top of page

Atskats uz 26.05.2022 Jaunatnes konsultatīvās padomes sēdi

26 .maijā no plkst 09:00-11:10. attālinātā formātā notika Jaunatnes konsultatīvās padomes sēde. Biedrību “Bērnu un jauniešu centrs “ Dari Vari” ar balss tiesībām pārstāvēja Edgars Muktupāvels.

Padomes sēdes laikā tika skatīti divi jautājumi:

Neformālās izglītības darbā ar jaunatni vienota modeļa izstrādes darba grupas izstrādātie priekšlikumi

Jaunatnes organizāciju finansēšanas modeļa pilnveides darba grupas izstrādātie priekšlikumi


Abu jautājumu apspriešanai un diskusijām tika izveidotas darba grupas, kurās bija viedokļu dažādība. Izskatot priekšlikumus, netika panākta vienošanās, tāpēc grozījumi Jaunatnes likumā netika virzīti tālākai izskatīšanai. Darba grupās notika diskusijas par “Neformālās izglītības darbā ar jaunatni atzīšanu”, paredzot, ka jaunatnes darbinieki un brīvprātīgie, kuriem ir pieredze būtu atzīstami par speciālistiem darbā ar jaunatni. Otrs diskusiju virziens, saistībā ar finansējumu jauniešu organizācijām, bija “Jaunatnes organizāciju finansēšanas modeļa attīstība”, kuru nepieciešams iekļaut Jaunatnes likumā paredzot bāzes finansējumu, diemžēl arī šajās diskusijās darba grupas nespēja rast kopīgus un vienotus attīstības modeļa kritērijus, līdz ar ko plānots turpināt šo grozījumu izstrādi.

Lai turpinātu diskusijas un sagatavotu konstruktīvus grozījumus Jaunatnes likumā, plānotas divas darba grupas, viena notiks 31.05.2022. starp biedrības “Latvijas jaunatnes padome” biedrorganizāciju pārstāvjiem un otra darba grupa Jaunatnes konsultatīvajā padomē, kas notiks 02.06.2022.

Novēlu ražīgu darbu gan sev, gan kolēģiem kopīgu lēmumu pieņemšanā, ko atbalstītu lielākais vairums NVO.


14 views0 comments

Comments


bottom of page