top of page

Nodarbība jauniešiem “Iepazīsti mani”, kuras laikā notika tikšanās ar politiķi Uldi Auguli.

25.02.2022. Rīgas jauniešiem, noritēja nodarbība, trīs stundu garumā.

Nodarbība jauniešiem “Iepazīsti mani”, kuras laikā notika tikšanās ar politiķi Uldi Auguli.

Norises vieta: RPBJC struktūrvienība “Jauniešu atbalsta centrs” Imantas 7.līnija - 4, Rīga.

Nodarbībās piedalījās 13 jaunieši no RPBJC struktūrvienībām “Jauniešu atbalsta centrs”, “Apīte” un “Imanta”, vecumā no 14 - 24 gadiem. Paldies 3 brīvprātīgajiem, kuri bija iesaistīti nodarbības plānošanā, sagatavošanā un norisē, paaugstinot savas prasmes pasākumu organizēšanai un novadīšanai.

Nodarbību vadīja Andrejs Mosjagins un Iveta Dūma. Nodarbības viesis 14.Saeimas deputāts no Zaļo un zemnieku savienības, politiķis Uldis Augulis.

Mūs uzdevums bija noskaidrot:

Kādas ir Saeimas galvenās funkcijas;

Kāda loma parlamentā ir opozīcijai;

Sadarbība starp pozīciju un opozīciju;

Valsts sekretāra un parlamentārā sekretāra statuss un pienākumi;

Kāda loma ir sabiedrības viedoklim un iniciatīvai Latvijas politiskajā kultūrā, pirms lēmumu pieņemšanas.

Nodarbības norise:

“Kafija ar politiķi” jau ir otrā nodarbība, kuras mērķis ir uzrunāt un iepazīt 14.Saeimas deputātus neformālā un nepiespiestā gaisotnē, varētu uzzināt par politikas veidošanu un plānošanu, kā arī diskutēt par sev interesējošos jautājumus par aktuālajām tēmām.

Mūsu viesis bija politiķis Uldis Augulis, kurš ir jau vairāku Saeimas sasaukumu deputāts, kā arī bijis Satiksmes ministrs un Labklājības ministrs. Jauniešiem bija interesanti uzzināt par deputātu funkcijām un pienākumiem, esot parlamentā gan pozīcijā gan opozīcijā. Tāpat par ministra pienākumiem, politiķis izskaidroja kādas ir atbildības jomas valsts sekretāram un parlamentārajam sekretāram.

Uldis Augulis pastāstīja, ka aktīvajā politikā jau ir vairāk nekā 20 gadus un nav mainījis partijas, pārstāv Zaļo un zemnieku savienību (ZZS). Kā interesantu faktu, jaunieši uzzināja, ka politiķis, jau 28 gadu vecumā bija Bērzes pagasta vadītājs. Līdz ar to izveidojās diskusija un viedokļu apmaiņa par valsts un pašvaldības funkcijām.

Jaunieši izteica savu viedokli par līdzdalību vēlēšanās, iemesliem, kāpēc reizēm jaunieši mēdz būt pasīvi - kā iemesls tika minēta neticība, ka ir iespēja, ar savu balsi, kaut ko mainīt valstī. Sarunas laikā noskaidrojām, ka ir vērts nosūtīt iniciatīvas deputātiem uz to norādītajiem elektroniskajiem pastiem (vēlreiz atzīmējām, kur minētos kontaktus var atrast – Latvijas Republikas Saeimas mājaslapā https://www.saeima.lv/lv/14-saeima/deputati-14 ). Kā arī nodevām deputātam informāciju par jauniešu un, darbā ar jauniešiem, iesaistīto speciālistu novērojumiem par aktuālajām mērķa grupas problēmām, piemēram: saistībā ar invaliditātes statusa iegūšanu vai pagarināšanu, jauniešiem, pēc pilngadības iestāšanās. Jauniešiem ar vērā ņemamām veselības problēmām (zemas prasmes orientēties apkārtējā vidē, nav lasītprasmes , ilgstoša depresija, runas traucējumi uc), tiek piešķirta III invaliditātes grupa, kurai ir minimāls pakalpojumu gan psihoemocionālu gan finansiālu klājums, tā radot jauniešiem gan ekonomiskus gan sociālus šķēršļus iekļauties mūsu sabiedrībā.

Uldis Augulis arī rosināja jauniešus aizdomāties par vērtībām kā ģimene, sabiedrība un valsts, kontekstā par obligāto militāro dienestu, jo izvērtās domu apmaiņa – vai tam ir jābūt “piespiedu kārtā”. Pārrunājot minēto jautājumu, tika nonākts pie secinājuma, ka jāmazina stereotipi par militāro dienestu un armiju, jo dažādu jomu zināšanas var tikt iegūtas un paaugstinātas (piemēram: dronu operators vai komunikācija ar sabiedrību ārkārtas apstākļos uc). Uldis Augulis dalījās ar savu pieredzi, kuru tika ieguvis, esot vairāk nekā 20 gadus Zemessardzē.

Jaunieši nodarbības laikā nostiprināja savas aktīvās klausīšanās, jautājumu noformulēšanas un argumentācijas prasmes, tāpat, lai nodarbība norisētu neformālā un nepiespiestā gaisotnē, jaunieši sagatavoja telpu, noformēja un uzklāja uzkodu galdu, kā arī pēc pasākuma, tika sakārtota un uzkopta norises vieta.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas

2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros22 views0 comments

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page