top of page

22.05.2023. tiešsaistē notika attālinātā sanāksme ko rīkoja Rīgas domes Labklājības departaments

Updated: May 31, 2023

22.05.2023. tiešsaistē notika attālinātā sanāksme ko rīkoja Rīgas domes Labklājības departaments sakarā ar kādas biedrības ierosinājumu veikt labojumus Rīgas domes Rīgā 2018.gada 24.janvārī (prot. Nr.17, 106.§) saistošajos noteikumos Nr.23 – https://likumi.lv/ta/id/297208-par-transporta-pakalpojumu-samaksas-kartibu-personam-ar-funkcionaliem-traucejumiem-kuras-nevar-parvietoties-ar-sabiedrisko-transportu: kuros minēts sekojošais:

- NVA projektu nodarbinātības pasākuma īstenošanu personām ar funkcionālajiem traucējumiem, piemēram, “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība”, u.c., kas tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda finanšu līdzekļiem (turpmāk - NVA projekts nodarbinātības pasākuma īstenošanai), pielīdzināt statusam “strādā algotu darbu”;

- personām, kuras iesaistījušās minētajos NVA projektos nodarbinātības pasākuma īstenošanā, un, kurām RSD piešķirta RD SN Nr.23 4.1.apakšpunktā noteiktā samaksa par transportu (speciālā autotransporta (mikroautobusa), taksometra izmantošana vai degvielas iegāde), papildus piešķirt samaksu (21,34 euro mēnesī) par transportu saskaņā ar 5.2.a.p. – kā strādā algotu darbu.

Piedāvājums:

RD SN Nr.23 cita starpā 5.2. a.p. definējums pēc grozījumiem varētu izskatīties šādi:

5. papildus saistošo noteikumu 4.1.apakšpunktā noteiktajai samaksai var saņemt papildu samaksu par transporta pakalpojumu, ja Persona:

5.2. strādā algotā darbā, darba tiesiskās attiecības noformējot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ir nevalstiskās organizācijas valdes loceklis vai ir Nodarbinātības valsts aģentūras projektu nodarbinātības pasākuma dalībnieks – 21,34 euro mēnesī;

Aktualizējams arī jautājums – varbūt papildus samaksa ir jāpiešķir arī specializētās darbnīcas saņēmējiem. Ja jā, tad definējums varētu būt šāds:

5. Papildus saistošo noteikumu 4.1.apakšpunktā noteiktajai samaksai var saņemt papildu samaksu par transporta pakalpojumu, ja Persona:

5.2. strādā algotā darbā, darba tiesiskās attiecības noformējot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ir nevalstiskās organizācijas valdes loceklis, ir Nodarbinātības valsts aģentūras projektu nodarbinātības pasākuma dalībnieks vai ir specializēto darbnīcu pakalpojuma saņēmējs – 21,34 euro mēnesī;

Attiecībā uz specializētajām darbnīcām – jāizvērtē vai ir jāizslēdz grupu dzīvokļa saņēmēji, jo viņi jau saņem pašvaldības bonusu (ja saņem specializēto darbnīcu pakalpojumu), t.i. maksā par telpu ekspluatāciju tikai 42,69 EUR. Atlikusī daļa tiek segta no pašvaldības budžeta.

Līdzīgi iespējams būtu apspriežams jautājums par papildu samaksu par transporta pakalpojumu sociālos uzņēmumos nodarbinātām personām.


Uzklausot dažādus viedokļus un piedāvātos labojumus, biedrības JC Dari Vari pārstāvis Edgars Muktupāvels vērsa uzmanību, ka ir jābūt uzmanīgiem formulējumiem un jābūt konsekvencei vārdu salikumos, savādāk var interpretēt kā vēlas. Pārdomas radīja arī, ka vienā punktā tiek runāts, kā par izglītību otrā kā par darbu. Tāpēc juristiem izvērtējot mūsu ierosinājumus būtu jāpārskata arī citi panti, lai nevarētu pārprast un rasties strīdi.

Tāpat vēršam uzmanību arī par situācijām ar darba spēju zudumu un invaliditātes grupu piešķiršanas kārtību, ko privātās sarunās atklājuši jaunieši, kuri ne vienmēr piekrīt Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) lēmumiem, jo uzskata, ka darba spēju zudums un veselības stāvoklis atbilst vismaz 2.invaliditātes grupai, taču biežāk tiem piemēro 3.grupas invaliditāti. Līdz ar ko 3.grupu ieguvušie cilvēki tiek ierobežoti palīdzības saņemšanā un būtu jāpievērš papildus vērība, lai šo personu grupu papildus neierobežotu ieviešot nepārdomātus grozījumus.


Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” projekts " Jauniešu aktivitātes Darām kopā ", projekta Nr. 2023.LV/NVOF/MAC/017/43
18 views0 comments

تعليقات


bottom of page