Projekts “Trāpi mērķī – Liepa”

Posted in darivari.lv | Leave a comment

Projekts “Dari vari Aktīvi”

Biedrība ir veiksmīgi noslēgusi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas projektu “Dari vari Aktīvi” līgums DIKS -21-137-lī.
Projekta mērķi un plānotās nodarbības ir notikušas:
Pilsoniskās līdzdalības aktivitātes- patriotismu, pilsoņa pienākumu, brīvprātīgo darbu, iniciatīvu izrādīšanu un projektiem;
Centrs Marta izstrādāto “Drosme rūpēties” vardarbības prevencijas nodarbības ar neformālās izglītības metodēm;
Neformālā izglītības metodes interešu un talantu attīstīšanai, motivācijai un plāno šanai.

Uzskatām, ka ar notikušajām nodarbībām projekta mērķi un uzdevumi tika sasniegti, jo jaunieši labprāt izrādīja interesi par nodarbībām, ir jaunieši, kas jau ir izteikuši vēlmi izmēģināt sevi brīvprātīgo lomā un to ir jau izmēģinājuši biedrības rīkotajos pasākumos, kā vairāk cenšas interesēties par notiekošo sabiedrībā.
Viens jaunietis no Jauniešu atbalsta centra ir devies Erasmus+ apmācību projektā uz Poliju, kur ieguva jaunas zināšanas, valodas zināšanas un citu valstu kultūru.

Par to, ka ir sasniegti projekta mērķi liecina arī abu struktūrvienību jauniešu uzrakstīti mazie jaunatnes iniciatīvu projekti, kuri arī ir saņēmuši finansējumu. Jauniešiem bija liels izaicinājums projektu prezentēt komisijai, tāpat liels izaicinājums būs pašu projektu koordinācija un vadīšana piesaistot atbalsta personu.
Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

BJC „Dari Vari”
Valdes priekšsēdētājs Edgars Muktupāvels
Rīgā, 2021.gada 01.novembrī.

Posted in darivari.lv | Komentāri ir izslēgtiProjekts “Dari vari Aktīvi”

Projekta “Trāpi mērķī – Liepa” augusta aktivitātes

Posted in darivari.lv | Komentāri ir izslēgtiProjekta “Trāpi mērķī – Liepa” augusta aktivitātes

Futbola turnīrs “Sadraudzības bumba 2021”

“Apīte” un “Jauniešu atbalsta centrs”

2021.gada jūlija un augusta mēnesī Biedrība “Bērnu un jauniešu centrs Dari Vari” otro gadu rīko “Rīgas Pašvaldības bērnu un jauniešu centrs” (RPBJC) futbola turnīru.


Turnīrā piedalījās RPBJC struktūrvienības “Ezermala”, “Apīte”, “Ziemeļi”, “Vita”, “Imanta” un “Jauniešu atbalsta centrs”.
Kopā piedalījās ap 90 jauniešu un bija arī ap 30 līdzjutējiem, kas atbalstīja komandas.


Turnīrs bija ļoti spraigs un jaunieši arī viegli spēlēs nepadevās, kā mēs smējāmies mums bija savas “Olimpiskās spēles”.

Uz tikšanos Futbola turnīrā “Sadraudzības bumba 2022”.

Posted in darivari.lv | Komentāri ir izslēgtiFutbola turnīrs “Sadraudzības bumba 2021”

Projekta “E @ jaunietis” konkursa uzvarētāji

31.07.2021. noslēdzās biedrības “Bērnu un jauniešu centrs “Dari Vari”” projekts E@Jaunietis, kurā iesaistoties Priekuļu novada, vai pašlaik- Cēsu novada, Priekuļu apvienības jauniešu centru jauniešiem bija iespēja piedalīties digitālo prasmju darbnīcās. Covid 19 izplatības rezultātā, 5 klātienes aktivitāšu vietā jauniešiem tika piedāvātas 3 tiešsaistes nodarbības, un pārējais projekta finansējums tika novirzīts jauniešu motivēšanai iesaistīties projektā- sniedzot iespēju tikt pie jauniešiem iecienītiem kārumiem. Atsaucība bija liela un 3 nodarbībās, piedalījās ap 90 dažāda vecuma jauniešiem. Projekta nodarbībās jaunieši uzzināja par Erasmus+ programmām, apguva zināšanas par dažādiem digitālajiem rīkiem un kā darbojoties ar šiem rīkiem veidot animācijas un plakātus, kas vēlāk jauniešiem noderētu, gan personīgajā, gan skolas dzīvē un iesaistoties Erasmus+ programmās.

Lai padarītu procesu interesantāku, jauniešiem tika izsludināts konkurss un iesūtot darbus 5 čaklākajiem un uzcītīgākajiem jauniešiem bija lieliska iespēja tikt pie vērtīgām digitālām ierīcēm, un pārējiem, pie veicinošām salduma balvām! Apsveicam uzvarētājus! Un uz tikšanos nākamajos projektos!

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam budžeta finansējuma ietvaros.

Posted in darivari.lv | Komentāri ir izslēgtiProjekta “E @ jaunietis” konkursa uzvarētāji

Projekts “Dari vari Aktīvi”

Biedrība ir veiksmīgi uzsākusi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas projektu “Dari vari Aktīvi” līgums DIKS -21-137-lī.

Projekta mērķis: Attīstīt bērnu nama jauniešos prasmes, kas veicina iecietību, vienlīdzību, demokrātisku un pilsonisku domāšanu. Veidot jauniešos refleksijas prasmes un attīstīt jaunas spējas. Projekts tiek realizēts Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra filiālēs Jauniešu Atbalsta Centrs un struktūrvienībā “Apīte”. Projekta tematika:

  • Pilsoniskās līdzdalības aktivitātes- patriotismu, pilsoņa pienākumu, brīvprātīgo darbu, iniciatīvu izrādīšanu un projektiem ; •
  • Centrs Marta izstrādāto “Drosme rūpēties” vardarbības prevencijas nodarbības ar neformālās izglītības metodēm; •
  • Neformālā izglītības metodes interešu un talantu attīstīšanai, motivācijai un plānošanai.

Visās plānotajās nodarbībās tiks izmantota neformālā izglītība jo tā dod iespēju veidot organizētās apmācību nodarbības ārpus formālās izglītības sistēmas, kas ir organizētas kā kursi, konferences, lekcijas, semināri vai darba grupas. Neformālās izglītības mērķis ir apgūt vai uzlabot prasmes, zināšanas un kompetences, gan saistībā ar darbu, gan sabiedriskiem un personīgiem mērķiem. Nodarbības jau ir notikušas Aprīlī un maijā. Bildēs neliels ieskats, kā tas notiek.
Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. 
Bildes tiek ievietotas ar jauniešu un struktūrvienību vadītāju ziņu.

BJC „Dari Vari”
Valdes priekšsēdētājs Edgars Muktupāvels

Rīgā, 2021.gada 24.jūlijā.

Posted in darivari.lv | 1 Comment

Projekts “E @ jaunietis” Digitālās prasmes

Biedrība “Bērnu un jauniešu centrs “Dari Vari”” sadarbojoties ar Priekuļu novada jauniešu centriem un jauniešiem, aicina citus jauniešus iesaistīties digitālo prasmju online aktivitātēs, runāsim par Erasmus+ programmām, mācīties veidot animācijas, plakātus un kustīgās bildes! Zoom linku nosūtīsim pēc pieprasījuma interesentiem.

Nodarbības ir paredzētas: 14.06.2021, 21.06.2021, 19.07.2021.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam budžeta finansējuma ietvaros.

Posted in darivari.lv | Komentāri ir izslēgtiProjekts “E @ jaunietis” Digitālās prasmes

Projekts “Trāpi mērķī – Liepa”

Biedrība ir saņēmusi apstiprinājumu projektam “Trāpi mērķī – Liepa”. Projekts ilgs no 2021. gada 01. jūnija līdz 2021. gada 31. decembrim. Līgums par projekta īstenošanu 6.4-1/2021-388.

Projekta mērķis ir iesaistīt jauniešus, tajā skaitā PMP riska grupas jauniešus, neformālās izglītības aktivitātēs, lai rosinātu jauniešu motivāciju, pašapziņas celšanos, pašiem noteikt savus nākotnes mērķus, kā arī veicinātu jauniešu aktīvu līdzdalību savā personīgajā un izglītības dzīvē.

Projekta uzdevumi ir:

1. Pilnveidot aptuveni 30 jauniešu (Liepas pamatskolas jauniešu grupa), tajā skaitā riska grupas jauniešu, paplašināt redzes loku, iemācīties veikt refleksiju vairāk izprast sevi un apkārtējos, veicināt cēloņsakarību domāšanas attīstību u.c.

2. Sniegt iemaņas šiem jauniešiem veidot ap sevi iekļaujošu un uz vērtībām balstītu apkārtējo vidi.

3. Dot iespēju katram ieraudzīt sevi no malas, kā jaunu cilvēku  un ar kopēju atbalstu dot iespēju augt tālāk.

4. Popularizēt uz vērtībām balstītu komunikāciju, līderību un pašiniciatīvu.

5. Iepazīstināt jauniešus ar neformālo izglītību, un kā to izmantot mācību procesā un uzlabot savas prasmes un spējas.

6. Stiprināt projekta dalībnieku mācību iestādes kolektīvu, padarot to saliedētāku un iekļaujošāku, lai sekmētu jauniešu vēlmi doties uz mācību iestādi un veidot pilnvērtīgu komunikāciju ar savu skolu.

Projekta tiešā mērķa grupa ir  ~30 (vairākas klases vai klašu grupas) jaunieši vecumā no 11-17 gadiem jeb pamatskolas 5.-9.klases No šiem jauniešiem vismaz 10% būs riska grupas jaunieši. Projektā centīsimies ar partnera atbalstu iesaistīt tieši tās klases, kurās PMP riska jauniešu skaits vai īpatsvars klasē ir visaugstākais, lai strādātu tieši ar tām sociālajām grupām skolā, kuras PMP jaunieši satiek visbiežāk.

Projektu finansēs: Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Posted in darivari.lv | Komentāri ir izslēgtiProjekts “Trāpi mērķī – Liepa”