “Radi”

 

Ja atceraties, “Dari Vari” “piedzima” Taurenē. Biedrības dibinātājs un vadītājs Edgars Muktupāvels nav aizmirsis sava “bērna” “dzimšanas vietu” – joprojām ar labiem vārdiem atceras gan kolēģus, gan draugus Taurenē. Šīs draudzīgās saites dod viņam spēku ik nedēļu mērot ceļu no Rīgas uz Taureni, lai piedalītos amatierteātrī “Radi”.

Taurenes amatierteātris “Radi” šajās dienās saviem skatītājiem parādīja izrādi “Šedevrs” (Aivara Bankas luga). Vienu no lomām šajā lugā spēlē “Dari Vari” vadītājs Edgars Muktupāvels.

Vecpiebalgas novada avīze “Vecpiebalgas novada ziņas” publicē amatierteātra režisores Gunitas Gedroicas-Jurago rakstu par minēto pirmizrādi. Rakstu lasīt un fotogrāfijas aplūkot varat šeit, 4.lappusē.

BJC “Dari Vari” Starptautisko sakaru un komunikāciju daļa

 

Posted in darivari.lv | Komentāri ir izslēgti“Dari Vari” vadītājs Taurenes amatierteātrī “Radi”

DARI VARI iesaistās jauniešu iniciatīvā “Vēlies vēlēt”

Jauniešu iniciatīva „Vēlies vēlēt” Olainē

Olaines Jauniešu centrā „Popkorns”, Veselības ielā 7, 04.04.2017 notika Jauniešu iniciatīvas pasākums „Vēlies vēlēt”. Pasākumu apmeklēja 31 jaunietis – no latviešu plūsmas skolas un no krievu valodas plūsmas skolas.

Jaunieši aktīvi piedalījās diskusijās, bija zinoši par savām tiesībām piedalīties vēlēšanās. Viņi labprāt dalījās savās domās par vēlēšanām un par to norisi, kā arī pauda savus uzskatus par politisko stāvokli pašvaldībā.  Tika izmantota viktorīnas metode, kā arī tika veidota diskusija jautājumu un atbilžu veidā.

Tas bija patīkams pārsteigums, ka jaunieši tik aktīvi piedalās šajā politiski tik nozīmīgajā pasākumā.

Iniciatīva “Vēlies vēlēt” tiek organizēta Eiropas Komisijas finansēta projekta ietvaros, šo pasākumu – iniciatīvu „Vēlies vēlēt” koordinē Latvijas Jaunatnes Padome. Pasākumu Olainē vadīja Biedrības „Bērnu un jauniešu centrs Dari Vari” valdes priekšsēdētājs, Latvijas Jaunatnes Padomes valdes loceklis, jaunatnes politikas eksperts Edgars Muktupāvels.

Par iniciatīvu “Vēlies vēlēt” vairāk var lasīt šeit.

Posted in darivari.lv | Komentāri ir izslēgtiDARI VARI iesaistās jauniešu iniciatīvā “Vēlies vēlēt”

DARI VARI – Annas Lindes fondā

Ar prieku paziņojam, ka Bērnu un jauniešu centrs “Dari Vari” šodien, 2017.gada 8.februārī kļuva par Annas Lindes fonda Nacionālā tīkla organizāciju. 

Lai sekmētu trešās jomas iedzīvināšanu un veicinātu savstarpējo sapratni un starpkultūru dialogu starp reģiona kultūrām, reliģijām un cilvēkiem, 2005. gadā tika nodibināts Annas Lindes EuroMed fonds starpkultūru dialogam. Tas nosaukts Zviedrijas bijušās ārlietu ministres Annas Lindes vārdā, kas savas dzīves laikā deva nozīmīgu ieguldījumu sadarbības veicināšanā Vidusjūras reģionā iestājoties par vienlīdzīgu partnerību, savstarpējās sapratnes sekmēšanu un mierīgu līdzāspastāvēšanu un 2003.gadā traģiski gāja bojā atentātā.

Uzsverot fonda centrālo lomu Savienībā Vidusjūras reģionam, par tā ilgtermiņa mērķi noteikts sniegt cilvēkiem iespēju strādāt kopā, lai veicinātu starpkultūru dialogu un izveidotu EuroMed reģionu par telpu, kurā valda sadarbība, mobilitāte un miers.

Veicinot starpkultūru dialogu Annas Lindes fonds atbalsta iniciatīvas starp EuroMed valstīm kultūras, zinātnes un sociālajā jomā, veicina labāku saprašanos starp cilvēkiem, reliģijām un ticībām, cenšas izskaust stereotipus, ksenofobiju un rasismu un aizstāv cilvēktiesības un demokrātiju.

Vairāk par Annas Lindes fondu varat lasīt šeit.

BJC “Dari Vari” valdes priekšsēdētājs Edgars Muktupāvels ir ievēlēts Annas Lindes fonda Latvijas nacionālā tīkla Vadības komitejā.

Posted in darivari.lv | Komentāri ir izslēgtiDARI VARI – Annas Lindes fondā

DARI UN MĀCI, KO TU PROTI

STARPTAUTISKAIS JAUNATNES APMAIŅAS PROJEKTS

DARI UN MĀCI, KO TU PROTI

PRIEKUĻI, 2016.gada 24.oktobris – 2.novembris

Dalībnieki  – jaunieši no Igaunijas, Latvijas, Lietuvas un Polijas.

001_1_vaks 002_2_lapa 003_2_lapa 004_3_lapa 005_3_lapa 006_4_lapa 007_4_lapa 009_5_lapa 010_6_lapa 011_6_lapa 012_7_lapa 013_7_lapa 014_8_lapa 015_9_lapa 016_10_lapa 017_10_lapa 018_11_lapa 019_11_lapa 020_12_lapa 021_12_lapa 022_13_lapa 023_13_lapa 024_14_lapa 025_14_lapa 026_15_lapa 027_15_lapa

 

028_ped_vaks

UZ TIKŠANOS NĀKAMAJOS PROJEKTOS!

Posted in darivari.lv | Komentāri ir izslēgtiDARI UN MĀCI, KO TU PROTI

Strukturētā Dialoga kritiskās domāšanas darbnīca “DOMĀ GUDRĀK!”

sd_afisa_nov2016

Bērnu un jauniešu centrs “Dari Vari” 2016.gada 22.novembrī plkst.16:20 Priekuļu Jauniešu iniciatīvas centrā RESTE [e] (Cēsu prospektā 1, Priekuļos) organizē Strukturētā Dialoga kritiskās domāšanas darbnīcu “DOMĀ GUDRĀK!” (jauniešu un politiķu tikšanos).

Uz tikšanos aicinām Priekuļu novada jauniešus un politiķus (deputātus).

Tikšanās dalībniekiem lūdzam padomāt par to, kā mēs “patērējam”  informāciju. Mēs savukārt  mācīsim pielietot metodes, ar kuru palīdzību iespējams paskatīties uz apkārtējo pasauli ar “kritisku aci”.

Vairāk informācijas pa tālruni +371 2756 6777 (BJC “Dari Vari” Valdes priekšsēdētājs Edgars Muktupāvels).

https://www.facebook.com/bjcdarivari/?ref=aymt_homepage_panel

http://ljp.lv/struktureta-dialoga-kritiskas-domasanas-darbnicu-doma-gudrak-kalendars/

https://www.draugiem.lv/ev/18673568:89737/struktureta-dialoga-kritiskas-domasanas-darbnica-doma-gudrak

 

Posted in darivari.lv | Komentāri ir izslēgtiStrukturētā Dialoga kritiskās domāšanas darbnīca “DOMĀ GUDRĀK!”