top of page

Valsts programmas projekta VP2022/4-12 Aktivitāte Nr.2 - Nodarbības

Updated: Oct 26, 2023

Jauniešiem projekta "Es tev, tu man!" projekta ietvaros bija iespēja uzzināt dažādas jaunas lietas, ko ikdienā iespējams neviens nestāsta un nerāda.

Pilsoniskās aktivitātes nodarbības, tika vērstas uz to, lai jauniešus saliedētu, iesaistītu sabiedriskajās aktivitātēs un mēģināt radīt vidi, kur jauniešu var brīvi justies, kur viņiem nav vis laiku jādzird pārmetumus par viņu ikdienu, bet gan tieši otrādi iekļaut sabiedrībā un rast iespēju jauniešiem apzināt sevi un citus.

Nodarbības bija par dažādiem tematiem un svarīgi atcerēties, ka katra tēma, katra nodarbība ir jauniešu plānota un gribēta:

"Helovīns"

"Diskriminācija"

"Kā rast sevī resursus, lai sāktu visu no jauna? "

"Līderis - kā kļūt, ko darīt!"

"Vardarbības veidi un to aytpazīšana"

"2022.gada noslēguma pasākums"

"Veselīgu attiecību veidošana un neveselīgu attiecību pazīmju atpazīšana"

"Izbrauciens, saliedēšanās, iepazīšanās ar Jauniešu centrs "Apelsīns""

"Diskusijas un tās formas"

"Kino vakars"

"Līderis, kā kļūt un ko darīt!" 2.daļa

"Iepazīsim LGBTQ+"

"Talantu fabrika"

"Atkarības"

"Kas ir ideoloģija?"

"Finanšu plānošama"

"Latvija - svētki, demokrātija"

"Teātra izrāde"

"Teātra izrāde"

"Saliedēšanās"

"Radošums"

"Ievads Psiholoģijā"

"Krāsu teorija"

"Galda spēles"

"Numeroloģija"

"Astroloģija"

"Diskusija - nākotne"

"Spēles"

"Sports - Kahoot"

"CV un motivācijas vēstules veidošana"

Liktens mūsu rokās"

"Kopsavilkums" - kahoot.

Kā redzet temati loks ir plaš un raibs bijis nodarbību laikā. Bez dažāda veida zināšanu apgūšanas jaunieši, katru nodarbību varēja arī cienāties ar pašu izdomātu un pagatavotu ēdienu. Ēdiens šajās nodarbībās ir neatņemama sastāvdaļa, jo jauniešu ikdiena ir dažāda. Silts ēdiens ir nepeiciešams, veselībai, garam un domšanai.

Projekta jauniešiem, jauniešiem ar ierobežotām iespējām ir svarīgi, ka tiek radīta vide kur viņus gaida, kur viņi var neformālā gaisotnē un ar Neformālās izglītības metodēm iegūt dažādas zināšanas.

Projekts ir viens neliels solis, kas iespējams ir devis jaunietim nelielu grūdienu iziet no savas komforta zonas un ir devis iespēju paplašināt savu redzes loku,

Kā viens jaunietis uzsākot mācības un padzīvojot nedēļu starp citiem jauniešiem ar ierobežot;ām iespējām, teica "šausmas cik viņi visi tur ir stulbi!', uz ko jaunietis saņēma atbildi "ne visiem ir iespēja piedalīties projektos, ne visiem ir iespēja nokļūt tur kur tu vēlies. Tāpēc pirms tu kādu apsauc par stulbu, padomā, kādas iespējas tika dotas tev un kādas iespējas ir otram."


Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros


28 views0 comments

Bình luận


bottom of page