Projekts “Kā es ietekmēju pasauli un kā pasaule ietekmē mani”

Erasmus+ jaunatne darbībā, mobilitātes projekts jauniešiem “Kā es ietekmēju pasauli un kā pasaule ietekmē mani” Nr.2019-3-LV02-KA105-002892, radās pirms 2 gadiem jaunietei Lindai Ibelgauftei, kas piedalījās biedrības BJC “Dari Vari” rīkotajā jauniešu apmaiņā un pēc tās uzņēmās iniciatīvu uzrakstīt pašai savu projektu. Projekta pamatā bija doma par iekļaujošu sabiedrību, neiecietības izskaušanu un starp paaudžu dialoga veicināšanu. Viņa brauca uz apmācībām, meklēja risinājumus internetā un ar BJC “Dari Vari” aktīvo biedru līdzdalību projekta pieslīpēšanā, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras ieteiktajām korekcijām, pagājušā gada decembrī projekts tika apstiprināts. Projekta norise bija plānota no šā gada 10.marta līdz 21. martam, ar norises vietu Līvānos, viesnīca “Gamma”!

            Savus grozījumus projekta norisē jau no paša sākuma ieviesa vīruss, kas sāka plosīties Ķīnā un nonāca Eiropā tajā brīdī, kad projekta aktivitāšu norisi vairs nevarēja mainīt, jo bija jau samaksāts gan par transporta biļetēm, gan viesnīcu, gan ēdināšanu, kā arī par pārējiem pakalpojumiem, kas bija paredzēti veiksmīga un kvalitatīva projekta norisei.

             Poļu partneriem, vīrusa draudu dēļ, atkrita liela daļa dalībnieku un līdz pēdējai dienai BJC “Dari Vari” projekta menedžeris nezināja cik dalībnieku gaidīt no Polijas, jo arī informācija, ko saņēmām bija skopa, izmaiņas ieviesās arī Lietuviešu un Igauņu partneru pusē, tā kā marts ir gripas un dažādu vīrusu laiks, valstīs mainījās dalībnieki. Tā bija veiksme Latvijas komandas pusei, jo projektā varēja piedalīties 14 jaunieši un 2 līderi, lai arī pēdējā brīdī, bet grupa bija nokomplektēta tieši dienu pirms brauciena uz projektu.

             Projektā no Priekuļu puses devās 10 aktīvie jauniešu centra “Apelsīns” apmeklētāji un  4 Biedrības BJC “Dari Vari” jaunieši. Projektā tika iesaistīti jaunieši vecumā no 13-21 gadam, no kuriem lielākai daļai šī bija pirmā Ersamus+ jaunatne darbībā, pieredze.

            Otrdien, 10.03.2020., plkst. 16:30 no Liepas izbrauca busiņš ar 10 jauniešiem un 1 līderi.  Lielākajai daļai no šiem jauniešiem nebija nekādas nojautas, kas notiek šādos projektos, tikai tik cik viņa bija dzirdējuši kopīgajās tikšanās reizēs no jauniešiem ar projekta pieredzi. Visiem bija doti lielāki vai mazāki mājasdarbi, kuri jāsagatavo pirms projekta aktivitāšu sākuma, arī jauniešiem, kuri projekta aktivitātēs “ieleca” pēdējā brīdī. Tās bija spēles, “enerdžaizeri” un “Ledlauži”, visiem jauniešiem bija dots uzdevums padomāt par to kā prezentēt Latviju, kādas aktivitātes un ēdienus piedāvāt kultūras dienā, visiem bija jāpadomā par sportiskajām aktivitātēm rīta rosmju laikā, kā arī jauniešiem vēl bija laiks sagatavot savu prezentāciju, kā viņi lauž stereotipus un neiecietību, kā veicina starp paaudžu dialogus, jaunieši bija atraduši informāciju par tuvākās apkārtnes aktivitātēm kuras satuvina cilvēkus dažādās paaudzēs, ko viņi paši ir darījuši lietas labā un kā ieviest jaunas kopīgas tradīcijas. Šādu pašu informāciju un mājasdarbus darīja arī citu valstu pārstāvji. Mājasdarbs  bija  uzdots, lai veicinātu jauniešu izpratni par neiecietības rašanās iemesliem dažādu paaudžu vidū, kā arī tika rasti risinājumi, par ko runāt ar dažādām paaudzēm un kas mūs satuvina veidojot sarunas- viena no šādām metodēm ir galda spēles, kuras kopīgi spēlējot veidojas sarunas un pazūd aizspriedumi. Jaunieši projekta laikā gatavojās izstrādāt lielformāta galda spēli pansionātu iemītniekiem Līvānu alternatīvās aprūpes centram “Rožlejas”, diemžēl šiem plāniem izmaiņas ieviesa krīzes situācija ar vīrusu, un jauniešiem nebija iespēja pabeigt iesākto darbu.

           

Ierodoties hotelī visi tika sadalīti pa istabām, lielākoties istabās kopā dzīvoja dažādu tautību pārstāvji, lai jaunieši vairāk savstarpēji komunicētu un sadraudzētos.

            Latvijas pārstāvjiem, kā uzņēmējorganizācijai bija jāuzņemas saimnieku loma un jāpalīdz ar dažādiem praktiskiem darbiņiem, vakariņu galdu klāšana, 1. tikšanās apļa izveidošana visiem dalībniekiem.

            Pirmo tikšanos adīja Latvijas grupas līderis Edgars Muktupāvels, viņš uzrunāja dalībniekus, izstāstīja galvenos noteikumus un visi tika pie projekta T-krekliem, kuru dizainu kopīgā darbnīcā bija izstrādājuši Latvijas grupas jaunieši kopīgi ar @thisissmartart dizaineri Elīnu Grāvelsiņu.

            Pirmā aktivitāšu diena pienāca nemanot, un Latvijas grupa uzņēmās pienākumu novadīt 1. kopīgo rīta rosmi ar jogas un stiepšanās elementiem. Tālākajā dienas daļā jaunieši tika sadalīti 8. mix grupās, šajā variantā ģimenēs, katrā no tām pa pieciem dalībniekiem. Tā kā projekts notika Latvijā, tad katrai ģimenei bija savs Latviskais uzvārds: Kalniņu, Ozoliņu, Salmiņu, Saliņu, Vanadziņu, Eglīšu, Upīšu, Vērdiņu ģimenēs, šīm ģimenēm bija jārūpējas vienai par otru projekta laikā, kā arī katrai ģimenei bija doti dažādi uzdevumi, kas jāpilda un jāievēro projekta laikā.

            Nākošais svarīgākais uzdevums visiem sākt strādāt pie kārtības un drošības uzdevumiem projekta laikā, katra grupa sarakstīja sev svarīgākos noteikumus, kurus visiem jāievēro projekta laikā. Jaunieši apvienojās lielākās grupās un izveidoja no visu grupu iegūtajiem rezultātiem vienu kopīgu noteikumu sarakstu. Tā kā šī diena bija veltīta noteikumiem, projekta aktivitāšu plāna izklāstam, atrašanās vietas iepazīšanai, tad pēc aktivitātēm iekštelpās jaunieši devās izpētīt Līvānu pilsētu, iepazīties ar svarīgākajām un skaistākajām vietām, kā arī kur atrodas projekta aktivitāšu realizēšanas vietas, tuvākie veikali, lai brīvajā brīdī varētu nopirkt kādu suvenīru. Diena tuvojās noslēgumam un atgriežoties viesnīcā jauniešiem tika izdalītas kladītes, pildspalvas un zīmuļi. Klades projekta laikā bija jāveido kā dienasgrāmatas, katru projekta vakaru tajā bija jāveic savas piezīmes, kā arī jāizpilda dažādi mainīgi vakara uzdevumi, un katrai projekta ģimenei bija jāizpilda vakara uzdevums un pirmajam vakaram tas bija, teātra skečs, kur jauniešiem bija jāiziet no savas komforta zonas un kopīgi jāizdomā kā parādīt neiecietību un stereotipu laušanu sabiedrībā, protams sākās pirmie strīdi un nepatika pret uzdevumu, jo jaunieši vēl viens otru tik labi nepazina, bija bail par savām angļu valodas zināšanām, un bailes no tā ka netiks pareizi saprasti, līderiem atlika vien skaidrot un mierināt, pēc vakariņām nacionālo grupu un pēc tam līderu sapulcēm visi pulcējās, lai prezentētu savus uzdevumus, visas ģimenes uzdevumu bija izpildījuši. Ģimenes uzdevumus gatavoja visu doto laiku, dažas ģimenes atrada kopīgu valodu pēc strīdiem un izpildījušas uzdevumu pēdējās minūtēs.

            Otrā projekta aktivitāšu diena bija veltīta iepazīšanās spēlēm, kurās jaunieši vairāk sāka sarunāties viens ar otru caur dialoga veicināšanas aktivitātēm, caur mākslinieciskām un radošām aktivitātēm, iepazina viens otra izskatu, caur sportiskām aktivitātēm mācījās draudzēties un rēķināties viena ar otra spējām. Vakarā refleksijas laikā  visiem bija jāvelta laiks sev un vakara uzdevuma laiks bija jāvelta, lai sagatavotu deju kurā visiem ir vienlīdzīgas iespējas sevi pierādīt un parādīt, bija atļauts ģimenēm arī apvienoties vienā dejā. Šajā vakarā visi kopīgi apvienojās Mazo putniņu dejā, un Just Dance kustībās, kas pārauga kārtīgā dejošanā visa vakara gaitā līdz vēlam vakaram!

          

  Trešā diena iesākās ar stresu, kas lika mainīt dienas plānus, tika paziņots par situāciju Polijā, Lietuvā, Igaunijā un Latvijā par skolu slēgšanu vīrusa dēļ un dažādu pasākumu ierobežošanu. Kamēr Līderi noskaidroja situāciju, jaunieši veltīja laiku dažādiem enerdžaizeriem, lai vēlāk uzsāktu nacionālās dienas, valstu prezentācijas, katra valsts bija sagatavojusi, dažādus priekšnesumus un aktivitātes, prezentācijas par valsti, īsfilmas par vēsturi un citiem faktiem, jauniešiem ļoti patika Latvijas un Igaunijas Kahoot jautājumu un atbilžu spēles, kurā varēja vinnēt garšīgas balvas, un Poļu komandu spēli, kurā jaunieši ieguva suvenīrus, Latvijas un Igaunijas pārstāvji bija sagatavojuši nelielas rotaļas, Poļu komanda novadīja dejas “Polonēzes” nodarbību!

Vislielāko sajūsmu izsauca Lietuvas komandas sagatavotais muzikālais priekšnesums, un tautu dejas! Šī diena bija tik intensīva un aizraujoša, ka ievilkās līdz vakariņām kopējā vakara stunda tika pavadīta bez vakara uzdevumiem, bet jaunieši pavadīja kopīgi spēlējot spēles un draudzējoties mierīgākā gaisotnē.

            Ceturtās dienas rīts sākās ar rīta vingrošanu, brokastīm, enerdžaizeru un radošo darbnīcu, kurā jaunieši sāka veidot lielformāta UNO spēļu kārtis pansionāta iemītniekiem, diemžēl projekta laikā uzzinājām, ka pansionātā ir izsludināta karantīna un netiksim tajā ielaisti, bet spēli nodosim pansionāta atbildīgajām personām. Visi aktīvi strādāja, lai kārtis iznāktu pēc iespējas skaistākas, un nekas neliecināja par briestošo krīzes situāciju, darbs darbnīcās turpinājās intensīvi, tikmēr grupu līderi bija uzsākuši aktīvas sarunas ar savām organizācijām, jo visām dalībvalstīm tika paziņots par robežu slēgšanu, un visi aktīvi meklēja transportus un informāciju, kā tikt uz mājām. Latvijas grupas līderis un atbildīgais par projektu Edgars sazinājās gan ar Igaunijas, Lietuvas un Polijas ārlietu ministrijām, kā arī ar Lietuvas robežsardzes vadību, lai noskaidrotu, kas notiek uz robežām, kādi ir robežu šķērsošanas noteikumi. Lielu paldies jāsaka ne tikai Latvijas ārlietu ministrijas informatīvā tālruņa operatoram un sniegtajai informācijai, kas šajā krīzes situācijā palīdzēja atrast un noskaidrot nepieciešamo informāciju, bet arī visu dalībvalstu ārlietu ministriju atbildīgajām amatpersonām par laipnību, izpratni.

            Vakara sapulcē jauniešiem tika paziņota bēdīgā ziņa, ka projekts beidzas, un šis būs viņu pēdējais kopīgais vakars, lai arī jaunieši ļoti saskuma, viņi ar pilnu sparu metās iekšā pēdējā vakara uzdevumā, un katrs savā ģimenē veidoja Erasmus+, jaunatne darbībā formastērpu, daži to veltīja KOVID-19 vīrusa tērpa izstrādei, lai varētu turpināt piedalīties projektos. Ar grandiozu modes skati noslēdzās projekts, vēl bija laiks sarakstīt atvadu vēstulītes, aizpildīt dienasgrāmatu, apmainīties kontaktiem. Nevienam negribējās šķirties, negribējās pazaudēt jauniegūtos draugus, gribējās turpināt projektu!

            Piektās dienas rītā visi devās atvadīties no Poļu un Igauņu komandām. Poļi bija ieguvuši lidmašīnas biļetes, Igauņiem komandai agri no rīta bija pakaļ busiņš, asaras un atvadu vārdi, solījumi atkal tikties, pēc šķiršanās nevienam nebija garastāvoklis kaut ko darīt. Pēc pusdienām arī Lietuviešu komanda devās ceļā uz Lietuvu, Latvijas komanda palika hotelī viena, vēl bija jāveic kārtošanas darbi, jo mājās došanās notika tikai nākošajā dienā pēc pusdienām. Lai izvēdinātu galvu, sakopotu domas visa Latviešu grupa devās 2 stundu pastaigā pa Līvāniem, ārā spīdēja saulīte un tika nolemts doties uz Dubnas ieteku Daugavā, atgražoties visi noguruši aizgāja atpūsties, lai pēc tam sāktu kārtot mantas mājupceļam!

Nākošajā rītā pēc brokastīm jaunieši vēl pārbaudīja visas istabiņas un salasīja atstatās mantas, kuras vēlāk ceļos uz Igauniju un Lietuvu pie īpašniekiem kopā ar Youthpass un projekta krekliem dalībniekiem, kuri projektā ieleca pēdējā brīdī. Visas mantas tika sanestas foajē un visi Latviešu dalībnieki nosprieda, ka pašiem viņiem busiņā nepietiks vieta! Pusdienas laiks pienāca nemanot, vēl atvadu vārdi no biedrības BJC “Dari Vari” jauniešiem, kuri devās savā ceļā uz mājām, neviens no grupas neiztika bez asarām! Un tad jau ceļš mājup!

            Lai arī projekts bija īsāks nekā plānots, projekts sasniedza paredzēto mērķi, kas bija plānots katrā aktivitātes dienā. Apmēram 90% jauniešu šī bija pirmā Erasmus+ pieredze, 1. pieredze lietot angļu valodu ārpus skolas, 1. pieredze tik tuvu iepazīt citas valsts jauniešus, vēsturi un kultūru. Kā projekta vadītājiem un līderiem, bija tik patīkami katru dienu dzirdēt frāzi: “Es šodien runāju ar citiem jauniešiem angļu valodā, es nekautrējos un mēģināju!”, vai redzēt jaunieti, kurš stresā ka neko nav varējis izdarīt, spēj saņemties un atgriezties un darīt vairāk, redzēt to kā attīstās jauniešu redzesloks un paplašinās interešu loks!

            Kā attīstās sevis pasniegšanas prasmes un spēja izkāpt no savas komforta zonas, lai izdarītu to kas nepadodas vai nepatīk ikdienā, un redzēt to prieku par sevi, to pārliecības celšanos katrā jaunietī, attīstīt spēju būt tolerantam, iecietīgam! Atvērties kaut kam jaunam, nepieredzētam. Jā – arī veselīgi sevi pakritizēt un saprast savas kļūdas! Pašās beigās šķiršanās asaras un vārdi pasaka visu, kāpēc ir vajadzīgi Erasmus+ projekti jauniešiem!

Jaunieši uzdeva man un Edgaram jautājumu, kāpēc mēs veltam savu laiku un enerģiju šo projektu realizācijai, uzraudzībai, darbam ar jauniešiem, kopā ar jauniešiem rakstam un ceram, ka mūsu projekti iegūs finansējumu, lai varam realizēt šos projektus? Ko mēs no tā iegūstam? Mūsu atbilde jauniešiem bija pēdējā dienā, lūk jūsu asaras, prieks, šķiršanās skumjas un jūsu apziņa, ka vēl vēlaties piedalīties projektos, tas ir mūsu atalgojums, tas ir mūsu dzinulis ar Jums strādāt.

Vēlamies pateikt paldies:

Priekuļu novada domei un amatpersonām

Līvānu viesnīcai “Gamma” SIA “Bork” valdes loceklim Henrikam Bork-Ržečickim un viņa komandai par sapratni un izpratni šajā smagajā situācijā,

Līvānu novada domei un amatpersonām,

SIA “Jēkabpils autobusu parks”,

SIA “Gamma AD”,

Līvānu novada JIC “Kvartāls”,

Līvānu jauniešu domes pārstāvjiem

Un visiem citiem, kas palīdzēja projektam notikt!

Posted in darivari.lv | Komentāri ir izslēgtiProjekts “Kā es ietekmēju pasauli un kā pasaule ietekmē mani”

Jauniešu apmaiņas projekts „Kā es ietekmēju pasauli un kā pasaule ietekmē mani”

Pro_pasaule_logo_jsap_er

 

Apstiprināts jauniešu apmaiņas projekta “Kā es ietekmēju pasauli un kā pasaule ietekmē mani” iesniegums.

 

2019.gada decembrī Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra apstiprināja Biedrības “Bērnu un Jauniešu centrs “Dari Vari”” jauniešu apmaiņas projekta iesniegumu  „Kā es ietekmēju pasauli un kā pasaule ietekmē mani”, kas tika iesniegts programmas „Erasmus+” ietvaros.

Projektā piedalīsies 8 līderi un 32 jaunieši vecumā no 13-21 gadiem. Kopā no katras valsts projektā piedalīsies pa 10 dalībniekiem. Jaunieši ieradīsies no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un no Polijas. Projekta aktivitāšu norises laiks – no 11.03.2020 – 20.03.2020, kopā 10 dienas.

Projekta mērķis ir mazināt neiecietību sabiedrībā un veicināt sociālās iekļaušanās  un starppaaudžu dialogu sabiedrības vidū.

Šis projekts tiek rakstīts kā turpinājums iepriekšējiem, šāda veida projektiem, kas tapuši un realizēti pēdējo 2 gadu laikā, kuri parādīja projekta nozīmību gan dažādu valstu organizāciju grupu līderiem, gan jauniešiem, kuri ir izteikuši vēlmi turpināt šāda veida projektu, jo viņi ir ieraudzījuši plašāku skatījumu uz neiecietību un neeksistējošo dialogu sabiedrībā, un tas ir sniedzis lielu ieguldījumu viņu pašizaugsmē un viņi vēlas šo problēmu mazināt izmantojot galda spēles kā vienojošo faktoru, šī dialoga veicināšanā.

Projekta uzdevumi:
1. Sagatavot visus nepieciešamos mājas darbus un atbildot uz jautājumiem, kas ir balstīti uz projekta mērķi, sadarbojoties ar savas valsts līderiem un grupām;
2. Klātienes projekta laikā, darbojoties grupā, izgatavot dažādas galda spēles, kuras var izmantot dažādu paaudžu dzimumu un nacionalitāšu cilvēki;
3.Veicināt sadarbību un dialogu ar vietējām organizācijām un institūcijām, stāstot par projektu un to nepieciešamību;
4. Gatavās galda spēles izmantot dažādās institūcijās un organizācijās, tādējādi veidojot komunikāciju ar vietējo kopienu un izmantot galveno galda spēļu priekšrocību- spēlē visiem spēlētājiem ir vienādas iespējas un vienādi noteikumi, kas padara vienlīdzīgus, tādējādi veicinot dialogu ar dažādām paaudzēm un iedzīvotāju grupām;
5. Iegūt videomateriālu, to samontēt un publicēt sociālajos tīklos, lai izplatītu iegūto rezultātu un projektu nepieciešamību visā pasaulē;
6. Izvērtēt un aprakstīt iegūtās prasmes, uzlabotās spējas un jaunās zināšanas YOUTHPASS sertifikātā, izmantojot dažādas neformālās izglītības metodes;
7. Pēc atgriešanās no projekta, izplatīt projekta rezultātus vietējā kopienā un pastāstīt par Erasmus+, jaunatne darbībā projektiem, kas parāda kā, balstoties uz kopēju mērķi, savstarpēji sadarbojas dalībnieki apmaiņas projektā, kā šādos projektos ir iespējams iesaistīt vietējo kopienu un veicināt dažādu problēmu risināšanu.

Projekta apmaiņas laikā dalībnieki veidos prezentācijas par savas valsts kultūru, tradīcijām, tādējādi papildinot prasmi uzstāties un sevi prezentēt. Sevišķi šīs prasmes un kultūras iepazīšana būs nacionālajās prezentācijās, kur katras valsts dalībniekiem būs iespēja vairāk dalīties ar informāciju par savu valsti un rosināt to iepazīt vēl vairāk.

Projektā uzmanība tiks pievērsta tam, lai jaunieši mācītos valodu un nekautrētos runāt nepareizā angļu valodā, jo projekta sarunvaloda būs angļu valoda. Projekta laikā jauniešiem būs jāiemācās pieņemt citas valsts kultūru, uzvedību un savstarpēju attieksmi.

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+ „Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu.
Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

BJC „Dari Vari”

Valdes priekšsēdētājs Edgars Muktupāvels

Rīgā, 2020.gada 02.01.2020.

Posted in darivari.lv | Komentāri ir izslēgtiJauniešu apmaiņas projekts „Kā es ietekmēju pasauli un kā pasaule ietekmē mani”

“NO DIFFERENCE BETWEEN US” Erasmus+ youth in action, mobility project in Slovakia!

At the end of October 2019, from October 14 to October 18, active young people and a group leader from Priekuli Municipality and Youth organization BJC Dari Vari were invited to participate in Erasmus + Youth action, youth project in Veľké Kapušany, Slovakia. The project was organized by the Luminosus organization with the aim to investigate discrimination and prejudice in society with the participants of other countries, Latvia, Slovakia, Ukraine, and the United Kingdom.
The journey to Slovakia for the seven young people age 13-18 and the group leader started on 13 October. For some of the participants, this was the first experience traveling abroad or traveling by plane. The first stop for our team was in Warsaw, Poland, where we had to wait for the next plane to Krakow, Poland, and then continue the 5-hour journey to Veľké Kapušany, Slovakia. The adventure began when the plane to Krakow was delayed by 5 hours and the Latvian group had the chance to wander around the airport because the entrance gate to the plane changed multiple times! Young people did not panic, even though fatigue and stress did their part, everyone played the games they had taken with them and had fun visiting the souvenir shops.
961f6f18-8bbc-4ead-9802-04c7a84074e6
When the group arrived in Krakow, everyone was happy to get into the van and make their 5-hour trip through the Carpathian Mountains to the village of Veľké Kapušany, where we were all welcomed.
Tired, around 3 a.m., we arrived at the hotel where we quickly went to bed. Due to our late arrival, activities were not started in the morning, but only at 11 a.m., where without stress we could get some energy and eat late breakfast.
On Day 1, the project began with meeting the United Kingdom team and their leaders, because we were staying in the same hotel, later we were joined by the Ukrainian representatives from the other hotel. Later we found out that Ukraine’s border is only a few kilometers away from the project place.
Together we went to the office of the events of the association Luminosus, and the day continued with introduction games, which had been prepared by all the parties involved. The English representatives were surprised by the good English knowledge of the Latvian team. For many Ukrainian participants, this was their 1st experience in the use of English, in the beginning, they were shy, but by the end of the project, they started talking. It should be noted that the Ukrainian participants were the youngest representatives of the project, and this was the first experience where they had to represent themselves. The Slovak participants tried hard and managed to show themselves as leaders, they took responsibility well, to show everything and to tell everybody about themselves and the city.
On the 2nd day of the project, everyone had prepared presentations about their countries, each showed a lot of material. After the presentation of Latvia, everyone wanted to come to Latvia, enjoy our summer solstice, dance and sing songs and started to talk with leaders about the writing collaboration projects.
d62fe5aa-0ea8-40d8-90df-8105e5862718
On the third day of the project, the young people were given the opportunity to take a tour and get familiar with Slovakia’s history and culture, and to see the nearby second-largest Slovak city of Košice. The city captivated everyone with its old city and the beautiful cathedral with romantic stories about it. Stories included the charity and kind heart of the local princess, about a king who did not consider himself a superior being than his wife, also some silly stories, about a sculptor in one of the corners of the cathedral, were as rain gutters he installed a sculpture of his wife, just because of his own vile character. It should be noted that, while Latvia had low temperatures and experiencing the storms of autumn, Slovakia spoiled us with +25 degrees and sunny weather, for this reason, the musical fountains of Košice’s old city were also to be enjoyed.
On the fourth day of the project, we had prepared the homework about discrimination and prejudice in our countries, although we have different cultures, different histories, and languages, we were all united by the thought that we are all human and we are the ones who will shape the future and change old habits and stereotypes. Young people were invited to present their homework on discrimination and breaking stigmas in their home countries, each focused on the most painful topic. After the presentations, workshops took place in which young people broke stereotypes by learning different Youthpass competencies, which made it even more apparent that old customs and prejudices had to be changed, new habits and new traditions must be created and society must be built in which everyone is equal. After indoor activities, the participants had the opportunity to go to the countryside where they met a local business- beekeeper. All participants learned about bees, how to care for them, and joined workshops where they made candles. Stepping out of their comfort zone and overcoming their fears strengthened their friendship, helped each other break stereotypes and reach the project’s goal that there is no difference between us!
The fifth day started with the morning energizers and afterward, participants and group leaders went to the local park.  We created the project flag with handprints in different colors, all of them having the opportunity to express themselves and spend the final moments together before leaving. After this activity, everyone had been given a little longer free time to buy souvenirs and local goodies to bring to families. After this activity, everyone joined in together in the last reflection group, where participants were given the task of telling each other what they liked and what they had acquired during these project days.  For some young participants, this was the first time they had used English publicly and was encouraged by all groups. The last activity itself was the story about Youthpass, its distribution to participants including the skills that young people had acquired in the project, and ho they would benefit from it in the future.
Five days had gone unnoticed, and the Latvian group went home reluctantly, having to face a 5-hour journey to Krakow through the dark and foggy Carpathian mountains. After the exhausting drive and flight, we were greeted by the autumn weather in Riga, where the project members’ roads went separate ways, some remained in Riga, some went on to Livani and some went home to Priekuļi municipality!
43c9bf4f-cd39-44fa-af24-680ae846ae4c
We found new friends in the project, gained a wider view of what is discrimination and prejudice, which we now recognize and will be able to avoid in the future, as well as future project partners!
Posted in darivari.lv | Komentāri ir izslēgti“NO DIFFERENCE BETWEEN US” Erasmus+ youth in action, mobility project in Slovakia!

Aicinām pieteikt brīvprātīgā darba veicējus un organizētājus godināšanai “Gada brīvprātīgais 2019”

brivprat2

5.decembrī visā pasaulē tiks atzīmēta Starptautiskā brīvprātīgo diena. Aicinām Latvijas iedzīvotājus un organizācijas pieteikt pretendentus godināšanai “Gada brīvprātīgais 2019”, kas 30. novembrī norisināsies Rīgā. Pieteikt var brīvprātīgā darba veicējus un organizētājus, kuri devuši ievērojamu ieguldījumu sabiedrības labā laika posmā no 2018.gada 1.novembra līdz 2019.gada 31.oktobrim, kā arī brīvprātīgajiem draudzīgākās pašvaldības. Brīvprātīgo godināšanas mērķis ir veicināt Latvijas iedzīvotāju interesi par brīvprātīgo darbu un sekmēt gan dažāda vecuma cilvēku, gan organizāciju iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā. Latvijā godināšana notiks jau sesto gadu.

Izvirzīt godināšanai “Gada brīvprātīgais 2019” labākos brīvprātīgā darba veicējus vai organizētājus var jebkurš Latvijas iedzīvotājs, nevalstiskā organizācija, valsts vai pašvaldību iestāde. Kandidāts jāpiesaka līdz 2019.gada 28.oktobrim, tiešsaistē aizpildot pieteikuma anketu, kas pieejama tīmekļa vietnē www.brivpratigie.lv/lv/godinasana. Portālā brivpratigie.lv pieejams arī godināšanas nolikums. Katram iesniedzējam tiks nosūtīts apstiprinājums par pieteikuma saņemšanu.

Brīvprātīgā darba veicēju un organizētāju godināšanu “Gada brīvprātīgais 2019” rīko Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar Labklājības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļu, Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldi, Latvijas Jaunatnes padomi, Valmieras novada fondu, Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamentu. Pieteikumus vērtēs organizatoru veidota žūrija, kas noteiks, kuri brīvprātīgā darba veicēji un organizētāji šogad saņems Goda zīmes. Nominanti tiks personīgi ielūgti uz svinīgo godināšanu 30.novembrī Rīgā.

Pērn svinīgajā godināšanā “Gada brīvprātīgais 2018” goda zīmi saņēma Daiga Andersone par darbu Latvijas Sarkanā Krusta Kokneses novada Bebru nodaļā, Ilona Ceicāne, kas savā brīvajā laikā darbojas sociālās rehabilitācijas centrā “Ratnieki” un biedrībā “Bona Fide Latvia”, Indra Lodziņa, kura kopā ar Rīgas sociālās aprūpes centra “Mežciems” iedzīvotājiem apgūst vienu no paraolimpisko sacensību veidiem, Liāna Priede  par aktīvu darbību biedrībā “Latvijas Samariešu apvienība”, Rīgas Vecās Svētās Ģertrūdes Evaņģēliski luteriskā draudzē, Dziesmu un deju svētkos, Rīgas maratonā, kā arī dzīvnieku patversmē, Toms Veiss par aktīvo brīvprātīgo darbu Cēsu novada Jauniešu mājā. Par atsaucīgu darbu un atbalstu cilvēkiem pēc saslimšanas tika godināta Insultu pārcietušo cilvēku un viņu radinieku psiholoģiskā atbalsta biedrība „Vigor” un biedrības brīvprātīgā Valentīna Ņičigovska. “Gada brīvprātīgais 2018” goda zīmi saņēma arī Jelgavas un Liepājas pašvaldības.

Video stāsti par katra “Gada brīvprātīgais 2018” titula saņēmēju un viņa veikumu sabiedrības labā, kā arī attēli no godināšanas ceremonijas atrodami brivpratigie.lv FaceBook lapā.

==============================================================

Brīvprātīgo godināšana
“GADA BRĪVPRĀTĪGAIS 2019”

NOLIKUMS

I Vispārīgie jautājumi

 1. Brīvprātīgā darba veicēju un brīvprātīgā darba organizētāju godināšanas mērķis ir veicināt Latvijas iedzīvotāju interesi par brīvprātīgo darbu un sekmēt brīvprātīgā darba veicēju un brīvprātīgā darba organizētāju iesaistīšanos brīvprātīgā darba veikšanā un organizēšanā. Godināšana ir ikgadējs notikums gada nogalē.
 2. Godināšanu rīko Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA), sadarbībā ar Labklājības ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļu, Jelgavas pilsētas domes administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldi, Latvijas Jaunatnes padomi, Valmieras novada fondu, Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamentu (turpmāk – Organizatori). Organizatori katru gadu var mainīties.
 3. Brīvprātīgais darbs šī nolikuma izpratnē ir organizēts, uz labas gribas pamata veikts fiziskās personas fizisks vai intelektuāls bezatlīdzības darbs sabiedrības labā. Brīvprātīgais darbs ir visā pasaulē atzīts un populārs veids, kā iedzīvotāji pēc savas gribas, bez finansiālas ieinteresētības iesaistās sabiedriskajā dzīvē – uzlabo un pārveido savu un apkārtējo dzīves kvalitāti. Brīvprātīgo darbu var veikt dažādās dzīves jomās – sociālā aprūpe un veselības aizsardzība, vietējās kopienas problēmu risināšana, vides aizsardzība, dzīvnieku aprūpe, izglītība, sports, kultūra u. c. Brīvprātīgo darbs var būt dažu stundu, vienas vai vairāku dienu, nedēļu vai mēnešu aktivitāte. Darbu var veikt klātienē vai neklātienē, piemēram, arī kā e – brīvprātīgo darbu. Brīvprātīgais darbs var būt veikts gan Latvijā, gan ārpus Latvijas robežām.
 4. Paziņojums par godināšanas nosacījumiem tiek publicēts brīvprātīgā darba platformā brivpratigie.lv, kā arī citās Organizatoru mājaslapās.

II Dalībnieki

 1. Brīvprātīgā darba veicēji un brīvprātīgā darba organizētāji no visas Latvijas – godināšanai izvirzītie kandidāti, par kuriem aizpildīts pieteikums.
 2. Godināšanai var tikt izvirzīts ikviens:
  • brīvprātīgā darba veicējs – persona no 13 gadu vecuma, neatkarīgi no dzimuma un citiem sociāliem, fiziskiem un ģeogrāfiskiem nosacījumiem;
  • brīvprātīgā darba organizētājs – biedrības un nodibinājumi, tajā skaitā arodbiedrības un to apvienības, valsts un pašvaldību iestādes, politiskās partijas un to apvienības.

III Pieteikšanās noteikumi

 1. Pieteikumu var iesniegt jebkura fiziska vai juridiska persona, kā arī publiska persona.
 2. Brīvprātīgajam darbam jābūt veiktam vai organizētam laika posmā no 2018. gada novembra līdz 2019. gada 28. oktobrim.

IV Pieteikumu iesniegšanas kārtība

 1. Pieteikums jāiesniedz līdz 2019. gada 28. oktobrim (ieskaitot).
 2. Vienā anketā aizpildāms un iesūtāms pieteikums par vienu brīvprātīgā darba veicēju vai brīvprātīgā darba organizētāju.
 3. Pieteikums ir iesniedzams šādos veidos:
  • aizpildīt un nosūtīt pieteikuma anketu tiešsaistē interneta vietnē “brivpratigie.lv/lv/godinasana”. Maksimālais teksta apjoms – 4000 zīmes;
  • izņēmuma gadījumā var aizpildīt pieteikuma anketu Word formātā un nosūtīt to uz e-pastu – info@brivpratigie.lv. Maksimālais anketas apjoms – divas A4 formāta lapas.
 4. Katram pieteikuma iesniedzējam tiks nosūtīts apstiprinājums par pieteikuma saņemšanu.
 5. Organizatoriem ir tiesības izmantot pieteikumā iekļauto tekstu un sniegto informāciju pieteikumu vērtēšanas procesā.

V Pieteikumu vērtēšana

 1. Pieteikumus vērtē Organizatoru NVA izveidota žūrija, ne mazāk kā piecu locekļu sastāvā. Pieteikumu vērtēšana norit divās kārtās. Pieteikumi pirmās kārtas vērtēšanai tiek sadalīti proporcionāli pieteikumu un Organizatoru skaitam, kā arī to reģionālajam pārklājumam. Otrajai kārtai katrs žūrijas loceklis izvirza vismaz 5 (piecus) un ne vairāk kā 10 (desmit) pieteikumus (skaits atkarīgs no kopējā pieteikuma skaita). Otrajai kārtai noslēdzoties, tiek izvēlēti pretendenti godināšanai. Pretendenti, kuri tiek izvirzīti godināšanai, tiek izvēlēti, žūrijas locekļiem otrās kārtās izvirzītos pieteikumus kopīgi izvērtējot klātienē.
 2. Kritēriji, pēc kādiem Organizatoru izveidota žūrija vērtē pieteikumus par brīvprātīgā darba veicējiem, ir šādi:
  • veiktā brīvprātīgā darba nozīme sabiedrības vai kāda cilvēka dzīvē;
  • brīvprātīgā darba veicēja esošo un iegūto prasmju izmantošana;
  • veiktā brīvprātīgā darba apjoms (regularitāte, stundu skaits u.c.);
  • veiktā brīvprātīgā darba ietekme uz brīvprātīgo darba prestižu (citu motivēšana, aktīva brīvprātīgo darba popularizēšana, veiktā darba atpazīstamība sabiedrībā, publicitāte – raksti, ziņas, plakāti, raidījumi, sociālie mediji);
  • īpaši nopelni brīvprātīgā darba veicināšanā un atbalstīšanā.
 3. Kritēriji, pēc kādiem Organizatoru izveidota žūrija vērtē pieteikumus par brīvprātīgā darba organizētājiem, ir šādi:
  • brīvprātīgā darba organizētāja un tā brīvprātīgo nozīme sabiedrības vai kāda cilvēka dzīvē;
  • brīvprātīgā darba organizētāja izstrādātā sistēma vai vadlīnijas brīvprātīgo iesaistei (atlase, apmācības, motivēšana u.c.), kā arī atbalsta instrumenti brīvprātīgā darba veicināšanai un popularizēšanai;
  • brīvprātīgo izaugsmes iespējas (apmācības, pārkvalificēšanās iespējas, rūpes par prasmju attīstību);
  • brīvprātīgā darba organizētāja aktivitātes un pasākumi brīvprātīgā darba popularizēšanai un atpazīstamībai (publicitāte – raksti, ziņas, plakāti, raidījumi, sociālie mediji);
  • brīvprātīgo skaits un viņu iesaiste.
 4. Žūrija, izvērtējot pieteikumus, izveido vairākas nominācijas, kādās brīvprātīgā darba veicēji un brīvprātīgā darba organizētāji tiks godināti.
 5. Pieteikumu iesniedzēji un godināšanai izvirzītie brīvprātīgā darba veicēji un brīvprātīgā darba organizētāji tiek aicināti piedalīties godināšanas ceremonijas norisē, nosūtot uzaicinājumu elektroniskā veidā. Nomināciju ieguvēji saņem īpašo goda zīmi “Gada brīvprātīgais 2019” un citas balvas godināšanas laikā.
 6. Organizatoriem, kopīgi vienojoties, ir tiesības grozīt šā nolikuma noteikumus un balvu fondu jebkurā laikā. Par šā nolikuma grozījumiem tiek paziņots brīvprātīgā darba platformā “brivpratigie.lv” un tie ir spēkā no to publicēšanas datuma.
 7. Piešķirtās balvas nevar saņemt naudas izteiksmē.

VI Brīvprātīgā darba veicēju un organizētāju godināšana

 1. Brīvprātīgā darba veicēju un brīvprātīgā darba organizētāju godināšana notiek 2019. gada 30. novembrī, Rīgā.
 2. Godināšanas norises laikā tiks rādīti īpaši veidoti video stāsti par nominācijai izvirzītajiem brīvprātīgā darba veicējiem un brīvprātīgā darba organizētājiem. Godināšanai veidoti video stāsti par nominācijai izvirzītajiem brīvprātīgā darba veicējiem tiks rādīti, ja būs saņemta brīvprātīgā darba veicēja rakstveida atļauja.
 3. Godināšanas norises laikā rādītie video un informatīva rakstura materiāli (teksts, fotogrāfijas, audiovizuālie materiāli u.c.) tiks publicēti mājaslapā brivpratigie.lv, ja būs saņemta brīvprātīgā darba veicēju rakstveida atļauja.
Posted in darivari.lv | Komentāri ir izslēgtiAicinām pieteikt brīvprātīgā darba veicējus un organizētājus godināšanai “Gada brīvprātīgais 2019”

Ziemassvētku kartiņu zīmējumu konkurss

“Dari Vari” izsludina apsveikuma kartiņu konkursu Ziemassvētkiem.

Z_svetki

Noteikumi:

1) Konkursa dalībnieks ir bērns vai jaunietis vecumā no 10-18 gadiem, 

2) Vecāku rakstveida piekrišana tam, ka bērns drīkst piedalīties konkursā un tam, ka uzvarētāja gadījumā atļauts viņa foto publicēt sociālajos tīklos un mūsu mājas lapā. Piekrišana rakstāma ar roku brīvā formā.

3) Zīmējumu iesniegšanas termiņš – līdz 30.11.2018 plkst.24:00 – elektroniski uz e-pastu info@darivari.lv. Zīmējumam jābūt ar labu ieskanēšanas kvalitāti, to var iesniegt arī kā fotogrāfiju.

Visas saņemtās kartiņas tiks publicētas biedrības facebook lapā, un kartiņa, kura būs saņēmusi visvairāk LIKE, tiks atzīta par labāko.

Balva uzvarētājam – dāvanu karte 20 EUR vērtībā grāmatu veikalā.

Dari Vari

02.11.2018

Posted in darivari.lv | Komentāri ir izslēgtiZiemassvētku kartiņu zīmējumu konkurss

Jauniešu apmaiņas projekts “Tu un pasaule ap tevi” Līvānos 20.-29.oktobrī

tu_un_pasaule

Apstiprināts jauniešu apmaiņas projekta „TU UN PASAULE AP TEVI” iesniegums.

2018.gada jūlijā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra apstiprināja Biedrības “Bērnu un Jauniešu centrs “Dari Vari”” jauniešu apmaiņas projekta iesniegumu  „Tu un pasaule ap tevi”, kas tika iesniegts programmas „Erasmus+” ietvaros.

Projekta galvenā tēma ir veicināt  jauniešu līdzdalību sabiedriskajā un politiskajā dzīvē, komunikācija, ikdienas dzīves dažādošana, kā arī savu zināšanu pilnveidošana, valodas pilnveidošana un citu valstu kultūras izzināšana dažādās Eiropas valstīs. Mūsu Biedrībai šis ir piektais projekts, kas šoreiz tiks īstenots Līvānos.

Projektā piedalīsies 8 līderi un 32 jaunieši vecumā no 13-18 gadiem. Kopā no katras valsts projektā piedalīsies pa 10 dalībniekiem. Jaunieši ieradīsies no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un no Polijas. Projekta norises laiks – no 20.10.2018 – 29.10.2018, kopā 10 dienas.

Projekta mērķi ir:

Aktivizēt jauniešus, kuriem ir mazāk iespēju parādīt savas prasmes un talantu, caur to veicinot pārējo jauniešu vēlmi iziet no savas ierastās komforta zonas, veidojot neformālās izglītības metodes. Radot vēlmi radīt kopīgu vidi neformālajai videi, iepazīt citu valstu kultūru, kā arī svešvalodu prasmju uzlabošana, dalīšanās savā pieredzē par neformālo izglītību, kā arī izzināt citu jauniešu pieredzes izzināšana un kopīgu ideju ģenerēšana.

Projekta uzdevumi:

 • Radināt jauniešus uzņemties iniciatīvu, aizstāvēt savas intereses un nestāvēt malā, vērojot ko dara citi, bet rīkoties pašiem.
 • Radīt jauniešiem vidi, kur viņi varēs komunicēt ar citu valstu jauniešiem reālajā dzīvē, ne tikai sociālajos tīklos, dalīties savās zināšanās un mācīties vienam no otra.
 • Atrast vienādo un atšķirīgo, darot vienu un to pašu, un atrast vēl kādu citu alternatīvu šī mērķa sasniegšanai.
 • Būt radošiem un nebaidīties izteikt savu viedokli un idejas.
 • Uzaicināt vietējos iedzīvotājus uz metožu prezentāciju, radīt vidi neformālās izglītības metožu radīšanas iespējām.
 • Izzināt katru valsti prezentāciju laikā.

Projekta apmaiņas laikā dalībnieki veidos prezentācijas par savas valsts kultūru, tradīcijām, tādējādi papildinot prasmi uzstāties un sevi prezentēt. Sevišķi šīs prasmes un kultūras iepazīšana būs nacionālajās prezentācijās, kur katras valsts dalībniekiem būs iespēja vairāk dalīties ar informāciju par savu valsti un rosināt to iepazīt vēl vairāk.

Projektā uzmanība tiks pievērsta tam, lai jaunieši mācītos valodu un nekautrētos runāt nepareizā angļu valodā, jo projekta sarunvaloda būs angļu valoda. Projekta laikā jauniešiem būs jāiemācās pieņemt citas valsts kultūru, uzvedību un savstarpēju attieksmi.

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas “Erasmus+ „Jaunatne darbībā”, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu.
Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

BJC „Dari Vari”

Valdes priekšsēdētājs Edgars Muktupāvels

Rīgā, 2018.gada 18.oktobrī.

 

Posted in darivari.lv | Komentāri ir izslēgtiJauniešu apmaiņas projekts “Tu un pasaule ap tevi” Līvānos 20.-29.oktobrī

ReGeneration2030 Ālandu salās

Biedrības BJC “Dari Vari” Valdes priekšsēdētājs Edgars Muktupāvels (arī LJP Valdes loceklis) kopā ar biedrības “Latvijas jaunatnes padome” (LJP) prezidentu Emīlu Anškenu laikā no 17.-19.augustam piedalās konferencē “ReGeneration2030” Ālandu salās (Mariehamm, Somija).

Konferences (samita) dalībnieki kopā izveidos manifestu par risinājumiem un vēstījumiem, kas vēlāk tiks apspriesti ar politiķiem un svarīgām sabiedrības iesaistītajām pusēm. Manifests būs pamats, lai izveidotu nepārtrauktu rīcības plānu, lai sasniegtu 2030.gada darba kārtības 12.mērķi – rīcības plānu, kas neaprobežojas tikai ar augstākā līmeņa sanāksmēm, bet kas turpinās visu gadu un kurā visi sabiedrības locekļi var iesaistīties.

Pēc samita, kad tiks pieņemts rīcības plāns, dalībnieki organizēs saistošus pasākumus savās valstīs un reģionos, lai iesaistītu vietējos iedzīvotājus, lai vietējā līmenī turpinātu stiprināt kustību 12.mērķa sasniegšanai.
Samitā piedalās Dānijas, Igaunijas, Farēru salu, Somijas, Vācijas, Grenlandes, Islandes, Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Polijas, Krievijas, Zviedrijas un Ālandu salu jaunatnes organizāciju pārstāvji.

Galvenā augstākā līmeņa sanāksmes tēma 2018.gadā ir ANO 2030.gada programmas “Ilgtspējīgs patēriņš un ražošanas modeļi” 12. mērķis. Ir svarīgi, lai mēs izceltu problēmas mūsdienu ražošanas un patēriņa modeļos un radītu labākus apstākļus starppaaudžu dialogam, lai sasniegtu ilgtspējīgāku dzīvesveidu.

BJC “Dari Vari”

Posted in darivari.lv | Komentāri ir izslēgtiReGeneration2030 Ālandu salās

E.Muktupāvels – projektā Spānijā

Laikā no 2018.gada 15.jūlija līdz 22.jūlijam BJC “Dari Vari” valdes priekšsēdētājs Edgars Muktupāvels viesojās Spānijā, ciematā Numancia de la Sagra, kur kopā ar citiem jauniešiem no Latvijas piedalījās Erasmus+ projektā “Here I am” – “Te nu es esmu”.

Spanija

Projekta laikā tika iegūti jauni draugi, kā arī jaunas idejas Erasmus+ projektiem Latvijā.

BJC “Dari Vari”
Posted in darivari.lv | Komentāri ir izslēgtiE.Muktupāvels – projektā Spānijā