top of page

Pilsoniskās līdzdalības nodarbība jauniešiem "Kampaņu aktīvisms" atskaite.

Updated: Apr 29, 2022

Esam aizvadījuši, divas, lieliskas Pilsoniskās līdzdalības nodarbības jauniešiem "Kampaņu aktīvisms"

21.04.2022 no 16:00-19:00 noritēja 20.noda

rbība Pilsoniskās līdzdalības metode “Kampaņas”, RPBJC struktūrvienībā “Apīte” Apes ielā 8, Rīgā.

Nodarbībā piedalījās 10 jaunieši no “Apītes”, vecumā no 17-24 gadiem.

Paldies 3 aktīvajiem brīvprātīgajiem - Inetai Kungulei, Andrejam Mosjaginam un Rihardam Ruģelim, kuri palīdzēja sagatavot un realizēt nodarbību, apgūstot gan nodarbību plānošanas un realizēšanas, gan ēst gatavošanas prasmes.

Nodarbības vadītājs Edgars Muktupāvels ar jauniešiem izmantojot neformālās izglītības metodes diskusijas, mentimetru un grupu darbus, deva iespēju dalībniekiem apgūt šādus tematus:

Kas ir kampaņas?

Kampaņas kultūra.

Kā īsteno kampaņas?

Kam var īstenot kampaņas?

Kas var īstenot kampaņas?

Nodarbības mērķis bija radīt izpratni par kampaņas kultūru un to kā kampaņas darbojas, kas balstījās uz jauniešu izteikto vēlmi uzzināt vairāk un izprast kampaņas nozīmi. Jauniešiem ar mentimetra palīdzību tika uzdoti dažādi jautājumi par kampaņām, tās mērķiem utt. Jaunieši dalījās savā pieredzē un uzdeva jautājumus, piemēram: “Kampaņas spēj mainīt situāciju piemēram politiskā dzīve?”. Interesanti bija uzzināt, ka jaunieši ir aizdomājušies par kampaņām. Grupā bija jaunietis, kurš atzina, ka viņš priecīgs kā tāda veida ir iespējams izteikt savu pozīciju un kura tiks ņemtā vērā.

Izvērtējot nodarbības norisi, jaunieši atzina, ka nodarbība patika un bija ļoti vērtīga, noteikti vēlētos piedalīties vēl līdzīgās nodarbībās.

23.04.2022 no 13:00-17:00 noritēja 21 nodarbība Pilsoniskās līdzdalības metode “Kampaņu aktīvisms”, RPBJC struktūrvienībā “Jauniešu atbalsta centrs” Imantas 7. līnija 4, Rīgā.

Nodarbībā piedalījās 13 jaunieši no “Jauniešu atbalsta centrs”, vecumā no 13-24 gadiem. Paldies 3 aktīvajiem brīvprātīgajiem – Diānai Stankevičai, Daņikam Pļehanovam un Ņikitam Pļehanovam, kuri palīdzēja sagatavot un realizēt nodarbību, apgūstot gan nodarbību plānošanas un realizēšanas, gan ēst gatavošanas prasmes un galda klāšanas kultūru.

Nodarbības vadītājs Edgars Muktupāvels ar jauniešiem izmantojot neformālās izglītības metodes diskusijas, grupu darbus, deva iespēju dalībniekiem apgūt šādus tematus:

Kas ir sapulce? Kas ir gājiens? Kas ir pikets?

Nodarbības mērķis bija, atbildēt uz jauniešu jautājumiem un sniegt ieskatu demokrātisku instrumentu iepazīšanā, kā tauta var un drīkst izteikt savu viedokli, protestu, vai ierosinājumus. Jaunieši provizoriski gatavoja plakātus, ar kuriem izmēģinājām iet piketos, lai jauniešu saprot, ko tas nozīmē. Sajūtas esot dalītas jo kā atzina jaunieši diez vai viņi būtu gatavi iet protestēt un cīnīties par savām tiesībām. Tāpat izspēlējām “Četri stūri” spēli, kurā bija atbildes varianti piekrītu, vairāk piekrītu, nepiekrītu, vairāk nepiekrītu, uz dotiem apgalvojumiem, kā piemēram “es iešu uz vēlēšanām”, “Latvija ir iespēju zeme”, izvēloties attiecīgo atbildi, jaunieši meklēja vienotu atbildi, kāpēc ir izvēlēts šis stūris nevis cits un sniedza vienu kopīgu skaidrojumu.

Nodarbība bija aktīva un atraktīva, silto laiku izmantojām, darbojoties svaigā gaisā, un izmantojot metodes, kas ļauj vairāk kustēties un darboties.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” projekts “Darām kopā”, projekta Nr. 2022.LV/NVOF/MAC/16/14


22 views0 comments

Commenti


bottom of page