top of page

“Līdz -> Jaunietim”

Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam konkursa “Atbalsts iniciatīvām jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā” projektiem

Projekta mērķis

Projekta “Līdz ->Jaunietim” ietvaros gan Rīgas pilsētā, gan Cēsu novadā aptuveni 26 aktīvi jaunieši (aptuveni 13 Rīgā un aptuveni 13 Cēsu novadā) kopā ar projekta organizētājiem un vadītājiem apgūs prasmes, gan projekta ietvaros piesaistot jauniešus, gan citos projektos, kļūstot par jauniešu līderiem arī ārpus projekta aktivitātēm. Jaunieši tiks iepazīstināti ar projektu un projekta mērķiem un uzdevumiem un projekta vadību, komandu veidošanu, saliedēšanu, motivācijas prasmju veidošanu, publicitātes prasības projektiem un biedrībai, pilsoniskās līdzdalībām un kā ar tām strādāt ar jauniešiem, komunikācijas pamatiem - kā uzrunāt jauniešus, kā iesaistīties, kā konfliktu risināšanu. Kā arī jauniešiem būs iespēja iepazīties, kas ir riska grupas jaunieši vai jaunieši ar ierobežotām iespējām.

Šīs prasmes kopā ar projekta organizētājiem un vadītājiem aktīvie jaunieši pielietos iesaistot un piesaistot jauniešu projektam “Līdz ->Jaunietim” un arī projekta laikā organizējot un vadot dažādas aktivitātes, kuras tiks veidotas kopā ar projekta vadītājiem. Plānojam ka uzrunātie aktīvie jaunieši nākotnē aktīvi darbosies biedrībā un varēs paši organizēt dažādas aktivitātes un apmācības nākotnē. Kā arī kļūt apzinīgiem par to, kas tad ir pilsoniskā līdzdalība, un būt apzinīgiem Latvijas valsts pilsoņiem. 

Mērķa grupa

jaunieši vecumā no 13- 25 gadiem, ar ierobežotām iespējām no Rīgas pilsētas RPBJC struktūrvienības "Imanta", "Ziemeļi", "Vita", "Ezermala", "Apīte", "Jauniešu atbalsta centrs", un Cēsu novada  - Mārsnēnu pagasta, Liepas pagasta, Priekuļu pagasta un Veselavas pagasta u.c. pagastiem Cēsu apkārtnē ģeogrāfiskiem, ekonomiskiem šķēršļiem u.c. kas nozīmē, jaunieši kuriem ikdienā nav tik plašu iespēju, iesaistīties jaunatnes darbā, kā arī nav bijusi informācija par jaunatnes darbu.

Un aktīvi jaunieši, kas ikdienā iesaistās jaunatnes darba aktivitātēs biedrības un jauniešu centru ietvaros un vēlas kļūt par aktīviem jaunatnes darba un pilsoniskās aktivitātes vēstniekiem sabiedrībā un biedrības biedriem. 

Galvenās aktivitātes

Aktivitātes veidotas konsultējoties ar aktīvajiem jauniešiem un tā, lai tās būtu dažādas un ieinteresētu dažādus jauniešus iesaistīties nodarbībās, kā arī kopīgi sadarbojoties ar speciālistiem nodarbībās ir iestrādātas dažādas pilsoniskās aktivitātes metodes. Tā tiek panākts, ka jaunieši iesaistīsies interesantās un aktīvās nodarbībās un arī apgūst dažādas pilsoniskās aktivitātes metodes tādas kā: vēlēšanas, biedrošanās, brīvprātīgais darbs, kampaņu aktīvismu, iesaistīšanās dažādās pārvaldēs, iesaistīšanās sabiedriski derīgās aktivitātēs, ētiskā patērniecību, ziedošanas kultūrā, iesaistīšanās publiskās diskusijās. 

 

Kā arī aktivitātes veidotas tā, lai jaunieši aktīvi kustētos un būtu sabiedrībā, kas mazinās arī mentālās un izolētības problēmas, jo, lai arī jaunieši ir atsākuši mācības klātienē, daudzi jaunatnes centri darbojās tikai zaļajā režīmā un tikai tad, kad bija pasākumi, vai jauniešu konsultācijas, kā arī darbību pilnībā neatsāka visas aktivitātes arī visas ārpusskolas aktivitātes, kas lauku teritorijās ir pat likvidētas, līdz ar to šīs aktivitātes daļēji un netieši darbosies arī kā atbalst pēc Covid 19 seku likvidēšanai.

 

Vienāds aktivitāšu daudzums un aktivitāšu kopums tiek plānots gan Rīgas pilsētas RPBJC struktūrvienības "Imanta", "Ziemeļi", "Vita", "Ezermala", "Apīte", "Jauniešu atbalsta centrs", un Cēsu novada - Mārsnēnu pagasta, Liepas pagasta, Priekuļu pagasta un Veselavas pagasta u.c. pagastu jauniešiem.

bottom of page