top of page

Pilsoniskās līdzdalības nodarbība jauniešiem "Zaļais dzīvesveids un tā ilgtspēja"


Hei jaunieti!

Biedrības “Bērnu un jauniešu centra “Dari Vari”” Sabiedrības integrācijas fonda finansētais projekts jauniešiem “Darām kopā”, aicina uz aktivitātēm.

Jau trešā aktivitāte “Zaļais dzīvesveids un tā ilgtspējība” notiks 18.februārī plkst. 15:00, tiešsaistē. Saite uz Google meet nodarbību: https://meet.google.com/wku-wnxt-ypw

Nodarbībā būs iespēja iepazīties ar zaļā dzīvesveida nozīmi, kā ieradumu maiņa palīdz saglabāt vidi un uzlabot mūsu veselību, iemācīties grupās izstrādāt “zaļos” projektus un uzzināt par pilsoniskās līdzdalības metodēm savas apkārtnes uzlabošanai.

Aicinām pieteikties visiem interesentiem no 10 līdz 25 gadus veciem, kuriem rūp zaļais dzīvesveids un interesē saglabāt mūsu planētu nākamajām paaudzēm.

Pieteikties var rakstot uz Janiešu centra "Apelsīns" Facebook vai Instagram, vai pa telefonu 20328829 (Maija Ozoliņa)

Projekta ietvaros jauniešiem no 10-25 gadu vecumam Liepas jauniešu centrā “Apelsīns” būs iespēja iesaistīties 36 nodarbībās par finanšu pratība, pārtikas preču iegādes plānošanu, ēdiena gatavošana, galda kultūra, savas vides sakopšana, sastrādāšanās prasmes, u.c. ikdienas prasmes, pilsoniskās līdzdalības aktivitātes- patriotisms, pilsoņa pienākumi, iniciatīvu realizēšanas un projektu iespējas, utmldz. Nodarbības, kuras tiks piedāvātas jauniešiem ar neformālā izglītības metodēm.

Aktivitātēs var piedalīties visi! Nepieciešams interneta pieslēgums un vēlme darboties.

Aicinām pieteikties 3 brīvprātigos jauniešus, kuri apgūs iespēju apgūt organizatoriskās, nodarbību plānošanas, sagatavošanas un realizēšanas prasmes.

Informējam, ka pasākuma laikā tiks veikta pasākuma fotografēšana un video filmēšana, sagatavotie materiāli tiks izvietoti biedrības tīmekļvietnē, sociālajos tīklos, informatīvajos materiālos projekta publicitātes nolūkos.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” projekts “Darām kopā”, projekta Nr. 2022.LV/NVOF/MAC/16/14

4 views0 comments

Comments


bottom of page