top of page

Sadraudzības bumba 2022

Brīvā laika aktivitāšu projekts  (2022. gada 15. jūnijs līdz 2022. gada 31. augustam)

Projekta mērķis

Dot iespēju Rīgas pašvaldības struktūrvienību "Ziemeļi", “Apīte”, “Jauniešu atbalsta centrs”, “Imanta”, “Ezermala”, “Vita” jauniešiem kļūt aktīviem sabiedrības locekļiem iesaistoties sportiskās aktivitātēs ar spēļošanas elementiem, kuri sasaistīti ar pilsonisko aktivitāti, brīvprātīgo darbu un valstiskuma iepazīšanu, kā arī kvalitatīvi pavadīt brīvo laiku vasaras sezonā.

Projekta metodoloģija un plānotās aktivitātes

Neformālās izglītības aktivitātes, kas vērstas uz jauniešu aktivizēšanu un kļūšanu aktīvākiem sabiedrības locekļiem. Kā arī kultūras izpratnes un attīstības veicināšana iesaistot dažādu grupu jauniešus nodarbībās, kas atsaucas uz spēļošanas metodoloģiju, kurā nopietnās aktivitātēs, tādās kā brīvprātīgais darbs, pilsoniskā aktivitāte, valstiskuma apzināšanās u.c. tiek ielikti spēļu elementi, kas šo procesu padara jauniešiem un citiem iesaistītajiem pieejamu, konfortablu un  viegli uztveramu.

No 2022. gada 15.jūnija līdz 2022. gada 31.augustam organizētas un novadītas sportiskas aktivitātes Rīgas pašvaldības struktūrvienībās "Ziemeļi", “Apīte”, “Jauniešu atbalsta centrs”, “Imanta”, “Ezermala”, “Vita” saliedējot bērnunamu jauniešus, šādi aktivizējot viņus un aicinot iesaistīties biedrības organizētajās sadraudzības sporta spēlēs, kurās iesaistīsies visi Rīgas pašvaldības "Ziemeļi", “Apīte”, “Jauniešu atbalsta centrs”, “Imanta”, “Ezermala”, “Vita”  bērnu nami.

Projekta ietvaros jaunieši apmeklēs un vadīs aktivitātes Rīgas sociālās aprūpes centrs "Gaiļezers", Hipokrāta iela 6, Rīga LV-1079.

Projekta laikā no 15.07.2022. - 22.08.2022. notiks futbola turnīrs “Sadraudzības bumba 2022”, pirms turnīra spēles katreiz vienā no turnīra atlases spēlēm tiks veiktas neformālās izglītības aktivitātes kā stafetes, zīmēšna, orientāšanās un vēl dažādas aktivitātes, kas jauniešiem ir interesantas un atšķiras no ikdienišķām sportiskām aktivitātēm, dodot iespēju jauniešiem ar dažādām prasmēm būt iesaistītiem un veicināt šādu aktivitāšu pieejamību, kā arī izglītoties un iegūt dažādas prasmes.

Šajās aktivitātēs jaunieši būs aicināti būt aktīvi ne tikai savā kopienā, bet iziet no ierastā loka un doties uz Rīgas apkārtnē esošajiem pansionātiem un būt aktīviem sabiedrības locekļiem veidojot komunikāciju ar vecāka gada gājuma cilvēkiem, parādot kā spēlēt dažādas sporta spēles un veidojot starppaaudžu dialogu. 

Gan sporta spēlēs, gan sadarbībā ar pansionātiem jaunieši būs aicināti iesaistīties brīvprātīgā darba aktivitātēs.

Noslēgumā jaunieši veidos noslēguma pasākumu, kurā tiksies dažādu stafešu uzvarētāji, kā arī tiks izspēlēta futbola finālspēle starp bērnu namu komandām, kas tikušas pusfinālā, kā arī jaunieši tiks aicināti interesanti pavadīt laiku dažādās aktivitātēs, kas saistītas ar radošuma atklāšanu, un kam būs piesaistīti dažādo speciālisti uz visām aktivitātēm tiks aicināti arī Rīgas pilsētas jaunieši.

Projekta sagaidāmais rezultāts

Mazināta jauniešu ar ierobežotām iespējām atstumtība, pieejamas jaunas brīvā laika iespējas, vairāk jauniešiem no “Rīgas pašvaldības bērnu un jauniešu centrs” (bērnu namiem) iespēja iepazīties ar brīvprātīgo darbu, tā iespējām, attīstītas prasmes pilsoniskajā aktivitātē un valstiksumu, kā arī mazināt šo jauniešu diskriminēšanu sabiedrībā un ikdienā.

bottom of page