Projekta “Trāpi mērķī – Liepa” augusta aktivitātes

Posted in darivari.lv | Komentāri ir izslēgtiProjekta “Trāpi mērķī – Liepa” augusta aktivitātes

Futbola turnīrs “Sadraudzības bumba 2021”

“Apīte” un “Jauniešu atbalsta centrs”

2021.gada jūlija un augusta mēnesī Biedrība “Bērnu un jauniešu centrs Dari Vari” otro gadu rīko “Rīgas Pašvaldības bērnu un jauniešu centrs” (RPBJC) futbola turnīru.


Turnīrā piedalījās RPBJC struktūrvienības “Ezermala”, “Apīte”, “Ziemeļi”, “Vita”, “Imanta” un “Jauniešu atbalsta centrs”.
Kopā piedalījās ap 90 jauniešu un bija arī ap 30 līdzjutējiem, kas atbalstīja komandas.


Turnīrs bija ļoti spraigs un jaunieši arī viegli spēlēs nepadevās, kā mēs smējāmies mums bija savas “Olimpiskās spēles”.

Uz tikšanos Futbola turnīrā “Sadraudzības bumba 2022”.

Posted in darivari.lv | Komentāri ir izslēgtiFutbola turnīrs “Sadraudzības bumba 2021”

Projekta “E @ jaunietis” konkursa uzvarētāji

31.07.2021. noslēdzās biedrības “Bērnu un jauniešu centrs “Dari Vari”” projekts E@Jaunietis, kurā iesaistoties Priekuļu novada, vai pašlaik- Cēsu novada, Priekuļu apvienības jauniešu centru jauniešiem bija iespēja piedalīties digitālo prasmju darbnīcās. Covid 19 izplatības rezultātā, 5 klātienes aktivitāšu vietā jauniešiem tika piedāvātas 3 tiešsaistes nodarbības, un pārējais projekta finansējums tika novirzīts jauniešu motivēšanai iesaistīties projektā- sniedzot iespēju tikt pie jauniešiem iecienītiem kārumiem. Atsaucība bija liela un 3 nodarbībās, piedalījās ap 90 dažāda vecuma jauniešiem. Projekta nodarbībās jaunieši uzzināja par Erasmus+ programmām, apguva zināšanas par dažādiem digitālajiem rīkiem un kā darbojoties ar šiem rīkiem veidot animācijas un plakātus, kas vēlāk jauniešiem noderētu, gan personīgajā, gan skolas dzīvē un iesaistoties Erasmus+ programmās.

Lai padarītu procesu interesantāku, jauniešiem tika izsludināts konkurss un iesūtot darbus 5 čaklākajiem un uzcītīgākajiem jauniešiem bija lieliska iespēja tikt pie vērtīgām digitālām ierīcēm, un pārējiem, pie veicinošām salduma balvām! Apsveicam uzvarētājus! Un uz tikšanos nākamajos projektos!

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam budžeta finansējuma ietvaros.

Posted in darivari.lv | Komentāri ir izslēgtiProjekta “E @ jaunietis” konkursa uzvarētāji

Projekts “Dari vari Aktīvi”

Biedrība ir veiksmīgi uzsākusi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas projektu “Dari vari Aktīvi” līgums DIKS -21-137-lī.

Projekta mērķis: Attīstīt bērnu nama jauniešos prasmes, kas veicina iecietību, vienlīdzību, demokrātisku un pilsonisku domāšanu. Veidot jauniešos refleksijas prasmes un attīstīt jaunas spējas. Projekts tiek realizēts Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra filiālēs Jauniešu Atbalsta Centrs un struktūrvienībā “Apīte”. Projekta tematika:

  • Pilsoniskās līdzdalības aktivitātes- patriotismu, pilsoņa pienākumu, brīvprātīgo darbu, iniciatīvu izrādīšanu un projektiem ; •
  • Centrs Marta izstrādāto “Drosme rūpēties” vardarbības prevencijas nodarbības ar neformālās izglītības metodēm; •
  • Neformālā izglītības metodes interešu un talantu attīstīšanai, motivācijai un plānošanai.

Visās plānotajās nodarbībās tiks izmantota neformālā izglītība jo tā dod iespēju veidot organizētās apmācību nodarbības ārpus formālās izglītības sistēmas, kas ir organizētas kā kursi, konferences, lekcijas, semināri vai darba grupas. Neformālās izglītības mērķis ir apgūt vai uzlabot prasmes, zināšanas un kompetences, gan saistībā ar darbu, gan sabiedriskiem un personīgiem mērķiem. Nodarbības jau ir notikušas Aprīlī un maijā. Bildēs neliels ieskats, kā tas notiek.
Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. 
Bildes tiek ievietotas ar jauniešu un struktūrvienību vadītāju ziņu.

BJC „Dari Vari”
Valdes priekšsēdētājs Edgars Muktupāvels

Rīgā, 2021.gada 24.jūlijā.

Posted in darivari.lv | 1 Comment

Projekts “E @ jaunietis” Digitālās prasmes

Biedrība “Bērnu un jauniešu centrs “Dari Vari”” sadarbojoties ar Priekuļu novada jauniešu centriem un jauniešiem, aicina citus jauniešus iesaistīties digitālo prasmju online aktivitātēs, runāsim par Erasmus+ programmām, mācīties veidot animācijas, plakātus un kustīgās bildes! Zoom linku nosūtīsim pēc pieprasījuma interesentiem.

Nodarbības ir paredzētas: 14.06.2021, 21.06.2021, 19.07.2021.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam budžeta finansējuma ietvaros.

Posted in darivari.lv | Komentāri ir izslēgtiProjekts “E @ jaunietis” Digitālās prasmes

Projekts “Trāpi mērķī – Liepa”

Biedrība ir saņēmusi apstiprinājumu projektam “Trāpi mērķī – Liepa”. Projekts ilgs no 2021. gada 01. jūnija līdz 2021. gada 31. decembrim. Līgums par projekta īstenošanu 6.4-1/2021-388.

Projekta mērķis ir iesaistīt jauniešus, tajā skaitā PMP riska grupas jauniešus, neformālās izglītības aktivitātēs, lai rosinātu jauniešu motivāciju, pašapziņas celšanos, pašiem noteikt savus nākotnes mērķus, kā arī veicinātu jauniešu aktīvu līdzdalību savā personīgajā un izglītības dzīvē.

Projekta uzdevumi ir:

1. Pilnveidot aptuveni 30 jauniešu (Liepas pamatskolas jauniešu grupa), tajā skaitā riska grupas jauniešu, paplašināt redzes loku, iemācīties veikt refleksiju vairāk izprast sevi un apkārtējos, veicināt cēloņsakarību domāšanas attīstību u.c.

2. Sniegt iemaņas šiem jauniešiem veidot ap sevi iekļaujošu un uz vērtībām balstītu apkārtējo vidi.

3. Dot iespēju katram ieraudzīt sevi no malas, kā jaunu cilvēku  un ar kopēju atbalstu dot iespēju augt tālāk.

4. Popularizēt uz vērtībām balstītu komunikāciju, līderību un pašiniciatīvu.

5. Iepazīstināt jauniešus ar neformālo izglītību, un kā to izmantot mācību procesā un uzlabot savas prasmes un spējas.

6. Stiprināt projekta dalībnieku mācību iestādes kolektīvu, padarot to saliedētāku un iekļaujošāku, lai sekmētu jauniešu vēlmi doties uz mācību iestādi un veidot pilnvērtīgu komunikāciju ar savu skolu.

Projekta tiešā mērķa grupa ir  ~30 (vairākas klases vai klašu grupas) jaunieši vecumā no 11-17 gadiem jeb pamatskolas 5.-9.klases No šiem jauniešiem vismaz 10% būs riska grupas jaunieši. Projektā centīsimies ar partnera atbalstu iesaistīt tieši tās klases, kurās PMP riska jauniešu skaits vai īpatsvars klasē ir visaugstākais, lai strādātu tieši ar tām sociālajām grupām skolā, kuras PMP jaunieši satiek visbiežāk.

Projektu finansēs: Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Posted in darivari.lv | Komentāri ir izslēgtiProjekts “Trāpi mērķī – Liepa”

PROJEKTS “E @ jaunietis”

Biedrība ir saņēmusi apstiprinājumu projektam “E @ jaunietis” un to sāks realizēt ar 30.06.2020.

PROJEKTA MĒRĶIS:Projekta mērķis ir iesaistīt jaunatnes darbā pēc iespējas vairāk jauniešu, veicinot viņu interešu loka attīstīšanos, Priekuļu novadā un iepazīstināt viņus ar pieejamām iespējām, veidojot video un foto materiālus no dažādām aktivitātēm, un tālāk prezentējot sevi gan vietējos, gan citos jauniešu centros, iepazīstināt viņus ar digitālo prasmju attīstīšanu, kas nākotnē var noderēt jaunatnes darbā, Erasmu+ jaunatne darbībā, projektos un iespējams nākotnes karjeras izvēlē.

Šis projekts noteikti būs kā pievienotā vērtība jaunatnes darbam gan novada vadības, gan deputātu, gan jauniešu izpratnes veicināšanai par jaunatnes darbu. Tas radīs izpratni, ka jauniešu organizācijas nav paredzētas tikai brīvā laika pavadošai neformālā vidē, bet arī sniegs priekštatu par iespējām iesaistīties un izstrādāt dažādus projektus, tādējādi veicinot prasmi mācīties, matemātiskās prasmes, sastādot dažādus plānus un tāmes, izpētes darbu, un tā nepieciešamību, dažādu cilvēku iepazīšanu, karjeras izpēti, caur dažādām organizatoriskām darbībām.

Projekta mērķa grupa ir jaunieši vecumā no13-25 gadiem, uzsvaru liekot uz jauniešiem kuriem nav ikdienā pieejamas jauniešu centru aktivitātes, jo viņi atrodas tālu no jauniešu centriem un dzīvo lauku teritoriju mazajos pagastos. Uz jauniešiem vērstajām organizācijām un jaunatnes darbiniekiem, parādot tiem projektu plašās iespējas jaunatnes jomā, prezentējot prasmes, ko jaunieši iegūst darbojoties dažādos projektos, kā arī dodot jauniešiem iegūt informāciju par Youthpass kompetencēm liekot uzsvaru uz – digitālo pratību.

Projekta nepieciešamība: Jauniešiem lauku novados ir mazāk iespēju kā pilsētās, kurām ir pieejams plašāks budžets un iespēja piedāvāt daudzveidīgus laika pavadīšanas veidus, tāpēc liela nozīme ir dažādu projektu pieejamība tiem, kurus realizējot jauniešiem tiek sniegta iespēja izmēģināt jaunas, prasmes, aktīvi piedaloties tajos pašiem, tādējādi saprotot gan projekta nepieciešamību, izraisot interesi pašiem tādus rakstīt, un piesaistītos līdzekļus izmantot jaunu, sev interesējošu prasmju attīstīšanai, tā ir lieliska iespēja izmēģināt jaunas lietas, paplašināt savu redzes un interešu loku.

Projekta ietekme: Biedrībai “BJC “Dari Vari”” šī būs lieliska iespēja  iesaistīt jaunatnes darbā ne tikai jauniešus, bet arī veidot sadarbības loku ar pašvaldības jaunatnes  lietu speciālistiem nākotnes sadarbības veicināšanai un tādējādi piesaistīt vairāk jauniešu jaunatnes darbam, vecināt viņu interesi par jaunatnes politiku, tās attīstību, Eiropas projektu izstrādi un vadību, vietējā mēroga projektu izstrādi un vadību, iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā gan vietējā gan ārzemju mērogā, tādējādi popularizējot un iesaistoties arī biedrības darbībā.

Projekts tiks īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2020. gadam budžeta finansējuma ietvaros.

Posted in darivari.lv | Komentāri ir izslēgtiPROJEKTS “E @ jaunietis”

Projekts “Kā es ietekmēju pasauli un kā pasaule ietekmē mani”

Erasmus+ jaunatne darbībā, mobilitātes projekts jauniešiem “Kā es ietekmēju pasauli un kā pasaule ietekmē mani” Nr.2019-3-LV02-KA105-002892, radās pirms 2 gadiem jaunietei Lindai Ibelgauftei, kas piedalījās biedrības BJC “Dari Vari” rīkotajā jauniešu apmaiņā un pēc tās uzņēmās iniciatīvu uzrakstīt pašai savu projektu. Projekta pamatā bija doma par iekļaujošu sabiedrību, neiecietības izskaušanu un starp paaudžu dialoga veicināšanu. Viņa brauca uz apmācībām, meklēja risinājumus internetā un ar BJC “Dari Vari” aktīvo biedru līdzdalību projekta pieslīpēšanā, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras ieteiktajām korekcijām, pagājušā gada decembrī projekts tika apstiprināts. Projekta norise bija plānota no šā gada 10.marta līdz 21. martam, ar norises vietu Līvānos, viesnīca “Gamma”!

            Savus grozījumus projekta norisē jau no paša sākuma ieviesa vīruss, kas sāka plosīties Ķīnā un nonāca Eiropā tajā brīdī, kad projekta aktivitāšu norisi vairs nevarēja mainīt, jo bija jau samaksāts gan par transporta biļetēm, gan viesnīcu, gan ēdināšanu, kā arī par pārējiem pakalpojumiem, kas bija paredzēti veiksmīga un kvalitatīva projekta norisei.

             Poļu partneriem, vīrusa draudu dēļ, atkrita liela daļa dalībnieku un līdz pēdējai dienai BJC “Dari Vari” projekta menedžeris nezināja cik dalībnieku gaidīt no Polijas, jo arī informācija, ko saņēmām bija skopa, izmaiņas ieviesās arī lietuviešu un igauņu partneru pusē, tā kā marts ir gripas un dažādu vīrusu laiks, valstīs mainījās dalībnieki. Tā bija veiksme Latvijas komandas pusei, jo projektā varēja piedalīties 14 jaunieši un 2 līderi, lai arī pēdējā brīdī, bet grupa bija nokomplektēta tieši dienu pirms brauciena uz projektu.

             Projektā no Priekuļu puses devās 10 aktīvie jauniešu centra “Apelsīns” apmeklētāji un  4 Biedrības BJC “Dari Vari” jaunieši. Projektā tika iesaistīti jaunieši vecumā no 13-21 gadam, no kuriem lielākai daļai šī bija pirmā Ersamus+ jaunatne darbībā, pieredze.

            Otrdien, 10.03.2020., plkst. 16:30 no Liepas izbrauca busiņš ar 10 jauniešiem un 1 līderi.  Lielākajai daļai no šiem jauniešiem nebija nekādas nojautas, kas notiek šādos projektos, tikai tik cik viņa bija dzirdējuši kopīgajās tikšanās reizēs no jauniešiem ar projekta pieredzi. Visiem bija doti lielāki vai mazāki mājasdarbi, kuri jāsagatavo pirms projekta aktivitāšu sākuma, arī jauniešiem, kuri projekta aktivitātēs “ieleca” pēdējā brīdī. Tās bija spēles, “enerdžaizeri” un “Ledlauži”, visiem jauniešiem bija dots uzdevums padomāt par to kā prezentēt Latviju, kādas aktivitātes un ēdienus piedāvāt kultūras dienā, visiem bija jāpadomā par sportiskajām aktivitātēm rīta rosmju laikā, kā arī jauniešiem vēl bija laiks sagatavot savu prezentāciju, kā viņi lauž stereotipus un neiecietību, kā veicina starp paaudžu dialogus, jaunieši bija atraduši informāciju par tuvākās apkārtnes aktivitātēm kuras satuvina cilvēkus dažādās paaudzēs, ko viņi paši ir darījuši lietas labā un kā ieviest jaunas kopīgas tradīcijas. Šādu pašu informāciju un mājasdarbus darīja arī citu valstu pārstāvji. Mājasdarbs  bija  uzdots, lai veicinātu jauniešu izpratni par neiecietības rašanās iemesliem dažādu paaudžu vidū, kā arī tika rasti risinājumi, par ko runāt ar dažādām paaudzēm un kas mūs satuvina veidojot sarunas- viena no šādām metodēm ir galda spēles, kuras kopīgi spēlējot veidojas sarunas un pazūd aizspriedumi. Jaunieši projekta laikā gatavojās izstrādāt lielformāta galda spēli pansionātu iemītniekiem Līvānu alternatīvās aprūpes centram “Rožlejas”, diemžēl šiem plāniem izmaiņas ieviesa krīzes situācija ar vīrusu, un jauniešiem nebija iespēja pabeigt iesākto darbu. 

         

Ierodoties viesnīcā, visi tika sadalīti pa istabām, lielākoties istabās kopā dzīvoja dažādu tautību pārstāvji, lai jaunieši vairāk savstarpēji komunicētu un sadraudzētos.

            Latvijas pārstāvjiem, kā uzņēmējorganizācijai bija jāuzņemas saimnieku loma un jāpalīdz ar dažādiem praktiskiem darbiņiem, vakariņu galdu klāšana, 1. tikšanās apļa izveidošana visiem dalībniekiem.

            Pirmo tikšanos adīja Latvijas grupas līderis Edgars Muktupāvels, viņš uzrunāja dalībniekus, izstāstīja galvenos noteikumus un visi tika pie projekta T-krekliem, kuru dizainu kopīgā darbnīcā bija izstrādājuši Latvijas grupas jaunieši kopīgi ar @thisissmartart dizaineri Elīnu Grāvelsiņu.

            Pirmā aktivitāšu diena pienāca nemanot, un Latvijas grupa uzņēmās pienākumu novadīt 1. kopīgo rīta rosmi ar jogas un stiepšanās elementiem. Tālākajā dienas daļā jaunieši tika sadalīti 8. mix grupās, šajā variantā ģimenēs, katrā no tām pa pieciem dalībniekiem. Tā kā projekts notika Latvijā, tad katrai ģimenei bija savs Latviskais uzvārds: Kalniņu, Ozoliņu, Salmiņu, Saliņu, Vanadziņu, Eglīšu, Upīšu, Vērdiņu ģimenēs, šīm ģimenēm bija jārūpējas vienai par otru projekta laikā, kā arī katrai ģimenei bija doti dažādi uzdevumi, kas jāpilda un jāievēro projekta laikā.

            Nākošais svarīgākais uzdevums visiem sākt strādāt pie kārtības un drošības uzdevumiem projekta laikā, katra grupa sarakstīja sev svarīgākos noteikumus, kurus visiem jāievēro projekta laikā. Jaunieši apvienojās lielākās grupās un izveidoja no visu grupu iegūtajiem rezultātiem vienu kopīgu noteikumu sarakstu. Tā kā šī diena bija veltīta noteikumiem, projekta aktivitāšu plāna izklāstam, atrašanās vietas iepazīšanai, tad pēc aktivitātēm iekštelpās jaunieši devās izpētīt Līvānu pilsētu, iepazīties ar svarīgākajām un skaistākajām vietām, kā arī kur atrodas projekta aktivitāšu realizēšanas vietas, tuvākie veikali, lai brīvajā brīdī varētu nopirkt kādu suvenīru. Diena tuvojās noslēgumam un atgriežoties viesnīcā jauniešiem tika izdalītas kladītes, pildspalvas un zīmuļi. Klades projekta laikā bija jāveido kā dienasgrāmatas, katru projekta vakaru tajā bija jāveic savas piezīmes, kā arī jāizpilda dažādi mainīgi vakara uzdevumi, un katrai projekta ģimenei bija jāizpilda vakara uzdevums un pirmajam vakaram tas bija, teātra skečs, kur jauniešiem bija jāiziet no savas komforta zonas un kopīgi jāizdomā kā parādīt neiecietību un stereotipu laušanu sabiedrībā, protams sākās pirmie strīdi un nepatika pret uzdevumu, jo jaunieši vēl viens otru tik labi nepazina, bija bail par savām angļu valodas zināšanām, un bailes no tā ka netiks pareizi saprasti, līderiem atlika vien skaidrot un mierināt, pēc vakariņām nacionālo grupu un pēc tam līderu sapulcēm visi pulcējās, lai prezentētu savus uzdevumus, visas ģimenes uzdevumu bija izpildījuši. Ģimenes uzdevumus gatavoja visu doto laiku, dažas ģimenes atrada kopīgu valodu pēc strīdiem un izpildījušas uzdevumu pēdējās minūtēs.

            Otrā projekta aktivitāšu diena bija veltīta iepazīšanās spēlēm, kurās jaunieši vairāk sāka sarunāties viens ar otru caur dialoga veicināšanas aktivitātēm, caur mākslinieciskām un radošām aktivitātēm, iepazina viens otra izskatu, caur sportiskām aktivitātēm mācījās draudzēties un rēķināties viena ar otra spējām. Vakarā refleksijas laikā  visiem bija jāvelta laiks sev un vakara uzdevuma laiks bija jāvelta, lai sagatavotu deju kurā visiem ir vienlīdzīgas iespējas sevi pierādīt un parādīt, bija atļauts ģimenēm arī apvienoties vienā dejā. Šajā vakarā visi kopīgi apvienojās Mazo putniņu dejā, un Just Dance kustībās, kas pārauga kārtīgā dejošanā visa vakara gaitā līdz vēlam vakaram!

          

  Trešā diena iesākās ar stresu, kas lika mainīt dienas plānus, tika paziņots par situāciju Polijā, Lietuvā, Igaunijā un Latvijā par skolu slēgšanu vīrusa dēļ un dažādu pasākumu ierobežošanu. Kamēr Līderi noskaidroja situāciju, jaunieši veltīja laiku dažādiem enerdžaizeriem, lai vēlāk uzsāktu nacionālās dienas, valstu prezentācijas, katra valsts bija sagatavojusi, dažādus priekšnesumus un aktivitātes, prezentācijas par valsti, īsfilmas par vēsturi un citiem faktiem, jauniešiem ļoti patika Latvijas un Igaunijas Kahoot jautājumu un atbilžu spēles, kurā varēja vinnēt garšīgas balvas, un Poļu komandu spēli, kurā jaunieši ieguva suvenīrus, Latvijas un Igaunijas pārstāvji bija sagatavojuši nelielas rotaļas, Poļu komanda novadīja dejas “Polonēzes” nodarbību!

Vislielāko sajūsmu izsauca Lietuvas komandas sagatavotais muzikālais priekšnesums, un tautu dejas! Šī diena bija tik intensīva un aizraujoša, ka ievilkās līdz vakariņām kopējā vakara stunda tika pavadīta bez vakara uzdevumiem, bet jaunieši pavadīja kopīgi spēlējot spēles un draudzējoties mierīgākā gaisotnē.

            Ceturtās dienas rīts sākās ar rīta vingrošanu, brokastīm, enerdžaizeru un radošo darbnīcu, kurā jaunieši sāka veidot lielformāta UNO spēļu kārtis pansionāta iemītniekiem, diemžēl projekta laikā uzzinājām, ka pansionātā ir izsludināta karantīna un netiksim tajā ielaisti, bet spēli nodosim pansionāta atbildīgajām personām. Visi aktīvi strādāja, lai kārtis iznāktu pēc iespējas skaistākas, un nekas neliecināja par briestošo krīzes situāciju, darbs darbnīcās turpinājās intensīvi, tikmēr grupu līderi bija uzsākuši aktīvas sarunas ar savām organizācijām, jo visām dalībvalstīm tika paziņots par robežu slēgšanu, un visi aktīvi meklēja transportus un informāciju, kā tikt uz mājām. Latvijas grupas līderis un atbildīgais par projektu Edgars sazinājās gan ar Igaunijas, Lietuvas un Polijas ārlietu ministrijām, kā arī ar Lietuvas robežsardzes vadību, lai noskaidrotu, kas notiek uz robežām, kādi ir robežu šķērsošanas noteikumi. Lielu paldies jāsaka ne tikai Latvijas ārlietu ministrijas informatīvā tālruņa operatoram un sniegtajai informācijai, kas šajā krīzes situācijā palīdzēja atrast un noskaidrot nepieciešamo informāciju, bet arī visu dalībvalstu ārlietu ministriju atbildīgajām amatpersonām par laipnību, izpratni.

            Vakara sapulcē jauniešiem tika paziņota bēdīgā ziņa, ka projekts beidzas, un šis būs viņu pēdējais kopīgais vakars, lai arī jaunieši ļoti saskuma, viņi ar pilnu sparu metās iekšā pēdējā vakara uzdevumā, un katrs savā ģimenē veidoja Erasmus+, jaunatne darbībā formastērpu, daži to veltīja KOVID-19 vīrusa tērpa izstrādei, lai varētu turpināt piedalīties projektos. Ar grandiozu modes skati noslēdzās projekts, vēl bija laiks sarakstīt atvadu vēstulītes, aizpildīt dienasgrāmatu, apmainīties kontaktiem. Nevienam negribējās šķirties, negribējās pazaudēt jauniegūtos draugus, gribējās turpināt projektu!

            Piektās dienas rītā visi devās atvadīties no Poļu un Igauņu komandām. Poļi bija ieguvuši lidmašīnas biļetes, Igauņiem komandai agri no rīta bija pakaļ busiņš, asaras un atvadu vārdi, solījumi atkal tikties, pēc šķiršanās nevienam nebija garastāvoklis kaut ko darīt. Pēc pusdienām arī Lietuviešu komanda devās ceļā uz Lietuvu, Latvijas komanda palika hotelī viena, vēl bija jāveic kārtošanas darbi, jo mājās došanās notika tikai nākošajā dienā pēc pusdienām. Lai izvēdinātu galvu, sakopotu domas visa Latviešu grupa devās 2 stundu pastaigā pa Līvāniem, ārā spīdēja saulīte un tika nolemts doties uz Dubnas ieteku Daugavā, atgražoties visi noguruši aizgāja atpūsties, lai pēc tam sāktu kārtot mantas mājupceļam!

Nākošajā rītā pēc brokastīm jaunieši vēl pārbaudīja visas istabiņas un salasīja atstatās mantas, kuras vēlāk ceļos uz Igauniju un Lietuvu pie īpašniekiem kopā ar Youthpass un projekta krekliem dalībniekiem, kuri projektā ieleca pēdējā brīdī. Visas mantas tika sanestas foajē un visi Latviešu dalībnieki nosprieda, ka pašiem viņiem busiņā nepietiks vieta! Pusdienas laiks pienāca nemanot, vēl atvadu vārdi no biedrības BJC “Dari Vari” jauniešiem, kuri devās savā ceļā uz mājām, neviens no grupas neiztika bez asarām! Un tad jau ceļš mājup!

            Lai arī projekts bija īsāks nekā plānots, projekts sasniedza paredzēto mērķi, kas bija plānots katrā aktivitātes dienā. Apmēram 90% jauniešu šī bija pirmā Erasmus+ pieredze, 1. pieredze lietot angļu valodu ārpus skolas, 1. pieredze tik tuvu iepazīt citas valsts jauniešus, vēsturi un kultūru. Kā projekta vadītājiem un līderiem, bija tik patīkami katru dienu dzirdēt frāzi: “Es šodien runāju ar citiem jauniešiem angļu valodā, es nekautrējos un mēģināju!”, vai redzēt jaunieti, kurš stresā ka neko nav varējis izdarīt, spēj saņemties un atgriezties un darīt vairāk, redzēt to kā attīstās jauniešu redzesloks un paplašinās interešu loks!

            Kā attīstās sevis pasniegšanas prasmes un spēja izkāpt no savas komforta zonas, lai izdarītu to kas nepadodas vai nepatīk ikdienā, un redzēt to prieku par sevi, to pārliecības celšanos katrā jaunietī, attīstīt spēju būt tolerantam, iecietīgam! Atvērties kaut kam jaunam, nepieredzētam. Jā – arī veselīgi sevi pakritizēt un saprast savas kļūdas! Pašās beigās šķiršanās asaras un vārdi pasaka visu, kāpēc ir vajadzīgi Erasmus+ projekti jauniešiem!

Jaunieši uzdeva man un Edgaram jautājumu, kāpēc mēs veltam savu laiku un enerģiju šo projektu realizācijai, uzraudzībai, darbam ar jauniešiem, kopā ar jauniešiem rakstam un ceram, ka mūsu projekti iegūs finansējumu, lai varam realizēt šos projektus? Ko mēs no tā iegūstam? Mūsu atbilde jauniešiem bija pēdējā dienā, lūk jūsu asaras, prieks, šķiršanās skumjas un jūsu apziņa, ka vēl vēlaties piedalīties projektos, tas ir mūsu atalgojums, tas ir mūsu dzinulis ar Jums strādāt.

Vēlamies pateikt paldies:

Priekuļu novada domei un amatpersonām

Līvānu viesnīcai “Gamma” SIA “Bork” valdes loceklim Henrikam Bork-Ržečickim un viņa komandai par sapratni un izpratni šajā smagajā situācijā,

Līvānu novada domei un amatpersonām,

SIA “Jēkabpils autobusu parks”,

SIA “Gamma AD”,

Līvānu novada JIC “Kvartāls”,

Līvānu jauniešu domes pārstāvjiem

Un visiem citiem, kuri mums palīdzēja, lai projekts varētu notikt!

Posted in darivari.lv | Komentāri ir izslēgtiProjekts “Kā es ietekmēju pasauli un kā pasaule ietekmē mani”