top of page

Pilsoniskās līdzdalības nodarbība jauniešiem “Reliģija” (JAC) atskaite

23.07.2022. Rīgas jauniešiem, noritēja 34. nodarbība, trīs stundu garumā.

Pilsoniskās līdzdalības nodarbība jauniešiem, “Reliģija”, RPBJC struktūrvienībā “Jauniešu atbalsta centrs”, Imantas 7.līnija 4, Rīga.

Nodarbībās piedalījās 11 jaunieši no “Jauniešu atbalsta centrs” vecumā no 18-24 gadiem. Paldies 4 brīvprātīgajiem, kuri palīdzēja sagatavot un realizēt nodarbību, tā apgūstot plānošanas un realizēšanas prasmes.

Nodarbību vadīja Edgars Muktupāvels kurš kā jau ierasts darbojās ar jauniešiem izmantojot neformālās izglītības metodes . Šoreiz mums bija viesi, kas dalījās savās zināšanās par reliģiju. Biedrības “Rīgas Voluntieru kustība” vadītāja Marina Lapteva - par pareizticīgo ticību, Umids Ergashevs - par islāma ticību, Karīna Bajeva - par induismu, Edgars Muktupāvels - par katolicismu:

Mūs uzdevums bija noskaidrot:

Kas ir reliģija?

Iepazīties ar Pareizticības, Katolisma, Islama un Induisma reliģiju pamatiem

Nodarbības galvenais mērķis bija iepazīstināt jauniešus ar reliģiju atšķirīgo un dažādo.

Ko tad īsti darījām :

Katrs viesis dalījās zināšanas par savu reliģiju, un kopā meklējām, kādas ir atšķirības.

Viens ir skaidrs, ir cilvēki, kas ar ticību ir uz Tu un ir tie, kas uz Jūs. Nodarbības laikā arī nonācām pie secinājumiem, ka bieži vien cilvēki pie Dieva nonāk, tad kad dzīvē ir kļuvis slikti un liekas, ka vairs nav izejas. Tad glābiņš tiek meklēts reliģijā.

Lielai daļai cilvēku reliģija ir neatņemama dzīves sastāvdaļa. Lasot dažādu reliģiju, svētos rakstus ir svarīgi saprast, ka ne vienmēr tas, kas ir rakstīts simtiem gadu atpakaļ atbilst šodienas prasībām. Katram kas interpretē “Svētos rakstus” ir jābūt piesardzīgiem un rakstītais ne vienmēr jāuztver burtiski. Ne, par velti izvēloties kādu vietu Bībelē, mācītāji gatavo sprediķi, kas piederas mūsdienām. Nedrīkst un nevar fanātiski pildīt jekurus rakstus.

Jaunieši atzīst, ka ticībai cilvēka dzīvē noteikti ir jābūt, bet katram pie tās jānonāk pašam. Un nav nozīmes, kura ir Tava reliģija, ja vien tā Tev sniedz atbalstu un tas tiek darīts ar savu personīgo pārliecību.

Šis bija diezgan nopietns temats un diskusijas turpinājās arī maltītes gatavošanas laikā, kas kā zināms ir mūsu nodarbību neatņemama sastāvdaļa.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” projekts “Darām kopā”, projekta Nr. 2022.LV/NVOF/MAC/16/14


18 views0 comments

Comentários


bottom of page