top of page

Es tev, Tu man!

Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam atklātā projektu konkursa “Atbalsts jaunatnes organizāciju darbībai, to iniciatīvām jauniešu līdzdalības veicināšanai un iekļaušanai sabiedrībā” projektiem

Projekta mērķis

ir nodrošināt ilgtspējīgu biedrības “Dari Vari” darbību un turpināt darbu pie spēcīgas pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas veidošanas Latvijā.

Projekta uzdevumi

  1. Nodrošināt organizācijas “Dari Vari” kapacitātes stiprināšanu ilgtspējīgai darbībai.

  2. Nodrošināt pilsoniskās sabiedrības aktivitātes Rīgas bērniem un jauniešiem no sociālā riska grupām, sekmējot spēcīgas pilsoniskās sabiedrības un demokrātijas veidošanu Latvijā.

Mērķa  grupa un galvenās aktivitātes

Organizācijas primārā mērķa grupa ir bērnu nama audzēkņi (>300 bērnu nama audzēkņi) 13-25 gadu vecumā, no sociālā riska grupām, tajā skaitā jaunieši ar ierobežotām iespējām: maznodrošinātām, trūcīgām ģimenēm, jaunieši no nepilnām ģimenēm, NEET (jaunieši, kas nestrādā nemācās), jauniešiem ar veselības problēmām, ar mācību traucējumiem, ar invaliditāti, psihiskiem traucējumiem, bez vecāku gādības palikušiem jauniešiem.

Otra mērķa grupa šī projekta ietvaros ar kuru plānojam turpināt sadarbību ir 2 valsts sociālās aprūpes centriem senioriem -“Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs”, Rīgas sociālās aprūpes centrā “Gaiļezers, kuros plānojam rīkot regulāras jauniešu brīvprātīgās aktivitātes, senioru ikdienas dažādošanai, vientulības mazināšanai un solidaritātes vairošanai.

Projekta aktivitātes dos iespēju sniegt ieguldījumu senioru dzīves kvalitātes uzlabošanā, gan jauniešiem pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku un attīstīt prasmes līdzcietībā, pilsoniskajā līdzdalībā, plānošanā un aktivitāšu realizācijā, tādējādi sekmējot sociālo atbildību kopienā dažādu sociālo grupu starpā. Pirms pandēmijas aizsāktās tradīcijas novērtēja abu pušu mērķa grupas, jo tas deva iespēju sajust kopības sajūtu, rūpes un piederību vienotai kopienai. Ierobežojumu dēļ Ziemassvētkos biedrības brīvprātīgie jaunieši senioriem sagatavoja pašu ceptas piparkūkas un ierakstīja video sveicienu ar priekšnesumiem.

bottom of page