Rekvizīti

Biedrība “Bērnu un jauniešu centrs “Dari Vari””

Reģistrācijas numurs: 40008217971

Reģistrācijas datums: 05.12.2013.

Juridiskā adrese: Andromedas gatvē 2-55, Rīgā, LV-1084

 Norēķinu konti bankā:

AS “SWEDBANK”

LV66 HABA 0551 0378 6559 2

bankas kods: HABA LV22

AS "SEB banka"
LV46 UNLA 0055 0022 1824 3

bankas kods: UNLA LV2X

Mēs būsim pateicīgi un priecīgi par katru ziedojumu bērniem un jauniešiem!

Biedrības mērķi:
1. Lauku un pilsētu iedzīvotāju līdzdalība savas dzīves kvalitātes uzlabošanas veicināšanā.
2. Veselīga dzīvesveida organizēšana, aktīvā tūrisma, kultūras un neformālās izglītības pasākumu organizēšana.
3. Kultūrvēsturiskā mantojuma izkopšana un saglabāšana.
4. Jauniešu un bērnu iniciatīvas veicināšana.
5. Jauniešu līdzdalības veicināšana lēmumu pieņemšanā.
6. Jauniešu un bērnu iesaistīšana sabiedriskajā dzīvē.
7. Bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana.
8. Brīvprātīgais darbs.​​

Biedrība lūdz jauniešus piedalīties Biedrības rīkotajos pasākumos,

piedāvāt un iesniegt savas idejas un piedalīties to realizācijā.

Kopš 2021.gada 3.maija Biedrībai ir Sabiedriskā labuma organizācija statuss (22.04.2021. Lēmums Nr.32.6/8.71/13197) šādās jomās:

1. Labdarība.   
2. Cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība.   
3. Kultūras veicināšana.  
4. Pilsoniskas sabiedrības attīstība.    
5. Sporta atbalstīšana.    
6. Sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu, sociālās labklājības celšana. 

Par biedrības “Bērnu un jauniešu centrs “Dari Vari” biedru var kļūt jebkurš,

kas ir ieinteresēts biedrības mērķu sasniegšanā un biedrības darbības atbalstīšanā.


Lai kļūtu par biedrības biedru, jāizpilda pieteikuma anketa.

Pēc iesnieguma saņemšanas biedrības valde to izskatīs divu nedēļu laikā.