Projekts “Dari vari Aktīvi”

Biedrība ir veiksmīgi uzsākusi Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas projektu “Dari vari Aktīvi” līgums DIKS -21-137-lī.

Projekta mērķis: Attīstīt bērnu nama jauniešos prasmes, kas veicina iecietību, vienlīdzību, demokrātisku un pilsonisku domāšanu. Veidot jauniešos refleksijas prasmes un attīstīt jaunas spējas. Projekts tiek realizēts Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centra filiālēs Jauniešu Atbalsta Centrs un struktūrvienībā “Apīte”. Projekta tematika:

  • Pilsoniskās līdzdalības aktivitātes- patriotismu, pilsoņa pienākumu, brīvprātīgo darbu, iniciatīvu izrādīšanu un projektiem ; •
  • Centrs Marta izstrādāto “Drosme rūpēties” vardarbības prevencijas nodarbības ar neformālās izglītības metodēm; •
  • Neformālā izglītības metodes interešu un talantu attīstīšanai, motivācijai un plānošanai.

Visās plānotajās nodarbībās tiks izmantota neformālā izglītība jo tā dod iespēju veidot organizētās apmācību nodarbības ārpus formālās izglītības sistēmas, kas ir organizētas kā kursi, konferences, lekcijas, semināri vai darba grupas. Neformālās izglītības mērķis ir apgūt vai uzlabot prasmes, zināšanas un kompetences, gan saistībā ar darbu, gan sabiedriskiem un personīgiem mērķiem. Nodarbības jau ir notikušas Aprīlī un maijā. Bildēs neliels ieskats, kā tas notiek.
Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. 
Bildes tiek ievietotas ar jauniešu un struktūrvienību vadītāju ziņu.

BJC „Dari Vari”
Valdes priekšsēdētājs Edgars Muktupāvels

Rīgā, 2021.gada 24.jūlijā.

This entry was posted in darivari.lv. Bookmark the permalink.

1 Response to Projekts “Dari vari Aktīvi”

Comments are closed.