top of page

Aktivitāšu plāns Projektam “Darām kopā” Liepā

Updated: Apr 29, 2022


Sveiks jaunieti!

Biedrības “Bērnu un jauniešu centra “Dari Vari”” Sabiedrības integrācijas fonda finansētais projekts jauniešiem “Darām kopā”, aicina uz aktivitātēm.

Aicinām visus jauniešus no 10-25 gadiem uz nodarbībām, kuras notiks no Februāra līdz Oktobrim, Liepas jauniešu centrā “Apelsīns”, Rūpnīcas ielā 12, Liepas pamatskolas ēkā. Pieteikties pa telefonu 20328829 (Maija Ozoliņa)

Projekta ietvaros jauniešiem no 10-25 gadu vecumam Liepas jauniešu centrā “Apelsīns” būs iespēja iesaistīties 36 nodarbībās par finanšu pratība, finanšu plānošana, pārtikas preču iegādes plānošanu, ēdiena gatavošana, galda kultūra, savas vides sakopšana, sastrādāšanās prasmes, u.c. ikdienas prasmes, pilsoniskās līdzdalības aktivitātes- patriotisms, pilsoņa pienākumi, brīvprātīgais darbs, iniciatīvu realizēšanas un projektu iespējas, “Centra Marta” izstrādātās programmas vardarbības prevencijas nodarbības “Drosme rūpēties” ar neformālās izglītības metodēm, Profesionālo un personīgo prasmju un iemaņu attīstīšana – talantu pilnveidei, iekšējās motivācijas atraisīšanai, personīgās izaugsmes plānošana un mērķu izvirzīšana, utmldz. Nodarbības, kuras tiks piedāvātas jauniešiem ar neformālā izglītības metodēm, “Centra Marta” izstrādātās programmas atkarību prevencijas nodarbības “Prevention++ ”ar neformālās izglītības metodēm.

Ieeja aktivitātēs ar iepriekšēju pieteikšanos un zaļajā režīmā ar sejas masku- jabūt līdzi derīgam Covid-19 izslimošanas vai vakcinācijas sertifikātam.

Aicinām pieteikties 3 brīvprātigos jauniešus, kuri palīdzēs sagatavot aktivitātes.

*Pasākuma laikā tiks fotogrāfēts*Informējam, ka pasākuma laikā tiks veikta pasākuma fotografēšana un video filmēšana, sagatavotie materiāli tiks izvietoti biedrības tīmekļvietnē, sociālajos tīklos, informatīvajos materiālos projekta publicitātes nolūkos.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” projekts “Darām kopā”, projekta Nr. 2022.LV/NVOF/MAC/16/14

1 view0 comments

Comments


bottom of page