Jauniešu forums Līvānos

Bērnu un jauniešu centrs “Dari Vari” sadarbībā ar Līvānu novada MFC “Kvartāls” 17.janvārī pl.10 viesnīcā “Gamma” Līvānos (Stacijas ielā 5a, 2.stāvā) organizē jauniešu forumu. Projektu finansiāli atbalsta Izglītības un zinātnes ministrija, tas tiek īstenots IZM Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. 

Foruma_afisa

Foruma programmā:

Labās prakses piemēri darbā ar jaunatni (Ilūkste, Balvi).

Darbs tematiskajās grupās:

1.       Pašvaldības, iestāžu, uzņēmumu un jauniešu sadarbība Līvānu novadā;

2.      Jauniešu rosinātas un īstenotas lietderīgas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes Līvānu novadā;

3.      Jauniešu brīvprātīgais darbs Līvānu novadā. 

Laipni aicināti visi interesenti.

Slide1

BJC “Dari Vari” Starptautisko sakaru un komunikāciju daļa

This entry was posted in darivari.lv. Bookmark the permalink.