top of page

Vidzemes Pilsoniskās līdzdalības nodarbību “Eiropas solidaritātes korpusa projekti” atskaite

Updated: Sep 6, 2022

Ar prieku paziņojam par veiksmīgi novadītām 20. un 21. jauniešu projekta “Darām kopā” Vidzemes Pilsoniskās līdzdalības nodarbībām “Eiropas solidaritātes korpusa projekti” 8.08.2022 un 11.08.2022 no plkst. 16:00- 19:00, - jauniešu centrā “Apelsīns”, Rūpnīcas ielā 12, Liepā, Liepas pagastā, Cēsu novadā, LV- 4128

Šajā nodarbībā piedalījās 8 jaunieši no Liepas ciemata un Liepas lauku teritorijas apkārtnes vecumā no 15-19 gadiem. Trīs no astoņiem jauniešiem bija brīvprātīgie.

Eiropas solidaritātes korpusa projekti paredzēti jauniešiem no 18 gadu vecuma, bet šajos projektos var iesaistīt arī bērnus un mazākos jauniešus. Viņiem ir iespēja piedalīties gan aktivitātēs, gan pie projekta plānošanas un vadīšanas darbos. Nodarbības vadīja Maija Ozoliņa un Niks Ozoliņš.

Pirmajā dienā jaunieši iepazinās ar to, kas ir Eiropas solidaritātes projekti, kā tos iedala, un ko tajos var iegūt. Klausījās to jauniešu pieredzes stāstus, kuri darbojušies kā brīvprātīgie ārzemēs un vadījuši Eiropas solidaritātes korpusa vietējās iniciatīvas projektu. Balstoties uz pieredzes stāstiem dalībniekiem bija iespēja saprast un noformulēt, ko viņi saprot ar vārdiem “ jauniešu iniciatīvas”, noslēgumā apkopojot 10 idejas un veidojot iniciatīvu plakātu.

Otrajā dienā jauniešiem bija iespēja turpināt aktivitāšu ideju radīšanu-šoreiz balstoties uz nodarbību vadītāju sagatavotajiem materiāliem. Dalībnieki iepazinās ar Eiropas solidaritātes korpusa interneta vietni, meklēja atbilstošus projekta mērķus, pētīja projekta pieteikumu veidošanas un vadīšanas kritērijus atbilstoši Eiropas Savienības vērtībām. Turpinājumā jaunieši izstrādāja projekta ideju, kā popularizēt jauniešu darbu, un kas nepieciešams šādu aktivitāšu realizācijai.

Mums atliek vien novēlēt veiksmi, lai jaunajiem projektu vadītājiem izdodas realizēt savas idejas un oktobra sākumā tie tiek iesniegti.

Pēc nodarbības jaunieši sniedza atgriezenisko saiti Mentimeter aplikācijā.

Aicinām visus interesentus lasīt vairāk par projektu mūsu mājaslapā: http://www.darivari.lv/

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Sabiedrības integrācijas fonda Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” projekts “Darām kopā”, projekta Nr.2022.LV/NVOF/MAC/16/14
18 views0 comments

Comments


bottom of page