top of page

Pilsoniskās līdzdalības nodarbība Vidzemes jauniešiem “Politika un vēlēšanas” uzsaukums

14. un 15. septembrī Biedrība “Bērnu un jauniešu centrs “Dari Vari””, projekta “Darām kopā” ietvaros aicina jauniešus no 13-25 gadiem pieteikties uz divām interesantām aktivitātēm par politiku un vēlēšanām! Nodarbību dalībniekiem būs iespēja uzzināt, kā jaunieši var piedalīties dažādās valsts un pašvaldību norisēs. Saprast, kāpēc ir nepieciešamas vēlēšanas un kā tās notiek. Nodarbības notiks Liepas jauniešu centrā “Apelsīns”, Rūpnīcas ielā 12, Liepā, Liepas pagastā, Cēsu nov. Nodarbības vada Maija Ozoliņa.


KO DARĪSIM/ KO IEGŪSI NODARBĪBĀ?

Lai vairāk saliedētos, iesildīsimies ar “enerdžaizeriem” un “ledlaužiem”.

14. septembrī

Izmantojot neformālās izglītības metodes - plakātu metodi, grupu darbu un diskusijas uzzināsim par valsts politisko iekārtu, noskaidrosim, kas ir Saeima, ko dara politiķi? Kādus uzdevumus pilda ministrijas un ministri. Kas ir partijas un deputāti? Kā kļūt par deputātu?


15. septembrī

runāsim par vēlēšanām. Uzzināsim kā top partijas, kā tiek veidotas vēlēšanu kampaņas, kam jāpievērš uzmanība izvēloties partiju. Turpinājumā noskaidrosim, kā notiek vēlēšanas? Noslēgumā jauniešiem būs iespēja piedalīties nelielā vēlēšanu simulācijā. Aktivitāšu gaitā jaunieši veiks partiju sarakstu izpēti, piedalīsies vēlēšanu simulācijā, skaitīs iegūtās balsis un piedalīsies diskusijā par iegūtajiem vēlēšanu rezultātiem.


KĀ PIETEIKTIES?

Sūtot ziņu uz biedrības Facebook, Instagram, rakstot epastu uz maija.ozolina@cesunovads.lv vai zvanot 20328829 (nodarbību vadītājai Maijai Ozoliņai)

Īpaši aicinām, katrai nodarbībai pieteikties vismaz 3 brīvprātīgos jauniešus, kuriem dosim iespēju apgūt organizatoriskās, nodarbību plānošanas, sagatavošanas un realizēšanas prasmes.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” projekts “Darām kopā”, projekta Nr. 2022.LV/NVOF/MAC/16/14


17 views0 comments

Comments


bottom of page