top of page

Nodarbības “Bērnu aizsardzības diena” atskats, JC “Apelsīns”, Vidzemē

Ar prieku paziņojam, ka 31.05.2022, no plkst. 16:00- 19:00 veiksmīgi novadīta 13. jauniešu projekta "Darām kopā" Vidzemes pilsoniskās līdzdalības nodarbība “Bērnu aizsardzības diena”, JC “Apelsīns”, Cēsu novada, Liepas pagastā, Rūpnīcas ielā 12.

Aktivitātē piedalījās 8 jaunieši no Valmieras pilsētas, Valmiermuižas pagasta, Liepas pagasta, un Mārsnēnu pagasta apkārtnes. Trīs no tiem bija brīvprātīgie, kuri pasākuma gaitā veica telpu iekārtošanas, fotografēšanas, iesildīšanās spēļu gatavošanas un reģistra aizpildīšanas darbus.


Nodarbību vadītāji Maija Ozoliņa un Niks Ozoliņš bija sagatavojuši plašu aktivitāšu klāstu, kurā jaunieši iepazinās ar Bērnu tiesību aizsardzības pamatiem. Kā rīkoties, ja bērns cieš no vardarbības ģimenē, kur griezties krīzes gadījumā. Jaunieši uzzināja arī to, kādi mēdz būt bērnu administratīvo pārkāpumu un kriminālprocesi. Apgūti tika arī vecāku un bērnu pienākumi, jo tādi ir abām pusēm.

Jaunieši tika iepazīstināti arī ar Maslova piramīdu, pēc kuras iespējams secināt vai notiek bērna tiesību pārkāpumi. Jauniešiem tā likās interesanta, jo pie katras pakāpes viņiem bija iespēja izteikt savu viedokli. Lielas paralēles tika vilktas arī ar notiekošo karu Ukrainā un tur pārkāptajām bērnu tiesībām!

Šoreiz nodarbību process notika improvizētas lekcijas ietvaros, kuras laikā jauniešiem bija iespēja aktīvi iesaistīties, atbildot uz jautājumiem. Tika diskutēts arī par dažādām problēmsituācijām, kuras kopīgi izvirzījām lekcijas gaitā, lai jaunieši vairāk izprastu bērnu tiesību aizsardzību.

Lekcijas gaitā jauniešiem ļoti lielu interesi radīja Eiropas Savienībā veiktie pētījumi par vardarbību sabiedrībā, kurā daļa no respondentiem bija 14- 15 gadus veci jaunieši. Kā uzskatāmais materiāls jauniešiem tika piedāvāta interaktīva karte par vardarbību kopumā.

Jaunieši iepazina dažādas palīdzošās institūcijas, kurās iespējams saņemt palīdzību gan privātās problēmās, gan jau plašāka mēroga problēmās, kad netiek, ievērots bērnu tiesību likums.


Otrā pasākumu norises daļā jaunieši sadalījās pa grupām, kurās bija 2-3 dalībnieki. Viņi kopīgi veidoja informatīvos plakātus, par jauniešiem aktuālām bērnu aizsardzības jautājumu tēmām.

Tika iegūta atgriezeniskā saite Mentimeter aplikācijā.

Diemžēl ģimenes apstākļu dēļ pasākumā nevarēja piedalīties aicinātā juriskonsulte Selga Skrastiņa.


Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” projekts “Darām kopā”, projekta Nr. 2022.LV/NVOF/MAC/16/14
19 views0 comments

Comentários


bottom of page