top of page

“Latvijas jaunatnes padome” 2023.gada I kongresā.

04.03.2023. Biedrības “Jauniešu centrs Dari Vari” (turpmāk tekstā - Biedrība) valdes priekšsēdētājs Edgars Muktupāvels kopā ar valdes locekli Andreju Mosjaginu piedalījās Biedrības “Latvijas jaunatnes padome” (turpmāk - LJP) 2023.gada I kongresā.

LJP kongress notiek 2 reizes gadā.

I kongresā, kas notiek marta pirmajā sestdienā parasti tiek izskatīts un apstiprināts gada pārskats pirms iesniegšanas Valsts ieņēmumu dienestam (turpmāk - VID), kā arī citi jautājumi:

I kongresa darba plāns

LJP 2023 Kongress I, 4. martā, plkst. 11.00

Pieslēgšanās:

Meeting ID: 872 4274 0737

10:45 Pieslēgšanās Kongresam

11:00 Kongresa atklāšana

11:05 Kvoruma pārbaude

11:10 Kongresa vadītāja apstiprināšana

11:15 Protokolētāja apstiprināšana

11:20 Darba kārtības apstiprināšana

11:25 LJP prezidentes uzruna

11:30 Dalīborganizāciju uzņemšana

Creative Minds for Culture

Youth Empowerment

11:40 Statūtu grozījumi

Lai LJP varētu saglabāt jaunatnes organizācijas statusu, nepieciešams grozīt LJP statūtus.

12:00 Revidentes ievēlēšana

12:20 LJP 2023. gada darbības plāns

12:40 Diskusija par Jaunatnes likumu

13:20 Dažādi

Ziņojums par LJP 2022. gada finanšu pārskatu un ārkārtas kongresu 24.03.23

Ziņojums par tiesas iznākumu LJP tiesvedībā.

DO ziņojumi par iespējām LJP tīklam

14:00 Kongresa slēgšana

Jau iepriekš gatavojoties kongresam valdes sastāvā pārrunājām, ko atbalstam, kādi ir iebildumi un kāds būs Biedrības balsojums katrā jautājumā.

Biedrība vienmēr ir priecīga, kad ir aktīvas organizācijas, kas vēlas kļūt par biedriem LJP. Bet Biedrība ļoti skeptiski uz to skatās, kad tiek uzņemti biedri un pēc tam nav aktīvi. Biedrība visus šos gadus ir bijusi aktīva, bet sakarā ar jauno Valdes sastāvu LJP, biedrība nav tik aktīvs biedrs, jo neatbalsta šī sasaukuma valdi kopā izņemot vienu valdes locekli.

Darbs turpinās un Biedrība ņems aktīvu dalību notikumos un dažādās darba grupās, ja tas patiesi būs vērsts uz Dalīborganizāciju kapacitātes celšanu un jauniešu interešu aizstāvību.

Nodarbības finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” projekts " Jauniešu aktivitātes Darām kopā ", projekta Nr. 2023.LV/NVOF/MAC/017/43


9 views0 comments

Comments


bottom of page