top of page

Trāpi mērķī - Liepa!

“Kopīgs mērķis vieno” un "Talantu Gadatirgus"

Vasaras laikā, Liepas jauniešiem, biedrības BJC “Dari Vari” projekta “Trāpi mērķī- Liepa!” ietvaros bija iespēja iesaistīties aktivitātēs“Kopīgs mērķis vieno” kurā jaunieši uzzsāka projektu, spēlēja spēles uzzināja vairāk par projektu un savstarpēji sadarbojās, lai varētu veiksmīgi novadīt aktivitātes projekā un «Talantu gada tirgus» kas ir sešu aktivitāšu kopums un saistītas ar personīgo izaugsmi:

  • Digitālās metodes- (Digitālie rīki, kas tiks izmantoti gan klātienes, gan attālinātajam procesam, Badge Wallet) Jamboard, Canva, Padlet, Mentimeter, Kahoot spēļējot spēles attīstīja zināšanas digitālo rīku izmantošanā.

  • «Resursu karte»-(īpašību spēju un prasmju definēšna) darbs grupās, ķermeņa plakāta metode, diskusijas, «supervaroņu stāsts» metode, kas veicināja talantu definēšanu un apzināšanu, uzstāšanās prasmju attīstīšanu caur dažādām aktivitātēm un spēlēm.

  • «Talantu tirgus»- (koncentrēšanās uz savu talantu atrašanu, pašapziņas celšanu) «Talantu detektīvs», «talantu tirgus», Diskusijas, «Talantu karte» Jaunieši savstarpēji sadarbojoties ar spēļu palīdzību apzināja savus talantus un vēlmes ko jaunu mācīties nākotnē, tādējādi pētot arī plašo profesiju un iespēju pasauli. Azināja savus talantus un veidoja talantu kartes pēc diskusijas, kas palīdzētu jauniešiem sasniegt savus mērķus.

  • «Personības izaugsmes treniņš» Personības izaugsmes trennera nodarbība kopā ar personības izaugsmes treneri, kas palīdzēja stiprināt motivāciju.

  • «Āra izglītības aktivitāte» (Attīstam prasmes strrādāt grupās vai induviduāli) attālinātajā procesā āra geokachings ar apslēptās mantas meklēšanu, klātienē geokachings ar apslēptās mantas meklēšanu komandās

  • «Brīvais laiks»- (izzināt dažādas interesantas brīvā laika aktivitātes) kā makramē, tetovējums uz dēļa, ģipša izliešanu, virves staaigāšanas nodarbības, ziedu mandalu veidošanu u.c. aktivitātes kas attīsta jauniešu talantus un spējas apzināt dažādas iespējas

Visas aktivitātes bija plānotas tā, lai veiksmīgāk izzinātu savus talantus, kas katram dalībniekam noderēs gan skolā, gan nākotnē iesaistoties sev interesējošās aktivitātēs, kas veicinātu personīgo izaugsmi.
14 views0 comments

Comentarios


bottom of page