top of page

Nodarbība “Pilsoniskā līdzdalības metode “Likumi un to ievērošana” atskaite

Updated: Sep 6, 2022

27. un 28. jūlijā no plkst. 16:00- 19:00 tika realizētas 18. un 19. nodarbības, Biedrības “Bērnu un jauniešu centrs “Dari Vari””, projekta “Darām kopā” ietvaros, Liepas jauniešu centrā . Tajās tika meklētas atbildes uz jautājumu: Kas ir “Likumi un to ievērošana”? Abās aktivitātēs kopā piedalījās 13 jaunieši no Vidzemes.

27. jūlijā jauniešiem bija iespēja tikties ar Cēsu novada pašvaldības policijas priekšnieku Guntaru Norbutu. Policijas priekšnieks stāstīja par savu policijas darba ikdienu un darbu ar jauniešiem konsultatīvajā padomē. Par to kādus likuma pārkāpumus jaunieši visbiežāk izdara un kāds tam ir sods.

Nodarbības sākumā jaunieši bija bikli un sakautrējušies no lektora iespaidīgā stāva un ievadrunas, bet nodarbības vidū sarunas sāka raisīties raitāk un aktīvāk. Jauniešiem kļūstot drošākiem, tādi kļuva arī viņu jautājumi. Kādos gadījumos vērsties pēc palīdzības un kur to meklēt? Kur sākas likumpārkāpums un kurā brīdī iestājas kriminālatbildība.

Mūsu viesim, Guntaram Norbutam, nācās atbildēt uz ļoti daudziem jauniešus interesējošiem jautājumiem. Prieks, ka jaunieši nekautrējās dalīties ar savu rūgto pieredzi par saskarsmi ar tiesībsargājošām iestādēm.

Vēl jauniešiem tika izskaidrots kādi dati paliek viņu personlietā, kā noziedzīgs nodarījums atšķiras no recidīva un ar kādām iestādēm pašvaldības policija sadarbojas gadījumos , kad likumpārkāpumā iesaistīts nepilngadīgs jaunietis.

Nodarbību otrajā daļā Maija Ozoliņa un Niks Ozoliņš vadīja neformālās izglītības nodarbību, kurā jauniešiem bija jāizmanto kritiskā domāšana. Spēles gaitā viņi iejutās detektīvu vai citu personāžu lomās pamatoja savas izdarītās izvēles un izvērtēja darbību sekas. Šādā aizraujošā veidā jauniešiem bija iespēja izvērtēt kā viņu lēmumi var izmainīt notikumu gaitu.

Savukārt 28. jūlijā Liepas jauniešu centrā viesojās Liepas biedrības “Sargiet bērnus” līdzdibinātāja, juriskonsulte Selga Skrastiņa. Viņa pastāstīja savu pieredzi darbā ar jauniešiem, kuri bija nonākuši Naukšēnu sociālās korekcijas izglītības iestādē. Papildus stāstījumam dalībniekiem bija sagatavotas vairākas problēmsituācijas, kuras tika kopīgi analizētas, meklējot pareizos risinājumus.

Otrā nodarbību daļā kopā ar nodarbību vadītājiem Maiju Ozoliņu un Niku Ozoliņu, izmantojot neformālās izglītības metodes tika veidota diskusija un kopīgi aplūkoti mācību video par vardarbību interneta vidē un sekām ,kas iespējamas emocionālās vardarbības gadījumos. . Pētījām dažādus bukletus par kriminālpārkāpumiem un veidojām nelielu informatīvo stendu, ko jaunieši varētu izmantot krīzes situācijās.

Nodarbības noslēgumā jauniešiem bija iespēja izvērtēt savas zināšanas un nodarbību ar Mentimeter un Padlet aplikācijas palīdzību.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” projekts “Darām kopā”, projekta Nr. 2022.LV/NVOF/MAC/16/14
28 views0 comments

Comments


bottom of page