top of page

Rekvizīti

 Juridiskā adrese: Rīga, Slokas iela 205 - 58

e-pasts: info@darivari.lv www.darivari.lv

Tel. +371 27566777

Norēķinu konti:

Biedrība "Jauniešu centrs "Dari Vari""

Reģ.Nr. 40008217971

SEB bank

LV46UNLA0055002218243

Ziedojuma mērķis: ziedojums neierobežotai lietošanai.

Vai arī konkrētam projektam vai konkrētai darbībai.

logo.png

Aicinājums ziedot

Biedrība „Jauniešu centrs „Dari Vari”” darbojas kopš 2013.gada. Viens no biedrības galvenajiem mērķiem ir rūpes par labklājību jauniešiem ar ierobežotām iespējām - koncentrēties uz šiem jauniešiem, izstrādāt jaunas metodes neformālajā izglītībā, piedāvāt viņiem dažādus noderīgus risinājumus ikdienas pavadīšanai, lai veicinātu jauniešu izaugsmi, paplašinātu viņu redzesloku, sniedzot viņiem iespēju mācīties un apgūt jaunas prasmes un spējas neformālā vidē, tādējādi ceļot viņu pašapziņu un veidojot jauniešu kopienu par aktīvu mūsu sabiedrības daļu. Kopš biedrības dibināšanas esam paveikuši samērā daudz.

Latvijā esam izveidojuši veiksmīgu sadarbību ar jauniešiem no dažādiem ārpusģimenes veidiem.

Ņemot vērā, ka Biedrība pašlaik neveic saimniecisko darbību, tai nav ieņēmumu, tā darbojas tikai dažādu projektu ietvaros.

Lūdzam Jūs kļūt par sponsoriem vai veikt ziedojumu savu iespēju robežās.

bottom of page