top of page
logo.png

Biedrības mērķi:
1. Lauku un pilsētu iedzīvotāju līdzdalība savas dzīves kvalitātes uzlabošanas veicināšanā.
2. Veselīga dzīvesveida organizēšana, aktīvā tūrisma, kultūras un neformālās izglītības pasākumu organizēšana.
3. Kultūrvēsturiskā mantojuma izkopšana un saglabāšana.
4. Jauniešu un bērnu iniciatīvas veicināšana.
5. Jauniešu līdzdalības veicināšana lēmumu pieņemšanā.
6. Jauniešu un bērnu iesaistīšana sabiedriskajā dzīvē.
7. Bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana.
8. Brīvprātīgais darbs.​​

Biedrība lūdz jauniešus piedalīties Biedrības rīkotajos pasākumos,

piedāvāt un iesniegt savas idejas un piedalīties to realizācijā.

Par biedrības “Jauniešu centrs “Dari Vari” biedru var kļūt jebkurš,

kas ir ieinteresēts biedrības mērķu sasniegšanā un biedrības darbības atbalstīšanā.


Lai kļūtu par biedrības biedru, jāizpilda pieteikuma anketa.

Pēc iesnieguma saņemšanas biedrības valde to izskatīs divu nedēļu laikā. 

bottom of page