Mūsu LŪGUMS deputātiem

Šogad 5.decembrī mēs kļūstam gadu veci. Tāpēc uzdrošinājāmies Vecpiebalgas novada deputātiem lūgt finansiālu palīdzību, lai varētu turpināt iesāktos darbus.

Zemāk – BJC “Dari Vari” iesniegums deputātiem.

 

IESNIEGUMS

Taurenē

30.10.2014  Nr.01-17

Vecpiebalgas novada domes priekšsēdētājai Cien.Ellai Frīdvaldes Andersones kdzei

Vecpiebalgas novada domes Finanšu komitejai

Vecpiebalgas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejai

Vecpiebalgas novada domes izpilddirektoram God.Hugo Dukša kungam

 

 Par mērķdotāciju Bērnu un jauniešu centram „Dari Vari”

 

Godātie deputāti!

Kā jums zināms, kopš 2013.gada decembra Taurenē darbojas Bērnu un jauniešu centrs „Dari Vari”, kas izveidots biedrības statusā. Visa Centra darbība balstās tikai uz atsevišķu Taurenes pagasta iedzīvotāju iniciatīvu un pateicoties Vecpiebalgas novada domei, kura piešķīra telpas Centra vajadzībām.

Šī nepilna gada laikā esam pierādījuši, ka spējam ieinteresēt gan bērnus, gan arī jauniešus saturīgā laika pavadīšanā Centrā, tādējādi palīdzot bērniem un jauniešiem apgūt dažādas jaunas prasmes, pilnveidot sevi, iekļauties sabiedrībā. Mūsu Centra darbību atzinīgi vērtē Taurenes un Dzērbenes pagastu skolnieku vecāki, jo viņu bērniem ir dota iespēja daļu sava brīvā laika pavadīt saturīgi un lietderīgi.

Diemžēl, Centra finansiālā situācija ir ļoti bēdīga, faktiski tā līdzinās nullei. Jebkurš pasākums, ko bērniem organizē Centrs, var notikt tikai pateicoties dažiem Taurenes uzņēmējiem – SIA „ADZA”, SIA „Āboliņkalns”, SIA „Taurenes aptieka”.

Biedrības biedru naudas nespēj nosegt pat simbolisko nomas maksu par telpām un par lidlauka izmantošanu.

BJC „Dari Vari” Valde ir sagatavojusi aktivitāšu plānu 2015.gadam, taču ar nožēlu jāatzīst, ka bez finansiālas palīdzības šo plānu īstenot neizdosies. Ir izveidojusies kritiska situācija arī ar ikdienas administratoru Centrā, kurš pieskata bērnus, seko līdzi kārtībai Centrā un tādējādi nodrošina bērniem drošus apstākļus. Nodarbinātības valsts aģentūras projekts, kura ietvaros 4 jaunietes veica šos pienākumus, 2014.gada oktobrī beidzas.

Ņemot vērā visu augstāk minēto, BJC „Dari Vari” valde vēršas pie Vecpiebalgas novada deputātiem ar šo Iesniegumu par mērķdotāciju Centram uz 2015.gadu.

Mēs vēlamies lūgt piešķirt mērķdotāciju vismaz viena darbinieka slodzes apmērā, lai nodrošinātu administratora – dežuranta darbu Centrā. Nepieciešamais finanšu aprēķins – pielikumā.

Tāpat mēs vēlamies lūgt piešķirt mērķdotāciju konkrētiem pasākumiem, kuri 2015.gadā ieplānoti Taurenes pagasta un Dzērbenes pagasta bērniem un jauniešiem. Plānoto pasākumu saraksts un nepieciešamā finansējuma apjoms – pielikumā.

Godātie deputāti!

Mūsu bērni ir mūsu un visas valsts nākotne.

BJC „Dari Vari” valde lūdz Jūs būt atsaucīgiem, izskatīt šo Iesniegumu un iespēju robežās Vecpiebalgas novada budžetā 2015.gadam paredzēt mērķdotāciju 7500 EUR apmērā Bērnu un jauniešu centram „Dari Vari”.

Mēs sniegsim pārskatu par katru iztērēto novada domes budžeta centu, ja deputāti būs labvēlīgi un atvēlēs šo niecīgo summu novada bērniem un jauniešiem.

Jau iepriekš pateicamies Jums par atsaucību, par izpratni un par finansiālu palīdzību.

 

Patiesā cieņā,

BJC „Dari Vari”

Valdes locekļi  Edgars Muktupāvels

Ivars Žagars

 

Aprēķins vienas slodzes darbiniekam – administratoram – dežurantam

Summa (EUR) Daudzums Kopsumma (EUR)
Atalgojums – 1 štata vienība 400.00 12 mēneši 4800.00
Darba devēja valsts sociālās obligātās apdrošināšanas iemaksas 23.59% 94.36 12 mēneši 1132.32
Kopā atalgojums un sociālais nodoklis 5932.32
2015.gada pasākumu realizācijai 1567.68
Kopā 7500.00

 Pasākumu atšifrējums:

Pasākums Plānotais pasākuma laiks Nepieciešamie materiāli, citi izdevumi Summa (EUR)
Ziemas sporta spēles 2015 janvāris Apbalvošana 130.00
Diplomi 8.00
Radošā darbnīca 2015 janvāris Kreppapīrs 10.00
Līme 6.00
Krāsas 23.00
Plastilīns 16.00
Zīmēšanas bloki 16.21
Audums 35.00
Diegi 7.00
Dzija 45.00
BJC “Dari Vari” gada jubilejas pasākums 2015 janvāris Biedrības līdzekļi
Karaoke 2015 janvāris Biedrības līdzekļi
Galda tenisa turnīrs 2015 februāris Apbalvošana 65.00
Valentīna dienas svinības 2015 februāris Biedrības līdzekļi
Sadarbības brauciens uz Madonu, 15 bērni 2015 februāris Ceļa izdevumi 85.00
Novusa turnīrs 2015 marts Apbalvošana 65.00
Dejas uz paklāja 2015 marts Biedrības līdzekļi
Foto izstādes izgatavošana 2015 aprīlis Fotogrāfiju izgatavošana 60.00
“Lielā Talka” 2015 aprīlis Zupas pagatavošana 15.00
Sadarbības brauciens uz Priekuļiem, 15 bērni 2015 aprīlis Ceļa izdevumi 65.00
Muzeja nakts izstāde 2015 maijs Izstādes izvietošana 25.00
Gatavošanās pļaušanas sacensībām 2015 maijs Biedrības līdzekļi
“Tauru kauss 2015” 2015 jūnijs-septembris Apbalvošana 45.00
Vasaras nometne 5 novadi “Radoša darbnīca” 2015 jūlijs Ceļa izdevumi 70.00
Materiāli nometnei 70.00
Sporta spēles Drustos ar jauniešiem 2015 augusts Ceļa izdevumi 40.00
Sporta spēles “Saliedēsim paaudzes 2015” 2015 augusts Apbalvošana 146.62
Diplomi 10.00
Pārgājiens 2015 septembris Katls 30.00
Trejkājis 45.00
Sadarbības brauciens uz Cēsīm ar jauniešiem 2015 septembris Ceļa izdevumi 60.00
Kino vakars bērniem un jauniešiem 2015 septembris Biedrības līdzekļi
Foto orientēšanās 2015 oktobris Kartes izgatavošana 20.00
Apbalvošana 60.00
Tirgus diena Taurenē (Radošā darbnīca un sporta aktivitātes) 2015 oktobris Kreppapīrs 10.00
Līme 6.00
Krāsas 23.00
Plastilīns 16.00
Zīmēšanas bloki 24.85
Audums 45.00
Diegi 7.00
Dzija 45.00
Sadarbības brauciens uz Cesvaini ar jauniešiem 2015 novembris Ceļa izdevumi 118.00
Kopā 1567.68
This entry was posted in darivari.lv. Bookmark the permalink.