top of page

Pilsoniskās līdzdalības nodarbība jauniešiem "Diskriminācija"


Hei jaunieti!

Biedrības “Bērnu un jauniešu centra “Dari Vari”” Sabiedrības integrācijas fonda finansētais projekts jauniešiem “Darām kopā”, aicina uz aktivitātēm.

Aktivitāte “Diskriminācija” notiks 4.martā plkst. 16:00, Cēsu novada, Liepas pagasta, Liepas jauniešu centrā “Apelsīns”, Rūpnīcas ielā 12, Liepas pamatskolas telpās.

Nodarbībā būs iespējams uzzināt kas ir diskriminācija, kā tā var izpausties, kas jādara un kur var vērsties problēmjautājumu risināšanā, kādas ir ietekmes un sekas.

Aicinām pieteikties visiem interesentiem no 10 līdz 25 gadus veciem, kuriem rūp diskriminācijas uzveikšana.

Pieteikties var rakstot uz Janiešu centra "Apelsīns" Facebook vai Instagram, vai pa telefonu 20328829 (Maija Ozoliņa)

Projekta ietvaros jauniešiem no 10-25 gadu vecumam Liepas jauniešu centrā “Apelsīns” būs iesēja iesaistīties 36 nodarbībās, kuras vadīs Maija Ozoliņa un Niks Ozoliņš par finanšu pratība, finanšu plānošana, ēdiena gatavošana, galda kultūra, savas vides sakopšana, sastrādāšanās prasmes, u.c. ikdienas prasmes, pilsoniskās līdzdalības aktivitātes- patriotisms, brīvprātīgais darbs, iniciatīvu realizēšanas un projektu iespējas, profesionālo un personīgo prasmju, un iemaņu attīstīšana.

Aicinām pieteikties 3 brīvprātigos jauniešus, kuri apgūs iespēju apgūt organizatoriskās, nodarbību plānošanas, sagatavošanas un realizēšanas prasmes.

Ieeja aktivitātēs ar iepriekšēju pieteikšanos un zaļajā režīmā ar sejas masku- jābūt līdzi derīgam Covid-19 izslimošanas vai vakcinācijas sertifikātam.

Informējam, ka pasākuma laikā tiks veikta pasākuma fotografēšana un video filmēšana, sagatavotie materiāli tiks izvietoti biedrības tīmekļvietnē, sociālajos tīklos, informatīvajos materiālos projekta publicitātes nolūkos.

Aicinām lasīt vairāk informāciju par projektu mūsu mājaslapā: http://www.darivari.lv/

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” projekts “Darām kopā”, projekta Nr. 2022.LV/NVOF/MAC/16/14 #NVOfonds2022

4 views0 comments

Comentários


bottom of page