“Dari Vari” rīko labdarības akciju “Sniedz prieku un esi blakus”

Tā bija labdarības akcija Rīgas Pašvaldības Bērnu un Jauniešu centra „Imanta” (Bērnu nama) bērniem, kuri palikuši bez vecākiem.

Sestdien, 22.aprīlī, kad visā Latvijā norisinājās „Lielā talka”, lai sakoptu kādu paša izvēlētu stūrīti, biedrība „Bērnu un jauniešu centrs Dari Vari” kopā ar Rīgas Imantas vidusskolas 12.klases audzēkņiem apciemoja Rīgas Pašvaldības Bērnu un Jauniešu centra „Imanta” bērnus. Jāatzīmē, ka BJC „Dari Vari” valdes priekšsēdētājs Edgars Muktupāvels ir bijušais šī Bērnu nama audzēknis, un viņš labi zina, cik svarīgi ir veltīt šiem bērniem uzmanību, smaidu, labu vārdu. Tāpēc radās ideja rīkot šādu akciju.

Par to, ka šis pasākums no mazas idejas pārvērtās par labdarības akciju, „Dari Vari” valdes priekšsēdētājs Edgars Muktupāvels lielu paldies saka Rīgas Imantas vidusskolas 12.klases audzēkņiem, kas atbalstīja šo ideju, kā arī skolas direktorei Ingūnai Helvigai  un 12.klases audzinātājai Gundegai Kozlovskai.

Pasākums tika atklāts ar Deju kolektīva „Debija”, ko vada Aija Vītoliņa, un meiteņu ansambļa „Unda”, ko vada Rita Birzule, priekšnesumiem. Pēc tam kopā ar bērniem skolas audzēkņi piedalījās sporta aktivitātēs. Bērni sadalījās 7 komandās, katrā komandā bija dažāda vecuma bērni. Lai atšķirtu komandas, bērniem ap roku tika apsieti krāsaini diegi, un komandas tika nosauktas pēc krāsām. Sanāca apmēram kā Imanta Ziedoņa „Krāsainās pasakas”.

Tika piedāvātas astoņas stacijas, kurās bija jāpierāda erudīcija, veiklība, ātrums, izdoma un arī zināšanas. Bērni izrādīja lielu interesi un atsaucību. Viņu acīs bija redzams azarts, prieks, dažkārt arī dusmas par to, ka kādā uzdevumā neveicās vai gāja grūtāk. Sporta spēlēs aktīvi piedalījās arī tie bērni, kuri parasti ir kautrīgi un stāv malā.

Pirmo trīs vietu ieguvējiem tika pasniegtas medaļas.  Pēc apbalvošanas bērniem bija iespēja našķēties ar „Dari Vari” sarūpēto šokolādes biezpiena kūku un multivitamīnu sulu.

Kad enerģija atkal bija atjaunota, JC „Imanta” bērni kopā ar viesiem spēlēja draudzības futbola spēli. Ļoti patīkams pārsteigums bija tas, ka futbola komandas sastāvā ļoti aktīvi bija Bērnu nama audzēkņi vecumā no 5 līdz 18 gadiem.

Īpašu paldies „Dari Vari” komanda un Imantas vidusskolas audzēkņi veltī JC „Imanta” audzinātājām (audzītēm, kā viņas mīļi sauc bērni) – par labiem vārdiem, ko viņas veltīja viesiem pēc pasākuma, arī par to, ka akcijas organizatori uzzināja – sporta spēlēs piedalījās arī tādi bērni, kas parasti nepiedalās nekādās aktivitātēs, kas ļoti iepriecināja arī pašas „audzītes”.

Akcijas ietvaros Rīgas Imantas vidusskolas audzēkņi, viņu vecāki un skolas pašpārvalde kopā ar BJC „Dari Vari” Bērnu nama audzēkņiem dāvināja dažādas noderīgas lietas – dvielīšus, dažādas galda spēles, zivju eļlu, vitamīnus u.c.

BJC „Dari Vari” sirsnīgi pateicas visiem, kuri atbalstīja šo pasākumu:

Rīgas Imantas vidusskolas kolektīvam un skolēnu vecākiem,

Deju kolektīva „Debija” jestrajām meitenēm, kolektīva vadītājai un bērnu vecākiem,

Meiteņu ansamblim „Unda”, ansambļa vadītājai un meiteņu vecākiem,

kā arī individuāli LIELS PALDIES:

Gundegai Kozlovskai, Mārtiņam Garolim, Kintijai Mārai Garančai, Elizabetei Pumpurai, Sintijai Aivai Gaidelei, Viktorijai Lapidus, Elizai Aizporei, Linardam Kluinim, Oskaram Freimanim, Kristapam Rubcovam, Edgaram Rončam, Matisam Lavrinovičam, Markam Križum, Artūram Leisānam, Jevgēnijam Timofejevam.

Uz tikšanos nākamajos pasākumos! Esiet atvērti, līdzcietīgi un atsaucīgi.

BJC “Dari Vari” Starptautisko sakaru un komunikāciju daļa

This entry was posted in darivari.lv. Bookmark the permalink.