top of page

Nodarbība “Veselīgas komunikācijas izaicinājums”


Hei jaunieti!


Biedrības “Bērnu un jauniešu centra “Dari Vari”” Sabiedrības integrācijas fonda finansētais projekts jauniešiem “Darām kopā”, aicina uz aktivitātēm.


Jau otrā aktivitāte notiks 14.februārī plkst. 16:00, Liepas jauniešu cenrā “Apelsīns”, Rūpnīcas ielā 12, Liepas pamatskolas ēkā. Pieteikties Nodarbību “Veselīgas komunikācijas izaicinājums” ar centra “Marta” izstrādātas programmas “Drosme rūpēties” vardarbības prevencijas neformālās izglītības metodēm un Biedrības “Dari Vari” organizēto finanšu pratības nodarbību jauniešiem no 12-25 gadiem.


Pieteikties var rakstot uz Janiešu centra “Apelsīns” Facebook vai instagram vai pa telefonu 20328829 (Maija Ozoliņa)


Projekta ietvaros jauniešiem no 10-25 gadu vecumam Liepas jauniešu centrā “Apelsīns” būs iesēja iesaistīties 36 nodarbībās par finanšu pratība, finanšu plānošana, pārtikas preču iegādes plānošanu, ēdiena gatavošana, galda kultūra, savas vides sakopšana, sastrādāšanās prasmes, u.c. ikdienas prasmes, pilsoniskās līdzdalības aktivitātes- patriotisms, pilsoņa pienākumi, brīvprātīgais darbs, iniciatīvu realizēšanas un projektu iespējas, “Centra Marta” izstrādātās programmas vardarbības prevencijas nodarbības “Drosme rūpēties” ar neformālās izglītības metodēm, Profesionālo un personīgo prasmju un iemaņu attīstīšana – talantu pilnveidei, iekšējās motivācijas atraisīšanai, personīgās izaugsmes plānošana un mērķu izvirzīšana, utmldz. Nodarbības, kuras tiks piedāvātas jauniešiem ar neformālā izglītības metodēm, “Centra Marta” izstrādātās programmas atkarību prevencijas nodarbības “Prevention++ ”ar neformālās izglītības metodēm


Ieeja aktivitātēs ar iepriekšēju pieteikšanos un zaļajā režīmā ar sejas masku- jabūt līdzi derīgam Covid-19 izslimošanas vai vakcinācijas sertifikātam


.Aicinām pieteikties 3 brīvprātigos jauniešus, kuri palīdzēs sagatavot aktivitātes.


*Pasākuma laikā tiks fotogrāfēts*Informējam, ka pasākuma laikā tiks veikta pasākuma fotografēšana un video filmēšana, sagatavotie materiāli tiks izvietoti biedrības tīmekļvietnē, sociālajos tīklos, informatīvajos materiālos projekta publicitātes nolūkos


Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” projekts “Darām kopā”, projekta Nr. 2022.LV/NVOF/MAC/16/14

10 views0 comments

コメント


bottom of page