top of page

Rekvizīti

Biedrība “Jauniešu centrs “Dari Vari””

Reģistrācijas numurs: 40008217971

Reģistrācijas datums: 05.12.2013.

Juridiskā adrese: Rīga, Slokas iela 205 - 58

 Norēķinu konti bankā:

AS “SWEDBANK”

LV66 HABA 0551 0378 6559 2

bankas kods: HABA LV22

AS "SEB banka"
LV46 UNLA 0055 0022 1824 3

bankas kods: UNLA LV2X

Mēs būsim pateicīgi un priecīgi par katru ziedojumu bērniem un jauniešiem!

bottom of page