top of page

Projekti

Jauniešu aktivitātes Darām kopā

Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds” 

Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem

pasākums Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem

“Līdz -> Jaunietim”

Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam konkursa “Atbalsts iniciatīvām jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā” projektiem

Es tev, tu man!

Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam atklātā projektu konkursa “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā” projektiem

Darām kopā

Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “NVO fonds”

(2022.gada 1.janvāris līdz 2022.gadam 31.oktobrim)

Sadraudzības bumba 2022

Brīvā laika aktivitāšu projekts

(2022. gada 15. jūnijs līdz 2022. gada 31. augustam)

bottom of page