top of page

Biedrības 20.12.2022. kopsapulce

20.12.2022. pulksten 18:00-19:30 norisinājās Google meet platformā Biedrības ‘’Bērnu un jauniešu centra ‘’Dari vari’’’’ ikgadējā biedru kopsapulce. Sapulcē piedalījās 16 no 22 biedri no Rīgas un Vidzemes, kas nozīmē, ka kvorums tika nodrošināts un biedru sapulce bija lemttiesīga.

Paldies biedriem, kuri piedalījās sapulcē un sagatavoja savus priekšlikumus biedrības stiprināšanai.

Sapulci vadīja valdes priekšsēdētājs Edgars Muktupāvels, protokolēja Andrejs Mosjagins.

Sapulces darba kārtība:

 • Valdes priekšsēdētāja gada ziņojums.

 • Biedrības 2023.gada mērķi.

 • Grozījumi biedrības statūtos par biedrības nosaukumu (1.nodaļu, 1.pantu).

 • Valdes locekļu kandidātu izvirzīšana.

 • Jauno valdes locekļu ievēlēšana.

 • Biedru priekšlikumi

Biedru sapulces pieņemtie lēmumi:

Kopsapulce, kurā tika uzklausīts valdes priekšsēdētāja ziņojums par 2022.gada sasniegumiem un izvirzītajiem 2023.gada mērķiem.

 • Saņemta IZM konkursa “Labākais darbā ar jaunatni 2022” kategorijā STRAUJĀKAIS LĒCIENS balva

 • Saņemts Rīgas domes pateicības raksts par brīvprātīga darba veikšanu un popularizēšanu

 • Realizēts KM Sabiedrības integrācijas fonda projekts “Darām kopā”

 • Realizēts projekts (turpinās līdz 2023.gada 20.janvārim) Valsts programmas projekts “Līdz -> Jaunietim!”

 • Realizēts (turpinās līdz 2023.gada 31.augustam) Valsts programmas projekts “Es tev, tu man”

 • Realizēts Rīgas domes IKSD projekts “Sadraudzības bumba 2022”

 • Un citi.

Sapulces darba kārtībā kopsapulce atjaunoja valdes locekļu pilnvaras Edgaram Muktupāvelam, Maijai Ozoliņai, Elīnai Krieviņai.

Kopsapulces laikā tika atbrīvots no valdes locekļa amata pienākumu pildīšanas Jānis Kučinskis, valdes un biedru vārdā izsakām pateicību par ieguldījumu biedrības darbā.

Sakarā ar 2 vakanču izveidošanos uz valdes locekļa amatiem tika ievēlēti jauni valdes locekļi. Tika nominēti 4 valdes locekļu kandidāti, par valdes locekļiem ar 11 balsīm no 16 tika ievēlēti Andrejs Mosjagins un Mārtiņš Garolis. Apsveicam un novēlām ražīgu darbu.


Kopsapulce pilnvaro veikt labojumus Biedrības statūtos par biedrības nosaukuma maiņu – “Bērnu un jauniešu centrs “Dari Vari”” uz “Jauniešu centrs “dari Vari””.

Kopsapulce pilnvaro valdi izstrādāt Biedrības jauno identitāti.

Biedrības valdes sastāvs (20.12.2022.-19.12.2025.):

Edgars Muktupāvels - Valdes priekšsēdētājs

Elīna Krieviņa - valdes locekle

Maija Ozoliņa - valdes locekle

Andrejs Mosjagins - valdes loceklis

Mārtiņš Garolis - valdes loceklis15 views0 comments

Комментарии


bottom of page