top of page

Atskats uz NVO organizāciju un MK sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdi

NVO/MK Memoranda padomes sēdes notiek katru mēnesi, tāda notika arī 27.04.2022. Biedrība “Bērnu un jauniešu centrs Dari Vari” arī ir parakstījusi NVO/MK sadarbības memorandu.

Biedrības valdes priekšsēdētājs Edgars Muktupāvels sēdē piedalījās attālināti. Lielas diskusijas sēdē raisījās par finanšu pārdali, kas saistīts ar Ministru kabineta 13.04.2022. rīkojumu Nr.268 apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 11.00.00 "Demogrāfijas pasākumi”.

Paldies LJP tīkla organizācijas pārstāvei un SIF padomes loceklei Ilzei Bergmanei par neatlaidību un rūpi par godīgas prakses ieviešanu projektu konkursos.


Atskats uz 27.aprīlī notikušo Memoranda padomes sēdi:

  • Saeimas deputāte I. Voika iepazīstināja ar Interešu pārstāvības atklātības likumprojekta ietvaru, izstrādes nozīmīgumu, plānoto turpmāko virzību un apņemšanos likumprojektu pieņemt līdz 13. Saeimas pilnvaru beigām 2022. gada rudenī, vienlaikus aicināja nevalstiskās organizācijas joprojām aktīvi iesaistīties likumprojekta izstrādes procesā. Providus pētniece L. Stafecka informēja par vairākiem kritiskajiem punktiem, kas praksē varētu nestrādāt, piemēram, attiecībā sabiedrības līdzdalības un interešu pārstāvniecības nošķiršanu, uz biedru saraksta publicēšanu, ekspertu darbību, attiecīgi uzsverot nepieciešamību iesaistītajām pusēm turpināt diskusijas. Nevalstiskās organizācijas izteica dažādus priekšlikumus saistībā ar likumprojektu, piemēram, nepieciešamību noteikt izņēmumus biedru sarakstu publicēšanas pienākumam.

  • Valsts kancelejas pārstāvis H. Beitelis iepazīstināja ar Administratīvās kapacitātes ceļa kartes dokumentā ietvertajām aktivitātēm. Nevalstiskās organizācijas aktualizēja vairākus jautājumus saistībā ar ES fondu pieejamību, norādot, ka resursiem jābūt pieejamiem neatkarīgi no juridiskās formas, kā arī jānodrošina iespējas resursus piesaistīt arī nelielām organizācijām vai neformālām grupām, kā arī pauda viedokli, ka jāturpina meklēt risinājumi pilsoniskā dialoga stiprināšanai, uzsverot, ka pilsoniskās sabiedrības attīstību jāveido pašām organizācijām.

  • Memoranda padome atbalstīja biedrības “Latvijas Jaunatnes padome”/ pārstāvja Raivja Gunāra Tauriņa deleģēšanu darbam Ārlietu ministrijas attīstības sadarbības granta projektu konkursa “Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs” vērtēšanas komisijā.

  • Biedrības “Latvijas Jaunatnes padome” prezidente I. Bergmane informēja par izveidojušos situāciju saistībā ar Ministru kabineta 13.04.2022. rīkojumu Nr.268 apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 11.00.00 "Demogrāfijas pasākumi”, aicinot ievērot labas pārvaldības principus un papildus piešķirto finansējumu sadalīt pēc kritērijiem, kas tika izvirzīti konkursā un bija zināmi organizācijām, piesakoties konkursā.

  • Nākamā Memoranda padomes sēde plānota 2022.gada 25.maijā plkst. 11.00-13.00, tās darba kārtība vēl tiks veidota tuvākajā laikā.


Memoranda padomes 2022.gada 27.aprīļa sēdes materiāli pieejami Ministru kabineta tīmekļvietnē - https://www.mk.gov.lv/lv/2022-gada-27-aprila-darba-kartiba. Sēdes ieraksts skatāms - https://youtu.be/FLhz5UnMHNs.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” projekts “Darām kopā”, projekta Nr. 2022.LV/NVOF/MAC/16/1422 views0 comments

Comments


bottom of page