top of page

Pilsoniskās līdzdalības nodarbība jauniešiem "Diskriminācija" atskaite


Ar prieku paziņojam par veiksmīgi novadītu ceturto jauniešu projekta "Darām kopā" Vidzemes Pilsoniskās līdzdalības nodarbību "Diskriminācija" 04.03.2022 no plkst. 16:00- 20:00, - jauniešu centrā "Apelsīns", Rūpnīcas ielā 12, Liepā, Liepas pagastā, Cēsu novadā, LV- 4128

Šajā nodarbībā piedalījās 13 jaunieši no Liepas ciemata un Liepas lauku teritorijas apkārtnes vecumā no 13-19 gadiem. No 13 jauniešiem 3 jaunieši bija brīvprātīgie.

Šajā nodarbībā ar jauniešiem runājām par tematiem, kas ir diskriminācija, nodarbību vadītāji jaunieši dalījās ar jauniešiem ar savu pieredzi no dažādām apmācībām, par dažādiem diskrimināciju veidiem, kā arī tika pārrunāta vēljoprojām pastāvoša problēma sieviešu diskriminācija darba vieta, kur Latvijā veiktā pētījumā pierādās ka vēljoprojām sievietes strādājot līdzvērtīgu darbu ar vīriešiem saņem par 16% mazāku samaksu par to. Eiropā šis skaitlis ir 15% un tas neskatoties uz to.

Nodarbības ietvaros Jaunieši piedalījās diskusijā par to, kā rodas diskriminācija, un ar kāda veida diskrimināciju viņi ir saskarušies? Daudzi jaunieši atzina, ka viņi ir saskarušies ar diskrimināciju tāpēc ka viņi ir jaunie, piemēram, ar to ka viņi neko nesaprot un viņu viedoklis nav vērā ņemams. Ar dažādu metožu palīdzību risinājām jautājumu, kā uzveikt diskrimināciju, ar spēles “Sajūtas, jūtas, emocijas” izspēlējam dažādas nodarbību vadītāju situācijas par diskriminēšanu- dzimuma, rasismu, valodas, vecuma u.c. veidiem, kur tika nolasīta neliela situācija un katrs jaunietis atbildēja ar kartiņu no spēles, kā arī jaunieši uzzināja, kur vērsties ja jaunietis tiek diskriminēts, vai zina, kad kāds tiek diskriminēts- valsts policijā, Lavijas republikas tiesībsargs, krīzes tālruņi, dažādas biedrības u.c. jauniešiem pašiem bija jāsameklē informācija telefonos un ar to jādalās savstarpēji darba grupā, jo tieši tā šī informācija labāk tiek uztverta, nevis kad tā tiek iedota jau gatava.

Jauniešiem bija iespēja sniegt atgriezenisko saiti par nodarbību Mentimeter un veidot aktivitātes dienasgrāmatu Padlet aplikācijās.

Nodarbībā nenotika finanšu plānošana un ēdiena gatavošana.

Aicinām visus interesentus lasīt vairāk par projektu mūsu mājaslapā: http://www.darivari.lv/

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” projekts “Darām kopā”, projekta Nr. 2022.LV/NVOF/MAC/16/14 #NVOfonds2022

6 views0 comments

Comments


bottom of page