top of page

Jauniešu aktivitātes Darām kopā

Updated: Jan 9, 2023

Ar prieku paziņojam, ka Biedrība ‘’Bērnu un jauniešu centrs “Dari Vari”’’ ir uzsākusi realizēt projektu “Jauniešu aktivitātes Darām kopā”, kas ir atbalstīts no Sabiedrības integrācijas fonda “NVO fonda” programmas.


Projekts “Jauniešu aktivitātes Darām kopā” dos iespēju nodrošināt ilgtspējīgu Biedrībai “Bērnu un jauniešu centrs “Dari Vari”” darbību un turpināt darbu pie spēcīgas pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas veidošanās Latvijā.


Projekta aktivitātes tiks īstenots Rīgā un Rīgas rajonā kā arī paredzams izbraukumi. Galvenās mērķa grupas ir 12-30 gadīgi Rīgas pašvaldības bērnu un jauniešu centru sociāla riska bērni un jaunieši (bāreņi, bāreņi 18+), kā arī seniori ilgstošos aprūpes centros.


Projekta ietvaros tiks realizētas Sadraudzības sporta spēles Rīgas pašvaldības bērnu un jauniešu centru sociāla riska bērniem un jauniešiem sadarbībā ar citām NVO un institūcijām.


Sākot ar 2023.gada februāri līdz 2024.gada oktobrim bezmaksas organizēsim:

· Pilsoniskās līdzdalības aktivitātes nodarbības - patriotisms, pilsoņa pienākumi, brīvprātīgais darbs, iniciatīvu realizēšanas un projektu iespējas. 1x nedēļā x 22 mēneši, kādā no Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra struktūrvienībām vai citviet ārpus, dodoties mācību ekskursijās vai pieredzes braucienos pie citām NVO, valsts vai pašvaldību institūcijām.

Rīgas rajona “Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centra” senioriem no 2023.gada februāra līdz 2024.gada oktobrim tiks nodrošinātas 10 jauniešu iniciatīvas – pilsoniskās sabiedrības aktivitātes, kurās brīvprātīgie un nodarbību vadītāji gatavosies, plānos un realizēs 10 reizes projekta ietvaros.


Katrā nodarbībā papildus apmācībām, brīvprātīgie kopā ar vadītājiem plānos maltītes, dosies iepirkties un gatavos maltīti sev un citiem dalībniekiem.

Ja arī tev nepieciešamas prasmes patstāvīgas dzīves veidošanā – piesakies par brīvprātīgo!


Ar projekta finansējumu šī gada ietvaros turpināsim informēt un aicināt bērnus un jauniešus uz aktivitātēm, kas tiks publicētas biedrības mājas lapā www.darivari.lv, kā arī nodrošināsim 1x mēnesī, mūsu biedrības sociālajos tīklos – Facebook, Instagram, jauniešiem aktuālu apkopojumu par pilsoniskās sabiedrības līdzdalības aktivitāšu iespējām jauniešiem, 4 informatīvas publikācijas par projektu, mērķiem un rezultātiem.


Vairāk info šeit.


Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” projekts " Jauniešu aktivitātes Darām kopā ", projekta Nr. 2023.LV/NVOF/MAC/017

20 views0 comments

Comments


bottom of page