top of page
dari_vari_logo_Ukraine.webp

Biedrība “Bērnu un jauniešu centrs “Dari Vari”” reģistrēta 2013.gada 5.decembrī.
Valde:
Edgars Muktupāvels (valdes priekšsēdētājs),

Elīna Krieviņa (valdes locekle),

Andrejs Mosjagins (valdes loceklis),

Maija Ozoliņa (valdes locekle),

Mārtiņš Garolis (valdes loceklis).

Biedrība lūdz jauniešus piedalīties Biedrības rīkotajos pasākumos,

piedāvāt un iesniegt savas idejas un piedalīties to realizācijā.

Kopš 2021.gada 3.maija Biedrībai ir Sabiedriskā labuma organizācija statuss (22.04.2021. Lēmums Nr.32.6/8.71/13197) šādās jomās:

1. Labdarība.   
2. Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība.   
3. Kultūras veicināšana.  
4. Pilsoniskas sabiedrības attīstība.    
5. Sporta atbalstīšana.    
6. Sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšana. 

Par biedrības “Bērnu un jauniešu centrs “Dari Vari” biedru var kļūt jebkurš,

kas ir ieinteresēts biedrības mērķu sasniegšanā un biedrības darbības atbalstīšanā.


Lai kļūtu par biedrības biedru, jāizpilda pieteikuma anketa.

Pēc iesnieguma saņemšanas biedrības valde to izskatīs divu nedēļu laikā. 
 

Biedrības mērķi:
1. Lauku un pilsētu iedzīvotāju līdzdalība savas dzīves kvalitātes uzlabošanas veicināšanā.
2. Veselīga dzīvesveida organizēšana, aktīvā tūrisma, kultūras un neformālās izglītības pasākumu organizēšana.
3. Kultūrvēsturiskā mantojuma izkopšana un saglabāšana.
4. Jauniešu un bērnu iniciatīvas veicināšana.
5. Jauniešu līdzdalības veicināšana lēmumu pieņemšanā.
6. Jauniešu un bērnu iesaistīšana sabiedriskajā dzīvē.
7. Bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana.
8. Brīvprātīgais darbs.

bottom of page